tanıtım kampanyasında, bütün mecralar, hedef kitle iletişim araçlarından fayalanılacağı  için bu iletişim araçları hakkında istatistikler mutlaka toplanmalı ve bu araçların etkinlik açısından çok iyi analizi yapılmalıdır bu tip kampanyaların hazırlık aşamasında dikkat edlmesi gereken  önemli bir konuda, tanıtım kampanyası ile pazarlama ve satışla ilgili yürütülecek faaliyetlerin ve uygulamaların birbiriyle uyumlu ve birbirine paralel yürütülmesidir. Bu koordinasyonun sağlanması tanıtım etkinliğinin artmasında ve  firmanın marka değerinin yükselmesinde faydalı olacaktır. Reklam kampanyalarının hazırlama aşamalarında rakip firmaların tanıtım kampanyaları da analiz edilmelidir. Piyasada rekabet koşullarını göz önüne alırsak rakip firmaların mal,ürün ve hizmet tanıtımında kullandıkları ortamlar ve uyguladıkları pazarlama teknikleri rakip firma çalışmalarını taklit etmeden mutlaka kullanılmalıdır.. . Reklam kampanyalarının hazırlık aşamasında önemli bir konu; ürünün pazarlanacağı ülkenin veya bölgenin ekonomik koşullarıdır Örneğin ekonomik kriz dönemlerinde çalışmalar çok hızlı uygulamaya geçirilmeli ve pazarlama ve satış süreci azami düzeyde hızlandırılmalıdır. Ülkelerin ekonomik durumları ve refah seviyeleri, hedef kitlenin satın alma eğilimlerini etkilemektedir. Ekonomik kriz dönemlerinde mal, ürün ve hizmetlere ait talepler azalmaktadır.Bu talep azalmalarının satış ve pazarlamayı olumsuz etkileyeceği unutulmamalıdır. Yapılacak reklam kampanyalarında Devlet tarafından  alınan ekonomik önlem paketleri firmaların tanıtım etkinliğini etkilemektedir bu husus mutlaka değerlendirilmelidir. Reklam kampanyaları hazırlanırken, mevcut hukuk kuralları ve kanundaki reklamla ilgili kısıtlamalarda kampanya hazırlık aşamasında uygulamalara yön verecek bir diğer konudur.

Arşiv

Etiketler