Reklam eğitimleri çeşitli üniversitelerde bölüm olarak verilmektedir. Bu bölümlerde, öğrencilere, bütünleşik pazarlama çerçevesi içinde; strateji, yaratıcılık, marka ve araştırma eğitimleri verilmektedir. Üniversiteler bu bölümlerde, reklamın ne olduğu, ne işe yaradığı, nasıl işlendiği ve nasıl yaratıldığı üzerine eğitim vermekte ve pratik çalışmalar yaptırmaktadır. Reklamcılığın temel ilkeleriyle beraber, tüketici davranışları anlatılmakta, buna yönelik olarak örnek çalışmalar yaptırılmaktadır. Bunların dışında, aynı bölümler, reklam için toplum analizleriyle ilgili de geniş bilgi ve eğitim vermektedir. Reklamcılıkta araştırma yöntemleri, Türkiye’de reklamcılığın gelişimi, reklam tasarımı, medya planlama, multimedia konularını da derslerde görebilen öğrenciler, yetişmiş bir reklamcı olarak yaşamlarına, bu sektörde devam etmektedirler. Üniversiteler bu şekilde hazırlanmış sektörel derslerin yanı sıra, bu alandaki çalışmaları yakından ilgilendiren, reklam çalışmalarının her türünde, bu bilimsel dalların verilerinin de kullanıldığı; ekonomi, siyaset bilimleri, sosyoloji, psikoloji, sanat ve kültür gibi disiplinleri öğretmektedir. Disiplinler arası bir eğitim şekillendirilmekte ve verilmektedir. Öğrencilere teorik dersler verilirken, aynı zamanda pratiklerinin de yaptırıldığı bölümler, son sınıfta, reklam kampanya projeleri yapmalarına olanak tanımaktadır. Bu şekilde öğrencilerin, sektöre girdiklerinde, reklam veren firmayla karşılaştıkları andan itibaren, neye nereden başlamaları gerektiğini bilerek işe başlamaktadır. Reklam bölümlerin olduğu üniversiteler; Bahçeşehir Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, İstanbul Arel Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Okan Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi v.s. diye devam etmektedir. Reklamcılık sektörünün günümüzde geldiği nokta açısından değerlendirildiğinde, toplumu değiştiren, dönüştüren bir etkiye sahip olduğunun görülmesi, dünya pazarlarının bu kadar çok büyümesi ve gelişmesi, reklamın toplum üzerindeki etkileri görüldüğünden bu yana, hem üniversiteler hem de sektörün içerisinde faaliyet gösteren, özel kurum ve kuruluşlar bu alana yönelik eğitimlerine başlamışlardır. Gittikçe bu alandaki eğitimlerin içerikleri zenginleşmeye ve tam teşekküllü olmaya başlamıştır. Profesyonel işgücünün yetiştirilmesini hedefleyen bu okullardan mezun olan öğrenciler, reklam sektörünün içerisinde, işleyiş mekanizmasını gördükten sonra, kendilerinin hangi alanda daha yaratıcı veya daha başarılı olabileceklerini görmektedir. Bu alanda aldıkları eğitimi, sektörün içerisinde edindikleri deneyimlerle birleştirmekte ve uzmanlaşmış işgücünü oluşturmaktadırlar.

Arşiv

Etiketler