Normalde jenerik kelimesi; fransızca "générique" kelimesinden gelmektedir. Yaygın olarak sinemalarda kullanılmaktaydı. Bir filmin yapımında emek harcayan, çalışan, üretimde bulanan kişi veya kurumların, isimlerinin tanıtıldığı listedir. Bu liste genellikle filmin sonunda verilmekteydi. Fakat son zamanlarda filmlerin başlarında da verilmeye başlanmıştır. Kısaca filmin başında veya sonunda, kendine özgü bir müzik veya seslerle verilen, yapımda ve yayında emeği geçenlerin, isimlerinin sunulduğu liste olmaktadır. Günümüzde sadece sinema filmlerinde değil, dizilerde de verilmektedir. Film müziklerinin dışında, daha dikkat çekici, farklı bir müzik seçilmekte ve kullanılmaktadır. Çünkü insanların jenerik akışını fark etmesini sağlama amacı gütmektedir.

Böylece insanlar, filmin bittiğini ve isim listesinin aktığının ayrımını yapabilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada, jenerik müzikleri farklı alanlarda da kullanılmaktadır. Radyolarda, televizyonlarda da, her farklı program başlarken, ona uygun jenerik hazırlanmaktadır. Örneğin, insanların, haber kuşaklarının başladığını anlayabilmesi için, ona uygun jenerik kullanılmaktadır. Her başladığında kullanılmakta ve insanların bu müzik veya seslere alışması sağlanmaktadır. Reklam alanında da kullanılan jenerikler ise;

İnsanların, televizyonlarda, sinemalarda, radyolarda yayınlanan reklamlar ile diğer programları veya program akışı ile reklam kuşaklarını birbirinden ayrıt etmesini sağlayan görsel, işitsel müziklere, seslere, efektlere v.b. öğelere verilen isim olmaktadır. Bilindiği gibi reklam, pazarlama iletişiminin bir öğesidir. Pazarlama dahilinde kullanılan reklamın, görsel-işitsel kitle iletişim araçlarında kullanımını, insanlara fark ettirilmesi, yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Reklamın, ürün veya hizmetleri, markaları tanıttığı, bunların satın alınmasına, kullanılmasına yönelik, insanlarla etkileşimde bulunduğu bu alanın, diğer programlardan ayrılması, insanların kafalarının karışmaması için de önemli olmaktadır.

Kitle iletişim araçları, sanat, bilimsel, belgesel, haberler v.b. birbirinden farklı pek çok konuyu işlemektedir. Bunların arasında diziler ve sinema filmleri de bulunmaktadır. Bu noktada pazarlama iletişimi adına yapılan programların, halk tarafından bilinmesi, bunları öbürleriyle karıştırmaması, bir markanın, bir ürünün, bir hizmetin tanıtıldığını, pazarlandığını, yönlendirmeler yaptığını anlaması gerekmektedir. Birbirinden farklı onlarca televizyon kanalı, sinemalar, radyo istasyonlarının her biri kendine özgü, reklam kuşaklarını diğerlerinden ayıran jenerik müziklerine sahiptir. Örneğin TRT’nin kullandığı jenerik ile diğer özel kanalların kullandığı jenerik birbirinden farklı olabilmektedir.

Son zamanlarda, hem televizyon kanallarında hem de sinemalarda, radyolarda birbirinden yaratıcı çalışmalar jenerik olarak kullanılmaktadır. Özellikle televizyon sektörü, bu noktada oldukça başarılı işler yapmaktadır. Çarpıcı jenerik müzikleri, farklı sesler kullanılmaktadır. Bu hem insanların reklam kuşağını ayırt etmesini sağlamakta hem de dikkatlerini çekmektedir.