Reklam eğitimi hem üniversiteler tarafından, hem de özel sektör tarafından verilebilmektedir. Özel sektörün eğitim kurumları, reklamcılık alanında ki eğitimlerine daha yenilerde başlamıştır. Fakat yüksek öğrenim kurumları uzun zamandır, reklam ve halkla ilişkiler konusunda eğitim vermektedir. Reklamcılık, sektör haline geldiğinden bu yana, bu tip üniversite bölümleri açılmış, içeriklendirilmiş ve üzerine yeni dersler eklenmeye devam edilmektedir. Yüksek öğrenim kurumlarının bu alanda verdikleri dersler, reklamcılık sektörüne uzman işgücü sağlamaktadır. Burada eğitim gören öğrenciler hem teorik anlamda bilgilendirilmekte hem de kendi yetenekleri doğrultusunda branşlaşarak, pratik deneyimler elde etmektedirler. Özel sektörün verdiği eğitimler ise, reklamcılık sektörünün en acil ve en hızlı öğrenilebilecek konularını işlemekte ve bu anlamda daha yoğun eğitim vermektedir. Reklamcılık alanında, yüksek bir eğitim kurumundan mezun olmayıp, piyasada özel olarak eğitim alan öğrenciler genellikle; grafik tasarımı, web tasarımı, endüstriyel ürün tasarımı, animasyon ve grafik tasarımı, halkla ilişkiler v.s. konularında dersler almaktadırlar. Fakat sektörün diğer alanlarında gereken bilgileri, özel eğitim kuruluşları verememektedirler veya verilen eğitimler yeterli olamamaktadır.

Yüksek eğitim kurumlarının reklamcılık anlamında verdiği eğitimlerde; marka yönetimi ve reklamcılık, Brief ve müşteri ilişkileri yönetimi, tüketici davranışları, araştırma, stratejik planlama, yaratıcılık, reklam metin yazarlığı, sanat yönetmenliği, prodüksiyon konuları ayrıntılarıyla yer almakta ve burada eğitim gören öğrencilerin, pratik çalışmalar yapmalarına olanak tanınmaktadır. Bunların hem piyasadaki ajanslarda staj yapmalarına hem de aynı üniversitelere bağlı ajanslarda reklam kampanyaları düzenlemelerine imkan verilmektedir. Öğrenciler, ister yüksek öğrenim kurumlarında ister özel kurumlarda, yeteneklerine uygun olan işlerde bilgi ve deneyim elde etmeye çalışmaktadırlar. Bilindiği gibi reklam alanı, bilimsel disiplinlerin yöntemlerinden ve elde etmiş oldukları verilerden yararlanmaktadır. Yüksek öğrenim kurumları bu tip eğitimleri de reklam ve halkla ilişkiler kapsamında vermektedir. Fakat özel sektörde, reklamcılık üzerine eğitim verenlerin henüz bu konuda dersleri bulunmamaktadır.

Reklamcılık sektörü, yaratıcılık, farklılık isteyen bir alandır. Bu alanda çalışmak isteyen kişilerin, algılarının yüksek olması gerekmektedir. Yaşanılan veya ona dair, reklam yapılacak toplumun en ince ayrıntılarına kadar tahlil edilerek tanınmasını gerekli kılmaktadır. Bu tip tahlillerin yapılması, uzmanlık ve belirli bir eğitimden geçmeyi gerektirmektedir. Bu yüzden, reklamcılık sektöründe çalışabilmek için, kişilerin sahip olduklarını düşündükleri, yetenekleri doğrultusunda eğitim almaları onların sektörde başarılı olmalarını sağlamaktadır.  

Arşiv

Etiketler