Reklam metinleri, bütünlük gerektiren tasarım biçimleridir. Reklam veren firmayla ilgili bütün bilgileri içerirler. Firmanın logosu, faaliyet gösterdiği alanlar, ürettiği ürün ve hizmetler, ulaşım bilgileri, adresleri, telefonları, elektronik iletişim adresleri v.s. reklamın kullanıldığı her alanda, bu bilgilerin hepsi yer alır. Bu ister reklam filmi olsun, ister afiş, ister bilboard hangi reklam aracını kullanırsa kullansın bunlar olmak zorundadır. Bu bilgilerin yer almadığı, sadece ürün ve hizmetin tanıtıldığı reklam metinleri, genellikle artık marka olmuş firmalara ait olmaktadır. Marka reklam metinlerinde, firma ile ilgili bilginin yer almasına gerek yoktur. Çünkü zaten, marka ürünlerin nereden ve nasıl alınacağı bilinmektedir. Bu noktada marka reklamı, piyasaya sunduğu yeni ürünü veya hizmeti veya reklam kampanyasını tanıtır. Burada sadece markanın ismi ve logosu çarpıcı bir sloganla mesajı iletilir.

Genel anlamda reklam metninin yapılma biçimi; reklam veren firma, reklam yapma isteği ile ilgili reklam ajansına sunum yapar. Sunum, reklam metnin hazırlanmasında, oldukça önemli bir noktada yer almaktadır. Firma sunumunda, reklamı yapılacak ürünün özelliklerini, üretim biçimini, neden reklam ihtiyaç duyduğunu yani reklamla neleri hedeflediğini, reklamı hangi mecrada kullanmak istediğini, reklama ayırdığı bütçeyi, ayrıntılarıyla reklam ajansına anlatır. Reklamda kullanılmasını istediği, fotoğraflar, imajlar, resimler, varsa oyuncu isimleri, yani kısaca verilerin hepsini, reklam ajansına verir veya bulmalarını ister.

Bu noktada reklam ajansı, yapılacak işin niteliğini saptar. Reklam filmi, gazete reklamı, radyo reklamı, cıngıl, duvar reklamı, bina giydirme v.s. hangi kitle iletişim aracında kullanılacaksa onu, reklam veren firmanın bütçesi ve istekleri doğrultusunda saptar. Daha sonra, piyasa analizlerine başvurur. Reklam ajansının piyasa analizlerine başvurması; firmanın hedef kitlede edindiği yeri, bilinirliğini, hedef kitlenin firmaya yaklaşımını, hedef kitlenin firmadan beklentilerini, hedef kitlenin kendi yaşamlarında olan özlemlerini, beklentilerini öğrenir. Reklam ajansı, metnini yazma aşamasına, bütün bunları tamamladıktan sonra gelmektedir. Firmanın sunumunda elde ettiği veriler ile hedef kitle analizinden gelen verileri birleştirerek, reklam metninde neleri dikkate alarak, neyi nasıl yapması gerektiği fikrini ortaya çıkarır.

Reklam mesajını, bu sonuçlardan elde eden reklam ajansı; metnini yapmaya başlar; firmanın sunumundaki hedef ile piyasa analizinden çıkardığı ayrıntıları birleştirir ve reklamın mesajını ortaya çıkarır. Örneğin, analiz sonuçları, hedef kitlenin, ürün veya hizmetin uzun ömürlü olmasını tercih ettiğini öğrendi. Reklam mesajını bunu vurgulamak için kullanır v.s. böylece hem reklamın mesajı hem de sloganın konusu ortaya çıkmıştır.

Reklam metni; kullanılacak ürün fotoğrafları, verilecek duygu veya ifadeyle ilgili imajlar veya kreatif tasarımlar, kullanılacak sloganlar, spotlar, firma bilgileri, adres bilgileri tasarımcı tarafından, belirli bir düzen içinde harmanlanarak, çarpıcı, farklı, etkileyici bir reklam metni yapılır. Eğer yapılan reklam metni, reklam filmi için kullanılacaksa, bu sefer reklam filmine özgü aynı faaliyetleri dönüştürerek yaparlar. Yani yapım firmasıyla anlaşırlar. Yapım firması, reklam filmine cast hizmeti verir. Reklam metnin yazımı da ona göre yapılır.