Çeşitli değerlendirmeler ve istatikler yapılarak  tanıtım ortamları ve mecraları sınıflandırılmıştır. 1- Tanıtım mesajlarının içeriklerine göre değerlendirirsek, reklam türleri: • Ürün ve mal mesajlı olan • Verilen Hizmeti mesaj olarak veren • Fikir ve yaratıcılık konulu olan 2- Reklam ve tanıtım hizmetlerinde hedef kitleye göre ise; aşağıdaki çeşitleri sıralayabiliriz: • Tüketicilere yönelik olan • Üreticilere, işletmelere yönelik olan • Meslek gruplarına göre olan tanıtım 3-Kitle iletişim araclarının kullanımına göre reklam çeşitleri: • Televizyon tanıtımları • Gazete dergi gibi basılı mecralar • Radyo mecrası • İnternet mecraları • Video mecrası • Sinema tanıtımları • Postalama şeklindeki tanıtımlar • Açık hava reklamları

Arşiv

Etiketler