Radyolara reklam vermek, hem daha az bir maliyete mal olmakta hem de daha hızlı tanıtım kampanyalarının düzenlenmesini sağlamaktadır. Radyoların kimi ulusal yayın yapmakta kimisi de yerel alanda yayın yapmaktadır. Firmaların, pazarda bulundukları alana göre, bu tip yayın yapan radyolardan birine tanıtım vermeleri önemli olmaktadır. Çünkü radyoların dinleyici ile etkileşimli bir ilişkisi bulunmaktadır. İnsanlar, dinledikleri radyolara kendilerini daha yakın hissetmekte ve onların söylemlerine inanmaktadırlar. Bu etki özellikle yerel alanda yayın yapan radyolarda daha güçlü olmaktadır. Çünkü çoğunlukla, yerel bölgede hem tüketiciler, hem firmalar hem de yayın organları birbirlerini tanımakta ve zaten ilişkileri az ya da çok bulunmaktadır. Bu yüzden bu tip yayın organlarının yayınları, etkili bir mecradır. Markaların hem ulusal hem de yerel bölgelerde yayın yapan radyolara reklam vermesi ise daha geniş bir tüketici kesimine ulaşmasını mümkün kılmaktadır.


Radyolara reklam yapan ajansların, tasarım çeşitleri; spotlar, sözlü veya sözsüz cıngıl, karşılıklı diyalogların yapıldığı, radyo programlarına sponsor olarak yapılan türler, firmaların baştan sonra kadar tanıtımlarını içeren program şeklinde olabilmektedir. Bunların herhangi birinin tasarımı, diğer mecralara uygun olarak tasarlananlardançok daha kısa sürmektedir. Radyo tanıtımlarında, firmaların değişiklik istemesi halinde veya yeni özellikler katmak istemesi halinde, istekleri çok kısa bir sürede yerine getirilebilmektedir. Bu özellik, sektörün diğer tüm mecralarında hem çok uzun sürebilmekte hem de kötü etkilenmelere sebep olabilmektedir. Fakat radyolara reklam yapıldığında durum böyle olmamaktadır. Özellikle beğenilen programlara, firmaların sponsor olmasıyla yapılan çalışmaların etkisi, diğerlerinden fazla olabilmektedir. Çünkü dinleyiciler, bu tip programları aramakta ve sunucularla birebir görüşmektedir. Dinleyicilerin programı arayabilmeleri, çeşitli konular hakkında görüş bildirebilmeleri hem arayanların hem de bu görüşleri dinleyenlerin duygularını, programa yönelik olumlu etkilemektedir.


Dinleyicilerin bir programdan etkilenmeleri, ona sponsor olan firmaya da aynı güveni duymalarını beraberinde getirmektedir. Dinleyiciler, programa karşı hissettikleri bütün sıcak ve olumlu duygularını, firmaya, ürün ve hizmetlerine aktarmaktadır. Ayrıca bu durum firmalara saygınlık ta kazandırmaktadır. Bizce, bu tip bir tasarım çeşidi, sürekli tekrarların yapıldığı çalışmalardan daha etkili bir yol izlemektedir. Bunların dışında, radyolara reklam cıngıllarının yapılması da etkili bir yöntemdir. Dinleyiciler, günlük yaşamlarının normal ritmini takip ederken, radyolarını dinlemektedir. Radyolarında çalan bu tip cıngılların hoş ve iyi bestelenmiş müziklere sahip olması, sloganların kısa ve mesajı tam olarak ifade etmesi onların hoşuna gitmekte ve akıllarında kalmaktadır. İnsanlar bilinçli ya da bilinçsiz olarak radyo mesajlarını akıllarında tutabilmektedirler. Bu durum ise, firmaların markalaşma yolunda ilerlemelerini sağlamaktadır. Üstelik maliyeti uygun, kısa sürede tasarlanan ve etkili bir yolla bunu yapabilmektedir.