Gerilla pazarlama, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin yaratıcılık ve hayal gücünü kullanarak ve hızlı hareket ederek piyasadaki diğer rakiplerini demoralize edip kendine bir yer edinmesi veya pazar payını genişletmesi şeklindeki bir pazarlama tekniğidir. Gerilla pazarlamada zamanlama çok önemlidir. Amaç az yatırımla çok iş yapmaksa piyasaların ve içinde bulunulan şartların çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. İyi bir alt yapı çalışmasıyla reklama ayrılacak zaman ve bütçe minimumda tutulabilir. Öncelikle bu tip çalışmanın amacı ve bu amacın getireceği yararlar belirlenmelidir. Daha sonra hedef kitlenin ve özelliklerinin net bir şekilde ortaya konması gerekir. Gelişen teknoloji, hızla akan zaman, yeni aile düzenleri ve yaşam biçimlerinin çeşitlenmesi pazarın sürekli değişim içinde olmasını ve devamlı farklılaşmasını sağlamaktadır. Hızla geçen zaman, insanların devamlı bir şeylerin peşinden koşuyor olması gösterilen reklamların çok kısa sürelerde etkinliğinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Bu da sürekli ve etkili reklamcılık için hayal gücü ve yaratıcılığın şart olduğunu göstermektedir. Gerilla reklamcılığının ve gerilla pazarlamanın temelinde de tam da bu vardır. Gerilla reklamda, büyük işletmelerin ajanslara yaptırdıklarının çoğunu işletme kendi hazırlamaktadır. Nerde yayınlanacak olursa olsun, metinde açık, doğru, net ve küçük alanda kullanılabilecek en etkin kelimeler seçilmelidir. Metindeki kişisel ve sıcak bir ifadeyle oluşturulacak samimiyet hedef kitle ile daha hızlı ilişki kurmaya yardımcı olacaktır. Basılı yayın, radyo, televizyon, web siteleri, e-mail, internet, posta vs. gerilla reklamlarının rahatlıkla kullanılabileceği mecralardır. Bu mecraların bazılarının bütçelerinin yüksek olması gerilla pazarlamayı etkilemez, o mutlaka enerjisi ve hayal gücüyle bu mecraları da kullanacaktır.

Arşiv

Etiketler