Reklam, firmaların ürettiği ürün ve hizmet özelliklerini geniş halk kitlelerine tanıtmasıdır. Firmalar markalaşma adına da, kendi vizyon ve misyonunu reklam yoluyla tanıtabilmektedir. Reklam vermek isteyen firma, buna karar verdiğinde, reklam ajanslarına başvurmaktadır. Reklam ajansları ise; artık dev bir sektör haline gelen, reklamcılık alanında, uzmanlaşmış reklamcıları bünyesinde çalıştıran kuruluşlar olmaktadırlar. Reklam ajansları, firmaların, reklama ayırdığı bütçeyi temel alarak, istediği reklam aracını kullanabilmektedir. Reklamın kullandığı mecralar; televizyon, sinema, radyo, internet reklam filmleri, cıngıllar olmaktadır. Bu tip reklam yatırımları maliyeti yüksek yatırımlar olmaktadır. Firmaların bütçeleri yeterli derecede olmayınca, reklam ajansları, daha farklı reklam mecralarını kullanmaktadır. Bunlar gazeteler, dergiler, kataloglar, insertler olmaktadır. veya açık hava reklamları alanında kullanılan; bina giydirme, araç giydirme, billboard, megalight, silindir kule, durak tasarımları yapılmaktadır. Ürün-hizmet-marka reklamın işlediği ana konular olmaktadır. Firmalar reklamı genellikle üç neden için kullanmaktadır. Bunlardan birincisi, ürün ve hizmetlerin satış miktarının arttırılmasıdır. Firmanın satış miktarının artması, büyümesi, yani Pazar payının büyümesi anlamına gelmektedir. Piyasa da birbirine benzer binlerce ürün ve hizmet arasından, insanların ilgili firmanın ürünlerine yönelmesini reklam sağlamaktadır. Reklam yaptığı tasarımlara, dikkat çekici, farklı unsurlar ekleyerek insanların, ilgili firmanın ürününü hatırlamasını, sevmesini ve ilgilenmesini sağlamaktadır. İkinci neden ise; markalaşma yolunda ilerleme kaydedebilmek için, firmalar reklama ihtiyaç duymaktadır. Piyasada ki varlığını güçlendirmek, insanların firmayı ve ürünlerinin özelliklerini tanımasını ve kabul etmesini sağlama çalışmalarıdır. Burada temel amaç, kaliteli, uzun ömürlü, sağlıklı v.b. gibi özelliklerin sadece ürün veya hizmete değil, firmanın bütün üretimlerine yansıtılmasıdır. Bu noktada, firmayı yansıtan ibareler kullanılmaktadır. Örneğin logo ön plana çıkarılmaktadır. Firmanın vizyonu ve misyonu, üretim kalite ve standartları kabul gördükten sonra, insanlar firmayla ilgili logoyu gördüklerinde, o ürünü, ilgili özellikler ile bütünleştirmekte ve direkt kabul etmektedir. Bu noktada reklam firmanın markalaşmasını sağlamıştır. Üçüncü neden olarak rekabet ortamıdır. Firmaların pazarda, benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabetini de reklam sağlamaktadır. Reklamını yaptığı ürün ve hizmetin farklı özelliklerini, öne çıkararak, çarpıcı bir şekilde, hedef kitleye duyuran reklam, insanların ilgisini çekmekte ve ürünü tercih etmelerini sağlamaktadır. Demek ki reklam bir firmanın pazardaki itici gücünü oluşturmaktadır. Adını duyurmak, görüşlerini ve üretim mantığını, ürün ve hizmet kalitesini, sağlık koşullarını v.s. insanların beynine kazıyarak, ihtiyaçları olması halinde onu tercih etmelerini sağlamaktadır. Yani satış miktarını arttırmaktadır. Markalaşma yolunda ise, ürettiği her yeni ürünün zeminini hazır bulmaktadır. Yani marka olmasından kaynaklı, insanlar üretimlerini almakta ve tercih etmektedirler. Firmanın Pazar satış miktarını arttırarak büyümesini ve daha farklı pazarlara açılmasını sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler