Gazete, günümüzde çağdaşlığın bir simgesi ve halen en etkin iletişim aracıdır. Gazetelerin ekonomik, sosyal, kültürel farklılıkları olan insanlara ulaşma imkânının olması, bunların sayı ve tirajlarının artması, gelişen teknolojinin basım tekniklerinin kullanılması, gazete reklamının mecra olarak önemini artırmıştır. Gazeteleri dağıtım alanı olarak; 1-       Uluslar arası dağıtımı olan, uluslar arası, 2-       Tüm ülkeye dağıtımı yapılan, ulusal 3-       Sadece belli bir bölgeye dağıtımı olan, yerel gazeteler diye sınıflandırabiliriz. Yayın sıklığı açısından günlük, haftalık ve aylık olarak ayrılabilir ki Türkiye’dekiler genellikle günlük olarak yayınlanır. Bu yayınlar, içerik olarak siyasi, ekonomik magazinsel haberler gibi farklı konulara yer verebilirler. Tüm bunlara dikkat ederek gazete reklamı verenler, değişik sosyal gruplara ait olan ve değişik konulara ilgi duyan kişilere uygun dağıtım alanı ve içeriğe sahip gazeteler aracılığıyla ulaşabilirler. Gazetelerde yayınlanan küçük ilanların tanıtım özelliği yoktur. Bu tür ilanlar genellikle bilgi verme özelliği taşırlar. Bu nedenle ilanların dizgileri ve düzenlemeleri gazeteler tarafından gerçekleştirilir. Bunlardan kelime başına ücret alınır. Ticari gazete reklamının düzenlenmesi, firmalar ile ajanslar tarafından gerçekleştirilir ve bunlar genellikle tanıtım kampanyasının bir parçasıdırlar. Bu tip tasarımlar, siyah – beyaz ya da renkli olabilir. Bir gazete reklamının metni; başlık, metin ve fotoğraf – illüstrasyon olmak üzere 3 ana kısımdan meydana gelir. Bu elemanlardan biri diğerinden daha baskın olarak kullanılabilir fakat üçü arasında bir uyum mutlaka olmalıdır. Bu tip çalışmalarda birden fazla küçük resim yerine tek bir büyük resim kullanılması daha dikkat çekici olacaktır. Tasarımlar gazeteye verilecek boyutlarda olmalıdır. Tasarımın sonradan küçültülmesi küçük boşluklara sebep olur ya da ince çizgiler solabilir. Orijinal olmayan tasarımlardan üretilen her üretim, baskı kalitesini azaltır çizgilerin ve harflerin kırılmasına sebep olur. Gazete reklamının alınması, gazetelerin ilan servisleri aracılığıyla olur. Tanıtım metinlerinin baskı hazırlığı nedeniyle yayın tarihinden kısa bir süre önce gazeteye iletilmesi gerekir. Bir gazetenin sayfasının boyutları dıştan dışa genellikle 380 mm. X 560 mm. dir. Gazete baskı makinelerinde basılabilecek maksimum imaj alanı 353X530 mm.'dir. Gazetelerin bu işler için standartları sütun/santimdir. Bir sütun/santim; bir santimetre yükseklikte ve bir sütun genişlikte alanı ifade eder. Gazetelerde genelde sekiz sütun bulunur. Yükseklik 52,5 cm dir. Tam sayfa gazete ilanı 8 x 52,5 = 420 cm eder. Gazeteler, tanıtım ücret tarifelerini önceden hazırlayarak firmalara duyururlar. Gazeteler ilancılık ajanslarına belli bir indirim yapabilirler. Firmalar ajans aracılığıyla işlerini yayınlatıyorsa ödeme ajansa yapılır, gazetelere ödemeyi ajans yapar. İlan direkt olarak gazeteye veriliyorsa yayından önce bedeli ödenir. Çalışmanın bedeli; sütun x tasarımı alanının yüksekliği (cm) x birim fiyatı (TL./st/cm) = toplam bedel (TL) olarak hesaplanır.

Arşiv

Etiketler