Gazetelerin, tanıtımın türlerine göre uyarlanmış reklam fiyatları, pek çok açıdan farklılık göstermektedir. Öncelikle, gazetelerin bu alana ilişkin fiyatları, gazetelerin tirajlarına göre farklılık göstermektedir. Tirajları yüksek gazetelerin reklam fiyatları, diğerlerine oranla değişmektedir. Ayrıca, gazetelerin en çok satıldığı günlerde verilmesi de fiyatları değiştirmektedir. Bunların dışında, gazetelerin reklam fiyatlarını değiştiren etkenler arasında; tasarımın renkli olup olmaması, santim, sütun sayısı, gazetenin hangi sayfasına verilmek istendiği, ilanın tam, yarım, çeyrek sayfa olup olmaması gibi değişkenler bulunmaktadır. Bunlar gazeteye verilecek reklamın fiyatını değiştirmektedir. Gazetelere verilen tanıtımın türleri ise; seri ilanlarda; eleman ilanları, vasıta ilanları, emlak ilanları, zayi ilanları, maktu kutu ilanları, insan kaynakları ilanları, vefat ilanları ve turizm ilanları bulunmaktadır. Bunların hepsinin fiyatları, birbirinden farklı olmakla birlikte, ilanda kullanılan sözcük sayısı da fiyatı değiştiren etkenler arasında bulunmaktadır. Gazetelere verilen ilanlarının, aşağı yukarı fiyatlarına örnek teşkil edecek şekli aşağıdaki gibidir.

Yukarıda da belirtildiği gibi, gazete reklam fiyatları, sütun/santim özelliklerine göre değişmektedir. Ayrıca hafta içi ve hafta sonları verilmesi de fiyatları değiştiren etkenler arasında yer almaktadır. Örneğin hafta içi, arka sayfa için verilen yaklaşık 405 TL. Olmakta ve aynı tanıtım türüne, hafta sonu cumartesi için alınan ücret 493 TL. Pazar için alınan ücret de 566 TL. Olmaktadır. Aynı tanıtım türünün, hafta içi, gazetenin 2.sayfasına verilmesi halinde ise ücreti 376 TL.'ye düşmektedir. Gene aynı tanıtım türünün, hafta sonu cumartesi günü 2.sayfaya verilmesi halinde 467 TL. Olabilirken, Pazar günü 2. Sayfaya verilmesi 525 TL. Olmaktadır. Burada örnek verdiğimiz türler, renkli olarak düşünülmektedir. Bunların siyah beyaz olması, fiyat durumunu değiştiren etkenler arasında olmaktadır. Fakat bu fiyat değişikliği, biraz da gazetenin yapısına bağlı da olabilmektedir. Eğer çalıştığınız gazete sayfası, bütünüyle renkli çıkıyorsa, siz isteseniz de istemeseniz de fiyatı, renkli olarak alınmaktadır. Orta sayfalara verilmesi halinde; gene hafta içi olduğunda 343 TL. Hafta sonu cumartesi 457 TL. Pazar günü için 495 TL. Civarlarında olmaktadır.

3.ve 5. Sayfalarda çalışmanın yayınlanması istenildiğinde de, gene hafta içi 346 TL. Hafta sonu cumartesi için 435 TL. Pazar günü için 500 TL. Olmaktadır. Bu rakamlar, gazetenin arkaya doğru giden sayfalara geçtikçe düşmektedir. Bu fiyatların değiştiği durumlardan bir tanesi de, örneğin ekonomi sayfasının sağ tarafında çıkması istendiğinde veya sol tarafta çıkması istendiğinde de değişiklik göstermektedir. Bunların dışında, sayfa önü, arkası, sonu, başı, sayfa içleri ve dışları gibi yerlerde de, fiyat farklılık göstermektedir. Bilindiği gibi, bu çalışmalar sadece gazetenin kendi baskılarında yer almamaktadır. Firmalar, gazetelerin dağıtım kanallarını kullanarak ta tasarımlarını tüketicilere göndermektedir. Burada bahsettiğimiz fiyatlar, gazetelerin kendi baskılarına eklediği işlerin fiyatları olmaktadır. Burada sözünü ettiğimiz gazeteler, ulusal çapta yayın yapan gazeteler olmaktadır. Bu tip gazeteler bazen, bazı iller için renkli baskılar yaparken, bazı iller için renksiz yani siyah beyaz baskı yapabilmektedir.

Bazı gazeteler, 3. Sayfa ilanlarında %25 v.b. fiyat farkı uygulamaktadır. Bunlar tabi ki, ilanın tam sayfa olması halinde yapılan uygulamalardan biridir. Eğer gazetelerin bazı iller için bastığı, ilan gazetesi bulunmaktaysa verilen ilanlar, o illerin ilan gazetelerinde yayınlanmaktadır. Geri kalan iller için, gazetenin kendi içinde bulunan, yani ana gazetenin seri ilanlarında, yayınlanmaktadır. Her gazetenin, bu sayfaları için, fiyat uygulamaları aşağı yukarı birbirine benzemektedir. Fakat gene de gazetelerin tirajlarının yüksek veya düşük olup olmaması bu durumu değiştirmektedir. Tirajları yüksek gazetelerin, kendilerine has baskı çeşitleri ve bu baskı çeşitlerine uygun fiyat uygulamaları olabilmektedir.

Günümüzde reklamcılığın, teknolojiye endeksli olarak gelişim göstermesi ve birbirinden farklı mecraları kullandırmaya başlaması, gazetelerin gelir durumunu da etkilemiştir. Firmalar, internetin gelişimiyle birlikte, bu tip ilanlarını, internet mecrasını kullanarak verebilmektedir. Yalnız internet ortamında verilen ilanlar, ya firmaların resmi web sitelerinde veya buna benzer alanlarda verilmektedir. Bu ise, sınırlı sayıda kullanıcının, bu ilanları görebilmesi anlamına gelmektedir. firmaların, ilanlarla ilgili sorunlarının çözüm noktasını, internet ortamında bulmaları, henüz gazetelerin yaptıkları işlevleri yerine getirememektedir. Firmalar, bu tip ilanları, internet ortamında verdiklerinde daha az ücret ödemektedir. Fakat buna rağmen, gazetelerin okur sayısı hala geçerliliğini korumaktadır. İnternet kullanımı, her ne kadar çok fazla yaygınlaşmış olsa da, gazetelerin seri ilanları da takip edilmekte ve hala insanlar, bu alanlara daha bir güvenle bakmaktadır. Ayrıca insanlar, seri ilanlarına, internetten ulaşamayabilmektedir. Fakat gazetelere basıldığı an, bunların takip edilmesi zaten alışılageldiği için, kitlesine daha çabuk ulaşmaktadır.

Gazetelerin bu mecradan gelen gelirleri, ayakta kalabilmeleri için oldukça önemli bir noktada durmaktadır. Bu yüzden gazeteler, bazı tasarım türleri ve yayınlandıkları sayfalarda, normalde aldıkları ücret tarifelerinde kampanyalar, indirimlerle, firmaları, ilan veren tüketicileri cezp etmeye çalışmaktadır. Bu alana verilen ilanların sürekliliğini sağlamaya gayret etmektedirler. Bazen birkaç gazete birleşip, birine tasarım verilmesi halinde, öbürlerinde de aynı ilanın yayınlanacağını belirtmekte ve yayınlamaktadırlar. Tabi bunların sürelerini ve yayınlandığı alanları da kendileri belirlemektedirler. Bilindiği gibi, tasarımlar direkt gazetelere verilmemektedir. Sektörde faaliyet gösteren ve her gazetenin resmi ajansı konumunda ki ajanslar, gazetelerin adına bu işleri almakta ve karşılığında gazetelerden komisyon almaktadırlar. Bu tip ajansların, gazetelerden aldıkları komisyon yaklaşık olarak KDV dâhil %15 civarında olabilmektedir.

Arşiv

Etiketler