Gazete ilanını reklam ajansları aracılığı ile verebilirsiniz, gazetelerin bu sistemi bazı gazeteler hariç çoğunlukla bu şekilde çalışmaktadır. Gazeteler belirli şartları karşılayan ve kuraları yerine getiren firmalara, Gazete ajanslığı yetkisi vermişlerdir Bu ajanslar firmalar ile bu tip işleri yayınlayan gazeteler arasında aracı konumundadırlar. bu konuda reklam firmalara danışmanlık , tasarım ve işin gazete kuruluşuna gönderilmesi faaliyetlerini yürütürler. Gazeteye vereceğiniz tanıtımları gazete ilan Ajanslarına, firma telefonlarını arayarak veya firmaların web sitelerindeki formlarını kullanarak veya bu tip ajanslara fax çekerek gönderebilirsiniz. Personel, kiralık araba, konut, arsa satış, çalınmış kaybolmuş kimlik, ehliyet ve şahsınıza ait evraklarla ait ilanları diğer şahıslara duyurmak maksadıyla gazete ajansları aracılığıyla Hürriyet, Sabah, Milliyet, Posta, Star veya ve diğer  gazetelerin bu amaçla hazırlanmış sayfalarına verebilirsiniz.

Arşiv

Etiketler