Haber Kategorisindeki Bloglar

Etkili billboard reklam uzun süre hafızalardan çıkmayan ve tüketicilerin aklında kalabilendir. Bu yüzden tanıtımın grafikleri, sloganın rengi, biçimi ve bunlarının tüketiciye verilmek istenen reklam mesajı ile uyumu çok önemlidir. İyi bir Billboard tanıtımının özellikleri; • Billboard reklam ilgi çekici olmalıdır, • Verilen mesaj tüketiciler tarafından kolay anlaşılacak şekilde olmalıdır, • Çizgi renk ve  slogonlar uyum içinde olmalıdır, • Resim ve iletilmek istenen mesaj tanıtımın ana fikrini en iyi şekilde ifade etmelidir, • Tüketiciye ürün hakkında bilgi vermelidir, • Hedef kitlelerde satın alma isteği yaratmalıdır, • Billboard reklamı harekete geçirici ifadeler içermelidir, • Hedef kitlenin sosyal ve ekonomik durumlarına göre düzenlenmeli, anlaşılabilir bir dil ve anlatım tarzına sahip olmalıdır.


Devamı için tıklayınız ...

tanıtım kampanyasında, bütün mecralar, hedef kitle iletişim araçlarından fayalanılacağı  için bu iletişim araçları hakkında istatistikler mutlaka toplanmalı ve bu araçların etkinlik açısından çok iyi analizi yapılmalıdır bu tip kampanyaların hazırlık aşamasında dikkat edlmesi gereken  önemli bir konuda, tanıtım kampanyası ile pazarlama ve satışla ilgili yürütülecek faaliyetlerin ve uygulamaların birbiriyle uyumlu ve birbirine paralel yürütülmesidir. Bu koordinasyonun sağlanması tanıtım etkinliğinin artmasında ve  firmanın marka değerinin yükselmesinde faydalı olacaktır. Reklam kampanyalarının hazırlama aşamalarında rakip firmaların tanıtım kampanyaları da analiz edilmelidir. Piyasada rekabet koşullarını göz önüne alırsak rakip firmaların mal,ürün ve hizmet tanıtımında kullandıkları ortamlar ve uyguladıkları pazarlama teknikleri rakip firma çalışmalarını taklit etmeden mutlaka kullanılmalıdır.. . Reklam kampanyalarının hazırlık aşamasında önemli bir konu; ürünün pazarlanacağı ülkenin veya bölgenin ekonomik koşullarıdır Örneğin ekonomik kriz dönemlerinde çalışmalar çok hızlı uygulamaya geçirilmeli ve pazarlama ve satış süreci azami düzeyde hızlandırılmalıdır. Ülkelerin ekonomik durumları ve refah seviyeleri, hedef kitlenin satın alma eğilimlerini etkilemektedir. Ekonomik kriz dönemlerinde mal, ürün ve hizmetlere ait talepler azalmaktadır.Bu talep azalmalarının satış ve pazarlamayı olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır. Yapılacak reklam kampanyalarında Devlet tarafından  alınan ekonomik önlem paketleri firmaların tanıtım etkinliğini etkilemektedir bu husus mutlaka değerlendirilmelidir. Reklam kampanyaları hazırlanırken, mevcut hukuk kuralları ve kanundaki reklamla ilgili kısıtlamalarda kampanya hazırlık aşamasında uygulamalara yön verecek bir diğer konudur.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam mecraları aslında ulaşmak istediğiniz kitleyle ilişkili olarak düşünülmesi gereken bir olgu, sinema izleyen kitleye de gerçekten hem çok farklı sinema reklam temaları hem de diğer mecralarda kullanılmayan mataryeller kullanıldığına siz de şahit olmuşsunuzdur. Bir çok kere ünlü markaların bile, TV de dahi görmediğim sinema reklamıyla karşılaştım. Acaba sinemayı TV'den, gazeteden, dergiden, bilboard'dan ayıran neydi diye her böyle farklı ve ilgi çekici tanıtım gördüğümde düşünmekten kendimi alamadım. Belki bundandır; her sinemaya gittiğimde en az izleyeceğim film kadar yeni ve ilk kez karşılaşacağım çekimleri de merak ediyorum. Araştırmalar sinema reklamlarındaki farklılığın kaynağının mecradaki kitleden kaynaklandığını gösteriyor, çünkü sinema izleyicisi farklı bir kitle. Belki altı ay sonra televizyonda göreceği filmi sinemada izlemeyi tercih ediyor veya CD'de veya DVD'de bir filmi dublajlı izleyebilecekken sinemada alt yazılı izlemeyi tercih ediyor. İşin ilginci diğer alternatiflerden fazla bir para harcayarak bunu yapıyor.  Farklı olan kitleye de farklı reklam yapılması normal değil mi?


Devamı için tıklayınız ...

E-Dergi nedir? İnternetin kullanım alanlarının yaygınlaşmasıyla hayatımıza giren, son yıllarda Türkiye’de de hızla gelişen e- dergi, dijital ortamda yayınlanan dergilere verilen genel ad olarak tanımlanabilir. Doğrudan pdf formatında yayınlanabileceği gibi flash formatında da yayınlanabilir. Günümüzde e- dergi, basılı yayınların internet ortamında 7/24 okunabilmesine imkân sağladığı gibi tek yayın şekli olarak da tercih edilebilmektedir. Bunların uygulamalarının üstünlükleri; 1- e-dergi maliyet yönünden basılı dergilere göre oldukça avantajlıdır. Hemen hemen her aşamada dergi projesinin baskı ve dağıtım maliyeti azalmaktadır. Örneğin bir dergide yer alacak fotoğrafların belli bir çözünürlüğe sahip olması gerekmektedir ki bu da baskı kalitesi ve masraf demektir oysa e-dergi için bu ölçütün daha düşük olması yeterlidir. Bir dergide yer alacak olan tanıtımlarda, baskı maliyeti çok etkilidir. Dergi ne kadar masraflı ise o dergide yer alan çalışmalara ödenecek maliyetlerde o kadar yüksek olacaktır. Dolayısıyla e- dergi reklamları maliyetleri de düşecektir. Bu da reklam alırken rekabet şansını artıran bir avantajdır. 2- Basılı yayınlarda tasarım metin ve görsellerinin yayınlanma şekilleri sayfa yapı ve ebatlarıyla sınırlıdır. Buna karşın elektronik ortamda yayınlanacak olan çalışmalarda ses, görüntü ve animasyon dosyaları eklenerek çok daha fazla hareket özgürlüğü sağlanabilir. Böylece e-dergi reklamcılığında süre kısıtlaması olmadan çok sayıda okura ulaşılarak etkinliği artırılır. 3- E- dergi içeriğinin ihtiyaç olan her yerden ve her zaman ulaşılabilirliliği vardır. Geriye dönük olarak istenilen sayılara ulaşım imkânı sağlar. Ayrıca basılı yayın dağıtımı yapılamayan yurtiçinden ve yurtdışından da ulaşıma imkân verir. 4- Dergi içeriğinin arama motorları tarafından incelenebilmesiyle, içerikteki bilgilere arama motorları aracılığıyla da çok sayıda okurun ulaşma imkânı vardır. 5- Basılı yayın alanında çok uzun zaman alan basım öncesi ve basım aşamaları, dijital ortamda çok kısa sürelerde yapılabilir. Aynı zamanda dijital ortamda oluşabilecek bir hatanın her aşamada telafisi mümkündür. 6- Basılı yayında kullanılan abonelik sistemi istenirse online abonelik sistemi olarak devam ettirilebilir.


Devamı için tıklayınız ...

• Reklam mal, ürün ve hizmetin tanıtılacağı tüketicilerin ya da hedef kitlesinin kolaylıkla anlayabileceği bir dille ifade edilmelidir. • Tüketicileri doğrudan etkileme özelliği olmalıdır. • Kısa, öz , anlaşılır ve hedef kitleye bilgi verir nitelikte olmalıdır. • Yasalara uygun, dürüst, genel ahlak kurallarına uygun olmalı ve tüketicilere yanıltıcı bilgi vermemelidir. • Planlaması ve yayınlanması aşamasında sosyal sorumluluk kurallarına uyulmalıdır. • Dürüst ve rekabet ile ilgili kurallara uygun olmalıdır. • Mesajı tüketicilerin reklamlara karşı güvenini sağlayacak nitelikte olmalıdır.


Devamı için tıklayınız ...

Çeşitli değerlendirmeler ve istatikler yapılarak  tanıtım ortamları ve mecraları sınıflandırılmıştır. 1- Tanıtım mesajlarının içeriklerine göre değerlendirirsek, reklam türleri: • Ürün ve mal mesajlı olan • Verilen Hizmeti mesaj olarak veren • Fikir ve yaratıcılık konulu olan 2- Reklam ve tanıtım hizmetlerinde hedef kitleye göre ise; aşağıdaki çeşitleri sıralayabiliriz: • Tüketicilere yönelik olan • Üreticilere, işletmelere yönelik olan • Meslek gruplarına göre olan tanıtım 3-Kitle iletişim araclarının kullanımına göre reklam çeşitleri: • Televizyon tanıtımları • Gazete dergi gibi basılı mecralar • Radyo mecrası • İnternet mecraları • Video mecrası • Sinema tanıtımları • Postalama şeklindeki tanıtımlar • Açık hava reklamları


Devamı için tıklayınız ...

1- Açık hava reklamcılığı (outdoor adverting), ev dışı tanıtımları olarak tanımlanabilir. 2- Firmaların gözünde etkinliğinin giderek arttığı açık hava mecrası üç boyutlu kullanılabilen ve uzmanların yaratıcılıklarını daha özgür bırakabildikleri bir alandır. 3- Açık hava ortamları, bilinçli bir şekilde, doğru hedef kitlenizin olduğu bölgeler de kullanıldığında insanlarla etkin bir marka iletişimi sağlayabilmektedir. 4- Açık hava mecralarında dikkat edilmesi gerekli en önemli noktalardan biri iletilmek istenen mesajın doğru yerde, doğru font büyüklüğünde konumlanması ve görsel ile desteklenmesidir. 5- Açık hava mecralarının en büyük sıkıntısı net bir ölçümleme yapılamamasıdır fakat buna karşın algılama oranı oldukça yüksektir. 6- Açık hava mecraları tüketiciler tarafından diğer tanıtım türlerine göre daha fazla akılda tutulabilmektedir.  Kadınların bu tasarımları daha fazla fark etmesine karşın erkekler daha çok etkilenebiliyorlar. Açık hava reklamcılık Türkiye de o kadar eski olmamasına karşın satın alma kararı üzerindeki etkisi çok çabuk fark edilmiştir. Açık hava mecraları denildiğinde akla ilk gelen ortamlar şunlardır; Firmaların hedef kitlelerine ulaşabilmeleri için kullandıkları, açık hava reklamcılığının en etkili mecralarından biridir.  Bilboard tasarımları özellikle büyük kentlerde, şehrin araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde bulunurlar. Çoğu zaman 2 x 3,5 boyutlarında olup, 7 m2’lik bir yer kaplarlar.  Genellikle 10 parça halinde basılarak, parçaların tek tek bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulurlar. İyi bir billboard'un ortaya çıkabilmesi için tasarımcı, matbaa ve billboard'u yapıştıran insanların ortaklaşa çalışması şarttır. Billboardlar iki şekilde kullanılır; Işıklı billboard; Yaygın olarak kullanılan ve en iyi bilinen açık hava araçlarıdır. Luna billboard; Çift yüzlü olarak kullanılabilmesi, alanlara, yol kenarlarına, refüjlere yerleştirilebilme olanağı sağlamaktadır. Kent merkezinde en işlek noktalarda kullanılan çift yüzlü, ayaklı ve içten aydınlatmalı, tanıtım vitrinleridir. Boyutları ve göz seviyesinden yüksek bir noktada bulunması sebebiyle mesajını etkin bir dille hedef kitleye ulaştırabilmektedir. Megalightlar aylık ve yıllık kiralanabilinir. Silindir kule, içten aydınlatmalı, 3 boyutlu yapısı nedeniyle 3 cephede 3 görsel yüzeyi olan açık hava reklamcılığının mecrasıdır. İki katlı olabilir ki bu 6 görsel yüzeye sahip olması demektir. Kendi etrafında dönebilme özelliği ile kavşak ve dönüş noktalarında modern ve etkili bir alandır. Şehrin kalabalık caddelerindeki duraklarda bulunurlar. Araçların ve trafiğin durumuna göre yerleştirilirler. En eski açık hava tanıtım alanlarındandır. Aydınlatma sistemi sayesinde 24 saat şehir hayatında hizmet verirler. Son teknoloji ürünü LED panellerle oluşturulan Outdoortv, açık hava reklamcılığında yeni bir dönem başlatmıştır. Outdoortv araç ve yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerde, 20-40 m2 'lik boyutlarıyla, gece-gündüz parlak ve canlı renkleriyle firmaların hizmetindedir.  Outdoortv'nin tercih edilmesinde en büyük etken network üzerinden anında erişim sağlanması ve o noktaya özel tanıtım yayınlayabilmesidir. Ayrıca banklar, bina duvarları, balonlar, otobüs ve araç kaplama ile yapılan tasarımlar da özellikle İstanbul'da kullanılan oldukça popüler alanlardır.


Devamı için tıklayınız ...

İşletmeler için tanıtımı yapılacak mal ürün ve himetlerle ilgili her reklam kampanyası bir mali kaynak gerektirmektedir ve günümüzde bu tip kampanyalar için tahsis edilen parasal kaynaklar büyük rakamlarla (milyon dolar vb.) ifade edilmektedir. Böyle yüksek tanıtım bütçelerinin kampanyalara tahsisisni sağlamak için ajansın işletmenin üst yönetimini ‘ikna’ etmesi ve yaratıcı kabiliyetlerini ortaya koyması gerekir. Bu ikna süreci, reklam kampanyası için gerekli mali bütçe oluşuncuya kadar işbirliği içinde devam etmelidir. Tanıtım Hedefleri, temel stratejiler izlenecek yol, uygulanacak stratejik programlar belirlendikten sonra, karar verilen tanıtım programını finansal olarak destekleyicek olan bütçenin yapımı aşamasına gelinir. Firmaların reklam kampanyası için kendi kaynaklarının analizini yaparak, bunun için belli bir bütçe ayırmaları gerekir. Fakat bu tip işler için ayrılan bütçe kampanya fonu ile aynı şey değildir. Bu anlamdaki bütçe, kampanyalar için ayrılan mali kaynağın ne için, hangi zaman dilimlerinde nerede, ne ölçüde nasıl ve kimler tarafından kullanılacağını belirten bir planlama metnidir. Fon ise, firma ve işletmelerin ajanslarla birlikte planladıkları reklam kampanyası için tahsis edecekleri parasal kaynak tutarının toplamıdır. Bütçenin belirlenmesi ve planlanmasıyla tanıtım kampanyaları için tahsis edilen paranın ne oranda ne zaman, nerede, nasıl harcanacağının tespiti ve planlanmasıyla belirtilen reklam kampanyasındaki hataların asgariye indirilmesi ve kaynakların boşa harcanmasının önlenmesi sağlanabilir.


Devamı için tıklayınız ...

1- Tüketici reklamı aradığını kolay bulabilmek ve maliyetleri karşılaştırma kaynağı olarak kullanmaktadır. 2- Tanıtım sayesinde tüketici piyasada neyi nasıl bulabileceğini, parasını en iyi şekilde nasıl değerlendirebileceğini ve kendisine sunulan seçenekleri kabul veya ret etme hakkını kullana bileceğini görmektedir. Tüketici açısından reklam, zaman tasarrufu sağlayan bir araçtır. 3- Tüketicinin bu bilgiyi elde etmek için harcadığı zaman günümüzde çok önemlidir. 4- Bu tip çalışmalar ilgi çekici, akılda kalıcı, hedefe odaklı olmalıdır. Tüketicinin dikkatini çekebilmiş reklam amacına ulaşmıştır. 5- Tüketici tasarımı yapanın kalite göstergesidir. 6- Tüketici açısından da üretici açısından da reklamın önemi büyüktür. Tüketici bu çalışmalar sayesinde aradığı mal ve hizmeti bütçesine en uygun şekilde seçme şansını kullanır. 7- Üreticide reklam sayesinde ürettiği malının veya verdiği hizmetin kısa sürede alıcısını bulmasını sağlar.


Devamı için tıklayınız ...

Dergi reklam ortamlarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Değişik yerlerde basılan dergilerin ulusal olarak ya da bölgesel olarak, geniş hedef kitlelere ve toplumun değişik gruplarına yönelik ya da belirli bazı sektörlerde faaliyet gösteren kişilere dağıtımı yapılır. Ülkemizde çıkan dergileri iki gurupta toplanabilir. İlk grupta, genel konuları inceleyen ve yayınlayan ve en fazla okuyucu kitlesine sahip dergilerdir. Diğer grup dergiler ise, sadece belirli meslek gruplarına ait konuları inceler ve yayınlar bu dergilerin hedef kitlesi sadece o mesleklere ve sektörlere mensup kişilerdir. Bir diğer dergi grubu ise özel yayın yapan dergiler ve okul yayınları ile ilgili dergileridir. Dergiler işledikleri konular ve yayın içerikleri açısından çok çeşitli sayıda oldukları için genellikle yayınlayacakları  konuları gazetelere oranla daha ayrıntılı geniş kapsamlı ve değişik boyutlarda incelerler. Dergi reklam tasarımları da en yakın olan konular arasına yerleştirilir. Bunların okuyucu kitleleri diğer basılı medya organlarına göre daha belirgindir. Dergiler haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık gibi belli zaman aralıklarında yayınlanır. Genellikle bütün ülkeye dağıtılacak şekilde basılır veya belli bir meslek grubuna mensup kişilere dağıtım maksadıyla yayınlanır. Dağıtım kanalları genellikle diğer basılı medya organları ile benzerlik gösterir. Dergilerin sayfa sayıları ve baskıdaki kaliteleri gazetelere oranla daha kalitelidir. Bu yüzden dergi reklam çalışmaları da daha kaliteli olmaktadır. Baskı ve kâğıt kalitelerinin daha iyi olmasından dolayı işletmelere ait mal ve ürünlerin  renkli tanıtımları ve prestij vurgusunu işleyenler için daha uygundur ve tanıtımın etkinliği daha kısa sürede sağlanabilmektedir. Dergi yayın konularının belirli konularda yoğunlaşması ve hitap ettiği kitlenin ve tüketicinin belirli olması nedeniyle tanıtım açısından diğer basılı ortamlara göre daha fazla avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla dergi reklam çalışmalarının yapılacağı hedef kitleye  ulaşması kolaylaşmakta daha etkin tanıtımlar yapılabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...