Reklam, ürün ve hizmetle ilgili reklam tasarımlarında, hedef kitlenin dikkatini çekmek ve onları etkilemek için, insan fonksiyonunu kullanır. Reklamın, film olarak hazırlandığı reklam tasarımlarında, insanlar oyuncu olarak kullanılmaktadır. Burada kullanılan oyuncular, farklı yerlerden yetişmişlerdir. Kimisi tiyatro oyuncusudur, kimisi dizi oyuncusudur. Veya Fakültelerin tiyatro bölümlerinden mezun olmuş veya sinema ile ilgili eğitim almışlardır. Oyuncuların bu alanda eğitim almış olmalarına dikkat ederken, her zaman eğitim alan insanları kullanmakla kalmamaktadır. Bazen halk arasından, oyunculuk yeteneği olan kişileri seçip, onları reklam filmlerinde kullanabilmektedir. Ama reklamın en yaygın oyuncu kullanımı; bir bölgenin veya ülkenin dizilerinde, sinema filmlerinde, tiyatrolarında oynayan, halk tarafından tanınmış, halkın içerisinde kendine saygın bir yer edinmiş, sevilen ünlü simaların kullanımı olmaktadır. Bu tip oyuncuların kullanımı, hedef kitlenin, ürünü sevmelerini, markaya güven duymalarını sağlar. Çünkü oyuncunun halk arasında böyle bir yeri vardır. İnsanlar ürünle oyuncuyu özdeşleştirir ve reklamı izler.

Reklam tasarımlarını, reklam ajansları yapmaktadır. Bu tip ajanslar, televizyon, sinema veya radyo, internet gibi ortamlarda yayınlanmak üzere, reklam filmi yapmaya karar vermişlerse (ki bu karar, reklam veren firma ile ajansın ortak kararıyla, bütçeye göre yapılmaktadır) yapım yani prodüksiyon şirketlerine başvurmaktadır. Yapım firmaları, reklam ajanslarına cast hizmeti vermektedir. Yani yapım şirketleri, reklam filminde kullanılmak üzere, ihtiyaç duyulan oyuncuları seçmekte ve temin etmektedir. Yapım firması seçimlerini, tasarlanan reklam filminin konusuna, en uygun oyuncuyu temin etmekte ve kullanmaktadır.

Seçim yapmalarını sağlayan kriterler tek başına oyunculukla ilgili olmayabilmektedir. Bu seçim yapılırken çeşitli ölçütleri kullanmaktadır. Aslında kullandığı bu ölçütler, reklamın kullandığı ölçütlerdir. Yani reklamın amacı; insanların dikkatini çekerek, etkilenmelerini sağlayarak, eğlenmelerini ve böylece verilen bilgilerin akıllarında kalmasını sağlayarak, özenmelerini sağlayarak, reklamı yapılan ürün ile ilgili, istenilen davranışı yapmalarını ister. Yapım firmaları, oyuncu seçerken bunlara dikkat ederek seçimlerini yapmaktadır. Bu noktada ister halk arasından, ister eğitim birimlerinden, ister ünlü bir sima seçerken, bu özelliklerin herhangi birine sahip olmalarına dikkat etmektedir.

Fiziksel güzellik, çekicilik, mizahi yetenek, oyunculuk yeteneği, bilinen ve güvenilen yüzler, reklam filmlerinin aradıkları özelliklerdir. Reklam ajansı, yaptığı reklam tasarımına, bu özelliğe sahip kişiyi, konu bütünlüğünde dâhil eder ve reklam filminin hedef kitleyi etkilemesini sağlar. Reklam, insana ait her türlü duygu ve hissi kullanmaktadır. Televizyon veya sinema reklam filminde kullanılacak oyuncuların, mutlaka, reklamın ihtiyaç duyduğu özelliklerden birine sahip olması gerekmektedir. Buna bağlı olarak kişilerin, kimisi sempatik, kimisi karizmatik, kimisi içimizden biri hissini verecek kadar yerel, kimisi mimikleri ve ifade kullanımı etkili olanları, reklam tasarımında insanlara vermek istediği duygu çeşidine göre seçer ve kullanır.