İşletmeler için tanıtımı yapılacak mal ürün ve himetlerle ilgili her reklam kampanyası bir mali kaynak gerektirmektedir ve günümüzde bu tip kampanyalar için tahsis edilen parasal kaynaklar büyük rakamlarla (milyon dolar vb.) ifade edilmektedir. Böyle yüksek tanıtım bütçelerinin kampanyalara tahsisisni sağlamak için ajansın işletmenin üst yönetimini ‘ikna’ etmesi ve yaratıcı kabiliyetlerini ortaya koyması gerekir. Bu ikna süreci, reklam kampanyası için gerekli mali bütçe oluşuncuya kadar işbirliği içinde devam etmelidir. Tanıtım Hedefleri, temel stratejiler izlenecek yol, uygulanacak stratejik programlar belirlendikten sonra, karar verilen tanıtım programını finansal olarak destekleyicek olan bütçenin yapımı aşamasına gelinir. Firmaların reklam kampanyası için kendi kaynaklarının analizini yaparak, bunun için belli bir bütçe ayırmaları gerekir. Fakat bu tip işler için ayrılan bütçe kampanya fonu ile aynı şey değildir. Bu anlamdaki bütçe, kampanyalar için ayrılan mali kaynağın ne için, hangi zaman dilimlerinde nerede, ne ölçüde nasıl ve kimler tarafından kullanılacağını belirten bir planlama metnidir. Fon ise, firma ve işletmelerin ajanslarla birlikte planladıkları reklam kampanyası için tahsis edecekleri parasal kaynak tutarının toplamıdır. Bütçenin belirlenmesi ve planlanmasıyla tanıtım kampanyaları için tahsis edilen paranın ne oranda ne zaman, nerede, nasıl harcanacağının tespiti ve planlanmasıyla belirtilen reklam kampanyasındaki hataların asgariye indirilmesi ve kaynakların boşa harcanmasının önlenmesi sağlanabilir.

Arşiv

Etiketler