Radyo Reklamlarının Olumlu ve Olumsuz Yönleri Olumlu Yönleri; 1-   Radyo geniş kitlelere hitap eden bir yayın aracıdır. Ülkemizde %80 oranında radyo dinlenilirliliği mevcuttur. 2-   Diğer kitle iletişim araçlarına göre radyo daha hızlı haber dağıtma özelliğine sahiptir. 3-  Bu medya aracı ile hedef kitleye ulaşmak çok kolaydır. Çünkü farklı sosyal ve kültürel gruptaki insanlar, değişik zamanlarda farklı radyo istasyonlarını ve farklı programları dinlerler. 4-   Kısa bir zamanda radyo reklamları hazırlanabilir. 5-  Maliyet açısından radyo en ucuz tanıtım aracı sayılır. Radyo firmalar için ekonomik bir mecradır. 6-  Bu medya aracının yayınlarının her yerden ve günün her saatinde dinlenebilir olması, en önemli avantajlarından biridir. 7-   Programda spotu, metni değiştirmek kısa sürede gerçekleşir. Kısa bir zaman diliminde istenilen değişiklik yapılabilir. Radyo reklamlarının spot şeklinde hazırlanması ve yayınlanması çok hızlı olan bir medya aracıdır. Bu sayede firmalar daima güncelliklerini koruyabilirler. 8-   Radyo, diğer mecralar ile ulaşılan kitleyi genişletmek amacıyla kullanılabilir. Böylece az bir bütçe ile bilinirlik artırılabilir. 9-   Prime Time” denilen insanların trafikte yoğun olarak bulunduğu zamanda sadece radyo insanlara ulaşabilmektedir. 10-  Radyo reklamlarında, uygun program formatı kolaylıkla bulunur. Bu yüzden hedeflenen kitleye yönelik yüksek frekans elde etmek çok daha kolaydır. 11-  Radyo, dinleyicilerinin hayal gücünü çalıştırmasına fırsat verir. Radyo reklamları, sözler, efektler, müzik, ses ve ses tonu ile dinleyicinin kendi senaryosunu yaratmasına imkân verir. Dinleyici duyduklarınca aklında bir resim oluşturur ve bu kişinin şahsına ait olduğu için, akılda kalma ihtimali de yüksektir. Olumsuzlukları; 1-   Yurdumuzda radyo yayınlarının merkezden uzaklaştıkça yayın kalitesi bozulmaktadır. Bu da metnin anlaşılamamasına yol açabilir. 2-   Genelde yerel yayın yapan radyo kanallarının sayısının ulusal radyo kanallarına göre fazlalığı yurt çapında firmalar için olumsuz bir etmendir. 3-   Radyo pek çok kişi tarafından fon olarak kullanıldığından, dikkatle dinlenilmeyebilir. Bu da tanıtımların kaçırılmasına ve hedef kitleye tam olarak ulaşılamamasına sebep olur. 4-   Radyo kanallarının sayısının fazlalığı ölçümü ve çalışmanın geri dönüşünün kontrolünü zorlaştırır. 5-   Radyo reklamlarının akılda kalıcılığı çok kısadır. Bu nedenle kısa aralıklarla tekrar edilerek etkinliği artırılmaya çalışılır. 6-   Radyo tanıtımlarının sadece işitsel oluşu, görsel olarak değerlendirilecek olan ürünlerde radyonun kullanılamamasına sebep olur.

Arşiv

Etiketler