İyi bir reklamcı nasıl olur sorusunun cevabı birbirinden farklı iki yönde verilebilir. Bunlardan birincisi, iyi bir reklamcı yüksek öğrenim kurumlarının verdikleri eğitimleri alarak, üzerine piyasa deneyimlerini ekleyerek, hem toplumu doğru tahlil edebilen, hem pazarın değişkenlerini görebilen, hem de firmayla ilgili araştırmaları doğru yöntemlerle inceleyerek sonuçlar üretebilen kişidir. Bunların sonucunda, hangi reklam biçimini, reklamda ne kullanılması gerektiğini, hangi temaların ve firmaya ait hangi özelliklerin ön plana çıkarılması halinde, amaçlanan yolda başarı sağlayacağını tespit eden reklamcıdır. Bu reklamcının aynı zamanda bilimsel disiplinleri çok iyi biliyor olması ve bunların metotlarını yerinde ve zamanında, olması gerektiği gibi kullanma becerisinin olması gerekmektedir. Bunun dışında, iyi bir reklamcı yaratıcı olmalıdır. Farklı bir bakış açısına sahip olmalıdır. Normal insanların göremedikleri toplumun özelliklerini, onları etkileme biçimlerini, onları harekete geçirme yollarını görebilen kişidir. İyi bir reklamcı, firmanın amaçladığı yolda ilerlemesine destek olurken, pazarın değişkenlerini görebilen veya onları tespit etme yöntemlerini gerçekleştirebilen kişidir.

İyi bir reklamcı daha vardır. O da, yukarıda sorulan soruya verilebilecek ikinci cevap olmaktadır. Bazı reklamcılar, gerekli eğitimleri almamışlardır. Fakat zihin yapıları, bakış açıları ve yaşam tarzları farklıdır. Yaratıcı ve özverilidir. Reklam piyasasını çok iyi tanır ve nerede ne yapılması gerektiğini deneyimleri doğrultusunda edinmiştir. Bu tip reklamcılar, firmaları amaçlarına ulaştırabilecek yaratıcı fikirleri üretebilme yeteneğine sahiptirler. Bu tip reklamcılar da iyi reklamcıdır. Kimi reklam tasarımı yeterince yaratıcı olarak düşünülmez, fakat tasarladığı reklam veya ürettiği reklam fikri, gerekli bütün özellikleri içerir. Ürettiği fikir veya tasarladığı reklam, tüketicilere yansıtıldığında, saygınlık uyandırır, güven verir ve izlenir. Markanın ürün ve hizmetlerinin özelliklerini, tüketicilerin istek ve arzularına göre, çok abartmadan fakat güven verici bir şekilde hazırlamış veya üretmiştir. İşte bunlar da iyi bir reklamcıdır.

Sonuç olarak, iyi bir reklamcı markaların amaçlarını gerçekleştirebilecekleri fikri bulabilen, bulduğu fikri bu amaçlar doğrultusunda yoğurabilen kişidir. Zaten hangi eğitimi, hangi deneyimi edinmiş olursa olsun reklamcılarda aranan en belirgin özellikler şunlardır; yaratıcılık, farklılık, yenilik, çarpıcılık, dikkat çekicilik, görsel güzellik, anlaşılır olma, özverili olma, sabırlı olma, anlama ve algılama seriliği, basit olma, her düzeye hitap edebilme, tüketicilerin yapılarını ve eğilimlerini dönüştürmenin yolunu çabuk bulabilme v.b.'dir. Tabi bütün bunlar tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Ama bir reklamcı, reklam tasarımı veya reklam fikrini üretirken bunlardan en az bir iki tanesini yapabilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Görüldüğü gibi iyi bir reklamcıdan çok şey beklenmektedir. Ama söz konusu iyi bir reklam ise, reklamcıda olması gereken özellikler her şeyi değiştirebilir. Zaten reklam sektörü, diğer sektörlerden çok farklı ve çok önemlidir. Çünkü reklam sektörü, topluma yön veren bir yapı içermektedir. Toplumun kültürünü, davranışlarını, yaşama biçimini değiştiren, yönlendiren, yeni kültürler kazandıran ve bu anlamda etkili olan tek sektördür. Bir sektör bunları yapabiliyorsa, iyi bir reklamcının bu özellikleri az bile olmaktadır. Bu yüzden iyi bir reklamcının çok farklı düşünme biçimine sahip olması gerekmektedir.

Arşiv

Etiketler