Bugün herkesin bilgisi dahilinde olan televizyon reklam fiyatlarının, yüksek olduğudur. Televizyon filmlerinin etki gücü diğer mecralarında olanlardan en yüksek olanıdır. İnsanlar televizyonlarını günün belirli saatlerinde birkaç saat mutlaka izlemektedirler. Her yaş gurubunun belirli saatlerde televizyonların başına geçtiği bilinmektedir. Bununla birlikte, ev hanımlarının gündüz saatlerinde televizyonlarını sürekli açık tuttuğu, yapılan araştırmalardan ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, televizyon mecrasına uygun olarak tasarlanan film türleri çok fazladır. Hemen her türlü tasarım televizyonlarda gösterilebilmektedir. Karşılıklı diyalogların tasarlandığı, animasyon türü, çizgi animasyon, sadece yazı, sadece resim veya fotoğraf, sadece görüntülerden oluşan v.b. onlarca tür tasarım televizyonlarda gösterilebilmektedir. Bununla birlikte, bu tip onlarca tasarım türleri hem işitsel hem algısal hem de görsel olabilmektedir.

Televizyon reklam fiyatlarının pahalı olmasının nedenleri, hem tanıtım film çekimlerinde kullanılan oyuncuların yüksek ücret istemesi hem de filmde kullanılan tasarım biçimlerinin hazırlanmasında kullanılan malzemeler, çalışmalar v.s. olmaktadır. Bununla birlikte pre prodüksiyon, post prodüksiyon çalışmalarının maliyeti, yapım firmasının çekim maliyeti, kullanılan araç ve gereçlerin, malzemelerin maliyeti, bunları temin eden, tanıtım ve oyuncu ajanslarının maliyeti olmakta ve toplamda çok yüksek bir bütçenin ayrılmasını gerekli kılmaktadır. Bütün bunların üzerine, filminin yayınlanacağı kanalların, tanıtımı göstermesi için, gösterilecek filmin yayınlanacağı saniyelerin ücretlendirilmesiyle ortaya çıkan maliyet de eklenmektedir. Ama bunlara rağmen, televizyon reklam fiyatları markalar tarafından ödenebilmektedir. Çünkü firmalar mesajlarını en etkili biçimde televizyonlar vasıtasıyla tüketicilere iletmektedir. Diğer tüm mecralar, bir kısım tüketiciler tarafından görülebilirken, televizyonları her kesimden, her seviyeden, her standarttan tüketici, her gün izlemektedir. Son zamanlarda yapılan tasarımların eğlenceli olması, kullanılan ünlü simaların toplum tarafından sevilen, saygı duyulan olması tanıtımların izlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca, televizyonlardan yayınlanan tasarımlar, özellikle başarılı olabilenlerin, markaya veya firmaya geri dönüşleri daha kısa sürede gerçekleşebilmektedir. Bütün bu nedenler, firmaların, televizyon reklam fiyatları yüksek olsa da tercih edilmektedir. Televizyon mecrası, firmaların hem markalaşma yolunda ilerleyebilmeleri için, hem satış miktarlarını arttırılmalarını sağlamak için hem de benzer ürün ve hizmet üreten firmalarla rekabet edebilmelerini sağlamaları için oldukça etkili olan bir mecradır. Elbette bazı firmalar, istese de televizyon reklam fiyatlarını ödeyememektedir. Özellikle büyük bir Pazar payına sahip firmalar, televizyon mecrasını sık sık tercih etmektedir. Güncel bir örnek vermek gerekirse, bugün halen televizyonlarda filmleri dönen, telekomünikasyon firmaları en çok bu alanı tercih etmekte ve buraya uygun tasarımları yaptırmakta ve yayınlanmasını sağlamaktadır.

Arşiv

Etiketler