En temel anlamda iletişim; iki kişinin, birbirine söylediği, gösterdiği, çeşitli hal ve durumlarla işaret ettiği unsurların karşılıklı anlaşılmasıdır. Bu noktada, var olmanın kaçınılmaz bir gereksinimi olarak ortaya çıkmakta olan iletişim, kendine, paylaşmayı, bilgi aktarmayı, etkilemeyi, ikna etmeyi de ana unsur olarak belirlemiştir. Bu unsurlar, aynı zamanda toplumsallaşmanın da ana temaları arasındadır. Güçlü ve etkili bir iletişim, kullanılan araca, teknolojiye bağlı olmaktadır. Reklam veya pazarlama mesajlarının kurgulanmasında oluşturulan strateji, yapılan tasarım, etkileyici olduğu ölçüde iletişim olmaktadır. Günümüzde firmalar, pazarlama alanında faaliyet göstermeye başlamadan önce, müşterilerine uygun izleyeceği yolu tasarlamaktadır. Bu noktada oluşturulan mesajların estetik, sanatsal, ahlaklı, görsel boyutlarını da tüketicilerin etkilenebileceği biçimde oluşturmaktadır. Bütün bunlar müşterilerle güçlü bir iletişim kurabilmek adına yapılmaktadır ve her bir yol iletişimin kendisidir. Yani pazarlama stratejilerinin, planlarının oluşturulması gibi iletişim de tasarlanmaktadır. Müşterilere bir şeyleri anlatabilmenin yolları araştırılmakta, en etkileyici yollar, en ikna edici unsurlar üzerinde durulmaktadır. Pazarlama stratejileri, planları, bunların içerisinde geçen bütün kavramlar, yollar, metotlar iletişim adı altında geçmektedir. Firmalar, kendi amaçlarını gerçekleştirebilmek için, müşterileriyle iletişim kurarak, onları belirlenmiş davranışları göstermeleri için ikna etmeye çalışmaktadır. Müşterilerini ne kadar çok etkileyebilirlerse, kendi düşüncelerine, ürünlerine, etik anlayışına ne kadar inandırabilirlerse, onlarla o kadar güçlü bir iletişim kurabilmiş olmaktadır. Bunu yapabilmek için pazarlamaya iletişim denilmiştir. Pazarlama iletişiminin öğelere ayrılmasını sağlayarak, her bir öğenin pazarlama iletişimini güçlendirmesi sağlanmıştır. Bilindiği gibi pazarlama iletişimin öğeleri; *Reklam *Halkla İlişkiler *Satış Geliştirme *Satış Personeli, Kişisel Satış *Ürün Ambalajı *Rengi, Stili, Marka * Satış Noktalarının Yerleri Ve Nitelikleri *Müşteri Hizmetleri * Satış Sonrası Hizmet *Doğrudan Pazarlama *Pazarlama Araştırmaları *Yeni Ürün Geliştirmedir Buradan da görüldüğü gibi, pazarlamanın bütün öğeleri aslında birer iletişim şeklidir. Reklam zaten, iletişim kurabilmek adına, bin bir türlü tasarım yapan iletişim türüdür. Halkla ilişkiler tamamen iletişim tabanlı olarak sürdürülen faaliyetlerdir. Ürünün ambalajı, müşterilerin beğenilerine, ilgilerine hitap edebilmek için kurgulanmaktadır. Stil, renk, marka gene aynı hedefle tasarlanmakta. Her bir öğe, pazarlama iletişimini, müşterilerle kurabilme üzerine tasarlanmaktadır. Pazarlama iletişiminin, öğelere bölünmesi ve bunların alt gruplarına ayrılması, her birinin kendine dair teknikleri, faaliyetleri, özelliklerinin bulunması, iletişimin tasarlanması anlamında kullanılmaktadır. İletişimin tasarlanması sadece, karşılıklı anlayış ve algılama gibi temel anlamıyla kullanılmamaktadır. Buradaki iletişim, belirli amaçlar ve hedefler taşımakta ve buraya özgü tasarlanan iletişimin gücünden kasıt ta etkileme ve belirli davranış, düşüncelere yönlendirme olmaktadır. Bunu ister görsel kullanarak, ister insanların hoşuna gidecek sözler kullanarak, ister belirlenmiş davranışlarda bulunarak veya onlara bir şeyler vaat ederek başarabilmek güçlü bir iletişim kurmak anlamındadır.

Arşiv

Etiketler