Reklamcılık sektörünün gelişimi, serbest ekonomik pazarın gelişimiyle birlikte hız kazandı. Bilindiği gibi reklamcılık sektörü, pazarın itici gücünü oluşturmaktadır. Pazarda faaliyet gösteren firmaların, satış miktarını arttıran, markalaşmalarına hizmet eden, benzer ürün ve firmalarla rekabet edebilmelerini sağlayan reklamdır. Dolayısıyla reklamcılık sektörüdür. Eskiden firmaların, insanların ihtiyaçları kadar ürün ve hizmet ürettiği devirlerin, çoktan geride kaldığı günümüzde, binlerce ürün ve hizmet, pazarda birbiriyle yarış halindedir. Her firma hedeflerine ulaşmak için, reklama başvurmaktadır. Bu noktada reklam sektörü de, kendi içinde, pazarın gelişimine paralel gelişimler göstererek, firmaların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışmaktadır. Reklam sektörü, bir insan yaşamının her alanında, kendini gösteren araçlara sahip olmuş durumdadır. Evde televizyon, radyo, internet, dışarıda billboard, durak ve duvar tasarımları, afişler, araçlara yapılan reklamlar v.s. türü ve türevi birbirinden farklı reklam tasarımları, her dakika her alandan karşımıza çıkar hale gelmiştir. Binlerce ürün, binlerce reklam tasarımı, hepsi de birbirinden farklı farklı. Günümüz insanının üzerine akan, bu inanılmaz bilgi akışı, gittikçe insan için normal olmakta ve artık bazı şeyleri fark edemez, dikkat edemez hale gelmesine neden olmuştur. Bu noktada reklamcılık sektörünün asıl işi olan, insanın ilgisini, firmaların ürün ve hizmetlerine çekmek için kullandığı, okunabilir, anlaşılabilir, izlenebilir olma özellikleri, artık yeterli olmamaya başlamıştır. İnsanların ilgisini çekmek için, daha farklı çalışmaların yapılması gereksinimi ortaya çıkmıştır. Bütün bunlar, reklam sektörünün gelişmesi, geliştirilmesi, özellikle yaratıcılık alanında ki, bilgi ve becerisini arttırma ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik yapılan çalışmalardan biri, yaratıcı reklama ödül yarışmalarıdır. Ülkemizde buna yönelik yarışmalar yapılmaktadır. Bu tip yarışmalar genellikle; yaratıcılığın arttırılmasını özendirmek, reklam ajanslarının, çalışanlarının veya reklam verenlerin başarılarını ödüllendirerek, belgelendirmek amacıyla yapılmaktadır. Özendirme ödülleri, reklamın faaliyet gösterdiği, birbirinden farklı mecralara verilebilmektedir. Örneğin ülkemizde yapılan Kırmızı Basın Ödülleri bunlardan biridir. Kırmızı Ödülleri, sadece gazete ve dergi reklamları arasında yapılan bir yarışma olmaktadır. En yaratıcı reklam tasarımına kıpkırmızı ödülü verilmekte ve kitle iletişim araçlarından, kazananların isim listeleri yayınlanmaktadır. Bunun dışında, Reklamcılar Derneği, 1989 yılından beri böyle bir yarışma düzenlemektedir. Televizyon-basın, Açıkhava-radyo-sinema, dijital reklam mecralarında gösterilen, reklam tasarımları ayrı ayrı değerlendirilmeye alınmakta ve yaratıcı olanlar, başarılı kabul edildiğinde Kristal elma ödülüne layık görülmektedir. Gene aynı şekilde kazananların isim listeleri, kitle iletişim araçlarında yayınlanmaktadır. Benzeri yarışmalar, dünya çapında da yapılmaktadır. Reklam sektörü, kendi içinde, yaratıcılığa olan ihtiyacını karşılamak için, çalışanları bu yönde geliştirmeye ve yönlendirmeye çalışmaktadır.

Arşiv

Etiketler