Çeşitli değerlendirmeler ve istatikler yapılarak  tanıtım ortamları ve mecraları sınıflandırılmıştır.

1- Tanıtım mesajlarının içeriklerine göre değerlendirirsek, reklam türleri:

• Ürün ve mal mesajlı olan

• Verilen Hizmeti mesaj olarak veren

• Fikir ve yaratıcılık konulu olan

2- Reklam ve tanıtım hizmetlerinde hedef kitleye göre ise; aşağıdaki çeşitleri sıralayabiliriz:

• Tüketicilere yönelik olan

• Üreticilere, işletmelere yönelik olan

• Meslek gruplarına göre olan tanıtım

3-Kitle iletişim araclarının kullanımına göre reklam çeşitleri:

• Televizyon tanıtımları

• Gazete dergi gibi basılı mecralar

• Radyo mecrası

• İnternet mecraları

• Video mecrası

• Sinema tanıtımları

• Postalama şeklindeki tanıtımlar

• Açık hava reklamları