• Reklam mal, ürün ve hizmetin tanıtılacağı tüketicilerin ya da hedef kitlesinin kolaylıkla anlayabileceği bir dille ifade edilmelidir. • Tüketicileri doğrudan etkileme özelliği olmalıdır. • Kısa, öz , anlaşılır ve hedef kitleye bilgi verir nitelikte olmalıdır. • Yasalara uygun, dürüst, genel ahlak kurallarına uygun olmalı ve tüketicilere yanıltıcı bilgi vermemelidir. • Planlaması ve yayınlanması aşamasında sosyal sorumluluk kurallarına uyulmalıdır. • Dürüst ve rekabet ile ilgili kurallara uygun olmalıdır. • Mesajı tüketicilerin reklamlara karşı güvenini sağlayacak nitelikte olmalıdır.

Arşiv

Etiketler