Haber Kategorisindeki Bloglar

Gerilla pazarlama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak ve hızlı hareket ederek piyasadaki diğer rakiplerini demoralize edip kendine bir yer edinmesi veya pazar payını genişletmesi şeklindeki bir pazarlama tekniğidir. Gerilla pazarlamada zamanlama çok önemlidir. Amaç az yatırımla çok iş yapmaksa piyasaların ve içinde bulunulan şartların çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. İyi bir alt yapı çalışmasıyla reklama ayrılacak zaman ve bütçe minimumda tutulabilir. Öncelikle bu tip çalışmanın amacı ve bu amacın getireceği yararlar belirlenmelidir. Daha sonra hedef kitlenin ve özelliklerinin net bir şekilde ortaya konması gerekir. Gelişen teknoloji, hızla akan zaman, yeni aile düzenleri ve yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi pazarın sürekli değişim içinde olmasını ve devamlı farklılaşmasını sağlamaktadır. Hızla geçen zaman, insanların devamlı bir şeylerin peşinden koşuyor olması gösterilen reklamların çok kısa sürelerde etkinliğinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu da sürekli ve etkili reklamcılık için hayal gücü ve yaratıcılığın şart olduğunu göstermektedir. Gerilla reklamcılığının ve gerilla pazarlamanın temelinde de tam da bu vardır. Gerilla reklamda, büyük işletmelerin ajanslara yaptırdıklarının çoğunu işletme kendi hazırlamaktadır. Nerde yayınlanacak olursa olsun, metinde açık, doğru, net ve küçük alanda kullanılabilecek en etkin kelimeler seçilmelidir. Metindeki kişisel ve sıcak bir ifadeyle oluşturulacak samimiyet hedef kitle ile daha hızlı ilişki kurmaya yardımcı olacaktır. Basılı yayın, radyo, televizyon, web siteleri, e-mail, internet, posta vs. gerilla reklamlarının rahatlıkla kullanılabileceği mecralardır. Bu mecraların bazılarının bütçelerinin yüksek olması gerilla pazarlamayı etkilemez, o mutlaka enerjisi ve hayal gücüyle bu mecraları da kullanacaktır.


Devamı için tıklayınız ...

Sinema Reklamcılığı Sinema, televizyonun henüz evlerimize girmediği dönemde insanları sanatla buluşturan bir iletişim aracıydı. İnsanların yazlık ve kışlık, kapalı ve açık diye ayırdıkları ve her daim kullandıkları sinemalar görsel olarak reklam yapılabilen reklam mecralarından biriydi. Fakat televizyonların hızla evlerimize girmesi ve gelişen teknolojiyle birlikte sinema salonları reklam verenlerin gözünden düştü. Sinema, görsel olarak televizyona benzese de sinema filmi izlemek için gelenler kanal değiştiremeyeceklerdir. Bilet alıp içeri girenler mecburen filmin başında veya arasında gösterilen reklamları izlemek zorunda kalacaktır. Sinema ortamına uygun olarak hazırlanan ve gerekli sıklıkta gösterim süresi bulabilen reklamlar etkin ve hatırda kalıcı olabilir. Reklam süresi fazla uzun tutulursa film izlemek için gelmiş insanlar üzerinde bırakılması istenen etki olumsuz bir etkiye dönüşebilir. İyi hazırlanmış bir sinema reklamı, tanıtımı yapılacak olan ürünün tüm özelliklerini en çarpıcı şekilde ve kısa bir sürede göz önüne serer. Sinema ve televizyon reklam prodüksiyonları aynıdır. Bunları birbirinden ayıran daha çok montaj masalarıdır. Sinema için reklam filmlerinin hazırlanması, hazırlanan bu reklam filminin, filmin gösterileceği sinemalara dağıtılması süreçlerini düşünürsek bu oldukça uzun bir zamanı alır. Sinemada yayınlanacak reklam filmleri gündemi mutlaka takip etmelidir. Sinema, televizyon ve radyo gibi geniş halk kitlelerine ulaşamaz, ulaşabildiği kesim ancak onu seyretmeye gelen insanlardır.


Devamı için tıklayınız ...

Radyo Reklamlarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri Olumlu Yönleri; 1-   Radyo geniş kitlelere hitap eden bir yayın aracıdır. Ülkemizde %80 oranında radyo dinlenilirliliği mevcuttur. 2-   Diğer kitle iletişim araçlarına göre radyo daha hızlı haber dağıtma özelliğine sahiptir. 3-  Bu medya aracı ile hedef kitleye ulaşmak çok kolaydır. Çünkü farklı sosyal ve kültürel gruptaki insanlar, değişik zamanlarda farklı radyo istasyonlarını ve farklı programları dinlerler. 4-   Kısa bir zamanda radyo reklamları hazırlanabilir. 5-  Maliyet açısından radyo en ucuz tanıtım aracı sayılır. Radyo firmalar için ekonomik bir mecradır. 6-  Bu medya aracının yayınlarının her yerden ve günün her saatinde dinlenebilir olması, en önemli avantajlarından biridir. 7-   Programda spotu, metni değiştirmek kısa sürede gerçekleşir. Kısa bir zaman diliminde istenilen değişiklik yapılabilir. Radyo reklamlarının spot şeklinde hazırlanması ve yayınlanması çok hızlı olan bir medya aracıdır. Bu sayede firmalar daima güncelliklerini koruyabilirler. 8-   Radyo, diğer mecralar ile ulaşılan kitleyi genişletmek amacıyla kullanılabilir. Böylece az bir bütçe ile bilinirlik artırılabilir. 9-   Prime Time” denilen insanların trafikte yoğun olarak bulunduğu zamanda sadece radyo insanlara ulaşabilmektedir. 10-  Radyo reklamlarında, uygun program formatı kolaylıkla bulunur. Bu yüzden hedeflenen kitleye yönelik yüksek frekans elde etmek çok daha kolaydır. 11-  Radyo, dinleyicilerinin hayal gücünü çalıştırmasına fırsat verir. Radyo reklamları, sözler, efektler, müzik, ses ve ses tonu ile dinleyicinin kendi senaryosunu yaratmasına imkân verir. Dinleyici duyduklarınca aklında bir resim oluşturur ve bu kişinin şahsına ait olduğu için, akılda kalma ihtimali de yüksektir. Olumsuzlukları; 1-   Yurdumuzda radyo yayınlarının merkezden uzaklaştıkça yayın kalitesi bozulmaktadır. Bu da metnin anlaşılamamasına yol açabilir. 2-   Genelde yerel yayın yapan radyo kanallarının sayısının ulusal radyo kanallarına göre fazlalığı yurt çapında firmalar için olumsuz bir etmendir. 3-   Radyo pek çok kişi tarafından fon olarak kullanıldığından, dikkatle dinlenilmeyebilir. Bu da tanıtımların kaçırılmasına ve hedef kitleye tam olarak ulaşılamamasına sebep olur. 4-   Radyo kanallarının sayısının fazlalığı ölçümü ve çalışmanın geri dönüşünün kontrolünü zorlaştırır. 5-   Radyo reklamlarının akılda kalıcılığı çok kısadır. Bu nedenle kısa aralıklarla tekrar edilerek etkinliği artırılmaya çalışılır. 6-   Radyo tanıtımlarının sadece işitsel oluşu, görsel olarak değerlendirilecek olan ürünlerde radyonun kullanılamamasına sebep olur.


Devamı için tıklayınız ...

Radyo yayınlarında dört şekilde tanıtım yapılır; 1-  Reklam ve kamu ilanı; Radyo spikerleri tarafından okunurlar. 2-  Müzikli ve dramatik yapılı reklam; Ajanslar tarafından hazırlanırlar. Süreleri bellidir. Müzik ve dramatik elemanlar içerirler. 3-  Programlı reklam: Ya ajanslar tarafından içinde birden fazla firmaya ait tanıtım içeren programlar şeklinde yapılırlar ya da bir işletme tarafından, içinde eğitici, eğlendirici, program bölümüyle birlikte işletmenin kendi tanıtım ürünlerinin veya hizmetlerinin tanıtımının yapılması şeklinde yapılırlar. 4-  Özel tanıtıcı reklam programları: Bir ürün tanıtımı veya kültür, eğitim, turizm gibi hizmetler için hazırlanmış özel programlardır. Ya belirli zaman aralıklarıyla yayınlanan programın başında ve sonunda firmanın istediği tanıtımının yapıldığı şekilde hazırlanırlar ya da tek bir sefer yayınlanan program süresi boyunca firmanın tanıtımının yapılması şeklinde yayınlanır. Radyo reklam maliyetleri, kelime ve sinyal fiyatı üzerinden hesaplanırlar.


Devamı için tıklayınız ...

Radyo, dinleyicilere her zaman ve her ortamda ulaşabilen en yaygın medya aracıdır diyebiliriz. Televizyonun aksine insanlar istedikleri her ortamda her ne yapıyor olurlarsa olsunlar radyo dinleyebilirler. İşte bu durum Radyo reklamının yapılmasını sağladı. Bu aracın, televizyon ve basılı yayın karşısındaki en büyük avantajı, dinamik ve aktif olan insanlara gün boyu ulaşımının kolaylığıdır. Yayıldığı coğrafi alan ve seslendiği nüfus büyüklüğü açısından radyoları, ulusal ve bölgesel yayın yapan radyolar diye ayırabiliriz. Radyo reklamının maliyetleri, diğer mecralara ve özellikle televizyon mecrasına göre oldukça düşüktür. Bu tip kuşakların yayınları, radyoda günün tanıtım kuşağı olan her saatte yapılabilir. Ürün ya da hizmetle alakalı mesajlar, programların arasına spotlarla yerleştirirler. Sadece kulağımıza hitap eden radyoda, işitsel özelliklere sahip çalışmaların dinleyiciye kabul ettirilmesi oldukça zordur. Tüketicinin görmediği ürünü, sadece dinleyerek satın alması için ikna edilmesi şarttır. Bu bakımdan bu araca uygun çalışmaların yapımında kullanılan ses efektleri, tonlama ve vurgular, en önemlisi ise tanıtım metninin inandırıcılığı ve albenisinin olması, radyo reklamının etkinliğini artıran önemli ayrıntılardandır. Radyo reklamının başarısı, metninin başarısına bağlıdır. Metinlerinin konuşma dilinde hazırlanması uygun olandır. Dinleyici doğru ve yanlışı çabuk fark eder. Tanıtımların radyonun yayın politikasına da uyması gerekir. Aksi takdirde dinleyici rahatsız olabilir. Bu mecranın metinleri, markaya karşı dinleyenlerde olumlu hisler uyandırmalı, yapılan tekrarlarla dinleyiciyi sıkmamalıdır. Bu tip tanıtımlar, dinleyici ile ilişki kurabilmeli, onun zekâ ve hayal gücüne hitap etmelidir. Radyo reklamı, klasik kuşaklar şeklinde, beş saniye ile bir dakika arasındaki değişen sürelerde ileti biçiminde olabileceği gibi, radyo programcılarının program konularıyla alakalı olacak şekilde programın doğal akışına da yerleştirilebilir. Ayrıca tüm programa sponsorluk uygulamasıyla da tanıtım alınabilir. Burada amaç, dinleyici kitlesi fazla bir programın, örneğin haber bülteninin, para karşılığı belli bir kurum ya da kuruluşa, tanıtım karşılığı satılmasıdır.


Devamı için tıklayınız ...

Gazete Reklamının Avantajları; 1-  Gazeteler, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan farklı çok geniş bir kitleye hitap ederler. firmalar dağılım alanları farklı, değişik gazetelerle hedef kitlelerine ulaşma şanslarını artırabilirler. 2-  Tanıtım metninin yayın tarihinden çok kısa bir süre önce teslim edilmesi sayesinde aktüel olaylarla bağlantılı gazete reklamı yapabilme imkânı doğar ki bu sayede konu güncelliğini yitirmeden mesaj hedef kitleye ulaştırılabilmektedir. 3-  Tanıtımın çok kısa bir süre içerisinde yayınlatılması son anda değişiklik yapabilme özgürlüğü sağlar. 4-  Sözcük sayısı kısıtlı olmadığından gazete reklamının metni içinde her türlü bilgi verilebilir ki bu bilgilerin okuyucu tarafından saklanabilme ve istendiği kadar incelenebilme imkânı vardır. 5-   Belirli sayfalarda belli konulara yer verilmesi sebebiyle gazete reklamı yapılan mal ya da hizmet için hedeflenen kitleye uygun ortamın seçilmesi mümkündür. 6-   Çağımızda insanlar, zamansızlıktan sadece ilgi alanlarına giren bölümleri inceleyerek gazeteden faydalanmaktalar. Bu durumda firmanın dikkat etmesi gereken en önemli konu, tanıtımın, hedef kitleye uygun sayfalarda (Siyaset,  aktüalite,  spor, bilim,  sanat  vb.)  basılması ve dikkat çekici bir şekilde hazırlanması olacaktır. 7-    Gazete reklamı ulaşılan kişi sayısıyla orantılı olarak ucuzlar. 8-    Saygın gazetelere verilecek tanıtım firmanın güvenilirliliğini artıracaktır.


Devamı için tıklayınız ...

Her tür taşıt üzerine uygulanan reklam çalışmasına, araç giydirme, taşıt kaplama denir. Firmaların otomobil, minibüs v.b.'lerin trafikte dolaştıkları müddetçe binlerce insan tarafından görülmektedir. Bu da reklam açısından kaçırılmaz bir fırsattır. Televizyon, radyo, gazete, dergi tanıtımları ile kıyaslandığında hem zaman açısından hem de fiyat açısından araç giydirme, firmalar için daha avantajlı olabilmektedir. Giydirmeye ayıracağınız bütçe  televizyon, radyo, gazete gibi reklam mecralarında harcadığınız bütçenin çok altındadır. Bir kere vereceğiniz bu ücret karşılığında, taşıt tanıtımları 5 – 7 yıl kadar kullanılabilmektedir. Araç giydirme genelde üç şekilde yapılabilir; 1-) Kapılara logo uygulaması 2-) Aracın yarısına görsel uygulama. (Lokal kaplama) 3-) Aracı komple giydirme Firma taşıtlarının komple veya lokal giydirilmese bile sadece logo çalışmalarıyla bile etkin bir reklam mecrası olduğunu düşünüyorum. Kızımın iki yaşından beri pek çok markayı bu şekilde öğrendiğini söyleyebilirim. Çevremizde her geçen gün daha fazla giydirme yapılmış firma  taşıt görüyoruz. Bu da araç giydirmenin işe yaradığının bir göstergesidir.


Devamı için tıklayınız ...

Gazete, günümüzde çağdaşlığın bir simgesi ve halen en etkin iletişim aracıdır. Gazetelerin ekonomik, sosyal, kültürel farklılıkları olan insanlara ulaşma imkânının olması, bunların sayı ve tirajlarının artması, gelişen teknolojinin basım tekniklerinin kullanılması, gazete reklamının mecra olarak önemini artırmıştır. Gazeteleri dağıtım alanı olarak; 1-       Uluslar arası dağıtımı olan, uluslar arası, 2-       Tüm ülkeye dağıtımı yapılan, ulusal 3-       Sadece belli bir bölgeye dağıtımı olan, yerel gazeteler diye sınıflandırabiliriz. Yayın sıklığı açısından günlük, haftalık ve aylık olarak ayrılabilir ki Türkiye’dekiler genellikle günlük olarak yayınlanır. Bu yayınlar, içerik olarak siyasi, ekonomik magazinsel haberler gibi farklı konulara yer verebilirler. Tüm bunlara dikkat ederek gazete reklamı verenler, değişik sosyal gruplara ait olan ve değişik konulara ilgi duyan kişilere uygun dağıtım alanı ve içeriğe sahip gazeteler aracılığıyla ulaşabilirler. Gazetelerde yayınlanan küçük ilanların tanıtım özelliği yoktur. Bu tür ilanlar genellikle bilgi verme özelliği taşırlar. Bu nedenle ilanların dizgileri ve düzenlemeleri gazeteler tarafından gerçekleştirilir. Bunlardan kelime başına ücret alınır. Ticari gazete reklamının düzenlenmesi, firmalar ile ajanslar tarafından gerçekleştirilir ve bunlar genellikle tanıtım kampanyasının bir parçasıdırlar. Bu tip tasarımlar, siyah – beyaz ya da renkli olabilir. Bir gazete reklamının metni; başlık, metin ve fotoğraf – illüstrasyon olmak üzere 3 ana kısımdan meydana gelir. Bu elemanlardan biri diğerinden daha baskın olarak kullanılabilir fakat üçü arasında bir uyum mutlaka olmalıdır. Bu tip çalışmalarda birden fazla küçük resim yerine tek bir büyük resim kullanılması daha dikkat çekici olacaktır. Tasarımlar gazeteye verilecek boyutlarda olmalıdır. Tasarımın sonradan küçültülmesi küçük boşluklara sebep olur ya da ince çizgiler solabilir. Orijinal olmayan tasarımlardan üretilen her üretim, baskı kalitesini azaltır çizgilerin ve harflerin kırılmasına sebep olur. Gazete reklamının alınması, gazetelerin ilan servisleri aracılığıyla olur. Tanıtım metinlerinin baskı hazırlığı nedeniyle yayın tarihinden kısa bir süre önce gazeteye iletilmesi gerekir. Bir gazetenin sayfasının boyutları dıştan dışa genellikle 380 mm. X 560 mm. dir. Gazete baskı makinelerinde basılabilecek maksimum imaj alanı 353X530 mm.'dir. Gazetelerin bu işler için standartları sütun/santimdir. Bir sütun/santim; bir santimetre yükseklikte ve bir sütun genişlikte alanı ifade eder. Gazetelerde genelde sekiz sütun bulunur. Yükseklik 52,5 cm dir. Tam sayfa gazete ilanı 8 x 52,5 = 420 cm eder. Gazeteler, tanıtım ücret tarifelerini önceden hazırlayarak firmalara duyururlar. Gazeteler ilancılık ajanslarına belli bir indirim yapabilirler. Firmalar ajans aracılığıyla işlerini yayınlatıyorsa ödeme ajansa yapılır, gazetelere ödemeyi ajans yapar. İlan direkt olarak gazeteye veriliyorsa yayından önce bedeli ödenir. Çalışmanın bedeli; sütun x tasarımı alanının yüksekliği (cm) x birim fiyatı (TL./st/cm) = toplam bedel (TL) olarak hesaplanır.


Devamı için tıklayınız ...

1- Küçük İlanlar Satılık emlak, vasita, eleman, iş ve kayıp gibi çeşitli konulardan oluşup, günlük gazetelerde seri olarak yayınlananların çoğunluğunu kapsayan küçük ilanlardır. Bunlar, hergün gazetelerin seriler halinde dizip yayınladıklarıdır. Gazetecilik sektöründe bu küçük duyuruların alınması, yayına hazır hale getirilmesi, tasarlanması ve yayınlanması gazete ilan ve reklam ajansları aracılığı ile yapılmaktadır. Küçük duyurlar gazetelere aracılık yapan ajanslara telefonla, fax çekerek veya ajansların internet sayfalarından başvuru yapılarak yayınlanması sağlanabiliyor. Bu uygulamaların esnekliği ve hızlı olması, firmalara zaman kazandırmakta ve bu işlerin etkinliğini sağlamaktadır. Bu tip duyurular firmaların taleplerine göre çerçeveli olabileceği gibi, farklı renkler ve farklı  harf karakterleri kullanılarak hedef kitlelerin ilgisini daha çok çekecek hale getirilebilir. 2- Resmi İlanlar Resmi gazete İlanları, Kanun ve yönetmeliklerle yayınlanması zorunlu hale getirilmiş ilanlardır. Resmi gazete ilanları, resmi  kurum ve kuruluşlar tarafından verilmektedir, bunlar reklam içerikli değildir.  Resmi duyuruların gazetelerde yayınlanması, Basın İlan Kurumu aracılığı ile olmaktadır. Resmi kurumlar bu kuruluşun müsadesi olmadan gazete ilanları yayınlatamaz. 3-  Ticari İlanlar Çeşitli firma ve işletmelerin mal, ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla gazetelerde yayınlanan ve reklam niteliğine sahip çeşitli tasarımlarda yapılabilen hazırlanması profesyonellik isteyen gazete ilanlarıdır. Bu ilanların amacı firmalarının mal ve ürünlerini tüketicilere tanıtmak, firma satışlarını arttırmak, marka değerini yükseltmek ve işletmelerin Pazar payını arttırmaktır.


Devamı için tıklayınız ...

Gazete ilanını reklam ajansları aracılığı ile verebilirsiniz, gazetelerin bu sistemi bazı gazeteler hariç çoğunlukla bu şekilde çalışmaktadır. Gazeteler belirli şartları karşılayan ve kuraları yerine getiren firmalara, Gazete ajanslığı yetkisi vermişlerdir Bu ajanslar firmalar ile bu tip işleri yayınlayan gazeteler arasında aracı konumundadırlar. bu konuda reklam firmalara danışmanlık , tasarım ve işin gazete kuruluşuna gönderilmesi faaliyetlerini yürütürler. Gazeteye vereceğiniz tanıtımları gazete ilan Ajanslarına, firma telefonlarını arayarak veya firmaların web sitelerindeki formlarını kullanarak veya bu tip ajanslara fax çekerek gönderebilirsiniz. Personel, kiralık araba, konut, arsa satış, çalınmış kaybolmuş kimlik, ehliyet ve şahsınıza ait evraklarla ait ilanları diğer şahıslara duyurmak maksadıyla gazete ajansları aracılığıyla Hürriyet, Sabah, Milliyet, Posta, Star veya ve diğer  gazetelerin bu amaçla hazırlanmış sayfalarına verebilirsiniz.


Devamı için tıklayınız ...