Radyo, dinleyicilere her zaman ve her ortamda ulaşabilen en yaygın medya aracıdır diyebiliriz. Televizyonun aksine insanlar istedikleri her ortamda her ne yapıyor olurlarsa olsunlar radyo dinleyebilirler. İşte bu durum Radyo reklamının yapılmasını sağladı. Bu aracın, televizyon ve basılı yayın karşısındaki en büyük avantajı, dinamik ve aktif olan insanlara gün boyu ulaşımının kolaylığıdır. Yayıldığı coğrafi alan ve seslendiği nüfus büyüklüğü açısından radyoları, ulusal ve bölgesel yayın yapan radyolar diye ayırabiliriz. Radyo reklamının maliyetleri, diğer mecralara ve özellikle televizyon mecrasına göre oldukça düşüktür. Bu tip kuşakların yayınları, radyoda günün tanıtım kuşağı olan her saatte yapılabilir. Ürün ya da hizmetle alakalı mesajlar, programların arasına spotlarla yerleştirirler. Sadece kulağımıza hitap eden radyoda, işitsel özelliklere sahip çalışmaların dinleyiciye kabul ettirilmesi oldukça zordur. Tüketicinin görmediği ürünü, sadece dinleyerek satın alması için ikna edilmesi şarttır. Bu bakımdan bu araca uygun çalışmaların yapımında kullanılan ses efektleri, tonlama ve vurgular, en önemlisi ise tanıtım metninin inandırıcılığı ve albenisinin olması, radyo reklamının etkinliğini artıran önemli ayrıntılardandır. Radyo reklamının başarısı, metninin başarısına bağlıdır. Metinlerinin konuşma dilinde hazırlanması uygun olandır. Dinleyici doğru ve yanlışı çabuk fark eder. Tanıtımların radyonun yayın politikasına da uyması gerekir. Aksi takdirde dinleyici rahatsız olabilir. Bu mecranın metinleri, markaya karşı dinleyenlerde olumlu hisler uyandırmalı, yapılan tekrarlarla dinleyiciyi sıkmamalıdır. Bu tip tanıtımlar, dinleyici ile ilişki kurabilmeli, onun zekâ ve hayal gücüne hitap etmelidir. Radyo reklamı, klasik kuşaklar şeklinde, beş saniye ile bir dakika arasındaki değişen sürelerde ileti biçiminde olabileceği gibi, radyo programcılarının program konularıyla alakalı olacak şekilde programın doğal akışına da yerleştirilebilir. Ayrıca tüm programa sponsorluk uygulamasıyla da tanıtım alınabilir. Burada amaç, dinleyici kitlesi fazla bir programın, örneğin haber bülteninin, para karşılığı belli bir kurum ya da kuruluşa, tanıtım karşılığı satılmasıdır.

Arşiv

Etiketler