Haber Kategorisindeki Bloglar

Reklam atasözleri, reklam veren firmaların veya ajanslarının, serbest ekonomik pazarda bilinirliği arttırmak, insanların zihinlerinde yer edinebilmek amacıyla ürettiği, sloganlardır. Bilindiği gibi, atasözü toplumsal deneyimlerin sonucunda halk tarafından üretilmiş, dilden dile aktarılan köklü bir kültür öğesidir. Atasözleri, edinilen acı deneyimlerin veya edinilen genel doğruların, sonraki nesiller tarafından bilinmesi, deneyimleyerek yaşamamaları için üretilip kullanılmışlardır. Fakat reklam sektöründe kullanılan atasözleri bu temelden gelmemektedir. Onlar, geniş halk yığınlarının zihinlerinde kolayca tutabilecekleri, bilinçli bir yaratıcılık temelinde, halkın yaşamıyla özdeşleştirilerek, zekice üretilen sloganlardır. Bu tip reklam atasözleri, reklam veren firmanın hedeflerine ulaşması noktasında oldukça faydalı olabilmektedir. İnsanlar markayı unutmamaktadır. Alışveriş yaparken, ilgili ürün hatırlanmakta ve incelenmektedir. Yani marka imajının sahip olması gereken koşulları oluşturabilmektedir. Reklam atasözlerinin yani sloganların iki kelimden oluşması bu durumu güçlendirmektedir. Örneğin; Connecting people (biz insanları bağlarız), dök dök ye, bir dünya markası, bağlan hayata, hayatın tadı, kirlenmek güzeldir, Arçelik demek yenilik demek, kontrolüsüz güç güç değildir, bira bu kapağın altında gibi sloganların, firma isimlerini yazmasak bile, eminiz hangisinin kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir. Bu tip sloganlar, çok çabuk kabul görmektedir. İnsanlar onları kendi yaşamlarına katabilmekte, onlara yer ayırabilmektedir. Çünkü onların yaşamlarına yeni bir bakış sunabilmektedirler. başarılı sloganların ortak özellikleri vardır; 1. Yaratıcı, çok kısa ve özdür. 2. Anlaşılır, kolay akılda kalır ve basittir. 3. Markanın vizyonunu ve misyonunu yansıtır. Marka sloganları uzun yıllar aynı şekilde kullanılabilmektedir. Fakat ürün veya hizmete yönelik reklam sloganları sık sık değişmektedir. Marka uzmanları sık sık slogan değiştirmeyi uygun görmemektedir. Onlara göre; marka bilinirliğine zarar veren bu yaklaşımın, ancak, marka da herhangi bir değişikliğin olması durumunda, güncel hayata uyum sağlayabilmek açısından değiştirilmeli demektedirler. Örneğin CocaCola reklamlarında sık sık slogan değiştiren firmalardan biridir. Enjoy, always, coke side of life, happiness factory v.b sloganlarını kullanmıştır. Bugüne kadar, markaların kullanmış oldukları, toplumların zihinlerinde yer etmiş atasözleri yani sloganlarıyla bütünleşmiş firmalar;

 • BEKO Dünya markası,
 • SOLO Hem yumuşak hem hesaplı,
 • ETİ Lezzet uygarlığı,
 • BRIDGESTONE Yola tutkuyla bağlı,
 • TEFAL Ne varsa sende var,
 • BOSCH Yaşam için teknoloji,
 • PİRELLİ Kontrolsüz güç güç değildir,
 • ARÇELİK demek yenilik demek,
 • OMO Kirlenmek güzeldir,
 • FORD Farkı hisset,
 • TAMEK’se koy sepete


Devamı için tıklayınız ...

Reklam, birbiriyle ilintili, birbirlerinin bir parçası durumunda olan bir dizi faaliyet sonucu oluşturulan bir tasarımdır. Reklam kampanyası dediğimiz bu süreci reklam ajansları takip etmektedir. Çok nadir olmakla beraber bazı işletmeler kendi reklam kampanyalarını hazırlamaktadır. Çünkü bu tip çalışmalar, uzmanlık, öngörü, yaratıcılık, isteyen çalışmalardır. Bu yüzden reklam kampanyalarını reklam ajansları ve reklam araştırma şirketleri yapabilmektedir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntem ise; reklam veren firmanın, reklam hedeflerini belirledikten sonra reklam ajanslarıyla görüşmesidir. Reklam veren firma, neyi, ne şekilde gerçekleştirmek istediğini reklam ajansına bildirerek, bütün sorumluluğu ona bırakmaktadır. Reklam veren firma, reklam ajansına brifing vererek, reklam ajansına yaratıcı reklam kampanyası için çıkış noktası sunar. Aslında reklam veren firmanın, sunumdan önce öncü çalışmaların yapılması ve yapılan çalışmanın sonuçlarına göre hedeflerini yeniden gözden geçirerek, bunu gerçekleştirmesi yapılması gerekendir. Buna göre reklam kampanyasının aşamaları;

 • Bilgi toplama ve durum analizi ile başlatılır.
 • Reklam ile amaçlanan hedefler saptanır.
 • Reklam kampanyasının stratejik planlaması yapılır.
 • Reklam veren firmanın, reklam kampanyasına ayıracağı bütçe saptanır.
 • Reklam ajansı yönetiminde reklam tasarımları yapılır.
 • Reklam kampanyasının kullanacağı reklam araçları yani medya seçimi yapılır.
 • Reklam ajansı tarafından, reklam uygulamaları yapılır.
 • Reklam yayındayken bilgi toplama ve durum analizi devam eder.
 • Reklam kampanyasının bitiminde gene ölçme ve değerlendirme için analiz çalışmaları devam eder.
Bu aşamaların hepsi, reklam kampanyasının, hedef kitlede istediği etkileri yaratabilmek, reklam veren firmayı hedeflediği noktalara taşıyabilmek için geçtiği aşamalardır. Kimi zaman reklam vermek isteyen işletmeler, bu aşamaların hepsini takip edememektedir. Gerek ayırması gereken bütçenin ayrılamamasından kaynaklı, gerek yeterince uzman görüşüne sahip olamaması yüzünden, reklamın geçmesi gereken aşamaların hepsi yapılamamaktadır. Bu durum ise, reklam hatalarına, toplum üzerinde yanlış etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Yetersiz analizler sonucu yapılan hatalı reklam, reklam veren firmaya ağır bedeller ödetmektedir. Amaçladığı noktalara gelmesi uzun sürmekte, ya da gelememektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam araştırmaları, iki yönde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, reklam veren firmaların Serbest Pazar ekonomisinde bulunduğu yeri belirlemeye yöneliktir. İkincisi ise, pazarda istenilen yeri edinebilmek için, hangi ölçütleri temel alarak yani reklam çalışmalarının izlemesi gereken stratejileri belirlemeye yönelik yapılmaktadır. Reklam araştırmaları, hem reklam öncesi, reklam yayınlanırken ve reklam yayından kalktıktan sonra devam edebilmektedir. Reklam öncesi var olan durumları öğrenmeye ve hareket etmeye yönelik yapılırken, Reklam yayınlanırken yapılan araştırmalar, reklamın geniş halk yığınlarını etkileme durumu yani başarı grafiği ölçülmektedir. Reklam yayından kalktıktan sonra ise, reklamın marka, ürün veya hizmeti istenilen noktaya taşıyıp taşımadığı ölçülmektedir. Başlangıçta yapılan araştırmalar, var olan duruma yönelik yapılmaktadır. Buna göre hangi sonuçların elimize geçmesini istediğimiz çok önemlidir. Bu noktada dört tane ana konu bulunmaktadır.

 • Reklam Veren İşletme
 • Markası
 • Pazarın Dinamikleri
 • Reklam Stratejisi
Reklam kampanyasının stratejik planlamasını yapabilmek için, geniş halk yığınlarının bu dört konuya yönelik davranışlarını ve düşüncelerini bilmemiz gerekmektedir. Bunları öğrenmeye yönelik, her bir konuyu kendi çerçevesinde ele alıp, soru tiplerini belirlemek gerekmektedir. Araştırmaların, reklam öncesi-yayındayken-reklam sonrasına ilişkin, karışık soru örneklerine birkaç örnek vermek gerekirse;
 • Müşteriler memnun mu?
 • Ürün veya hizmetim nerelerde, ne kadar, ne zaman aralıklarında kullanılıyor?
 • Yeni ürün için hazırlar mı?
 • Ürün veya hizmeti satın alan insanlar kimler?
 • Ne tür insanlar?
 • Onlar nasıl bir ambalaj, isim isterler?
 • Yeni fiyatı nasıl belirlemeli?
 • Markayı tanıyorlar mı?
 • Müşteriler gerçekte neyi nasıl görüyor?
 • Bayiler başarılı ve aktif mi?
 • Reklam neyi içerirse başarılı olur?
 • Kurumsal kimliyi nasıl tanıyorlar?
 • Reklam yayınlanıyor ama etkili mi?
 • Reklam hedeflenen noktaya yaklaşıyor mu?
 • Medyada kim ne yapıyor?
Bu tip soru ve yönergelerle piyasa araştırmaları yapılmaktadır. Reklam öncesi yapılan araştırmalar reklamın stratejisini belirlemektedir. Burada gaye; oluşturulan reklam kavram veya materyallerinin yayın öncesi belirlenmesi, test edilmesidir. Etkili olabilmek için çarpıcı materyallerin oluşturulma çabasıdır. Araştırmaların devamında ise, reklam kampanyası yayın veya aktif haldeyken devam etmektedir. Burada ise; reklamın istenilen etkiyi sağlayıp sağlamadığı test edilmektedir. Hedef kitle reklamla ilgileniyor mu? Gereken etki altındalar mı?, Marka, ürün veya hizmete yönelik eğilimler gelişmeye başlamış mı?, gibi sonuçlar alınmaya çalışılmaktadır. Reklam kampanyasının bitimi yani yayın sonrası yapılan araştırmalar ise; marka, ürün veya hizmetin istenilen noktaya gelip gelmediği araştırılmaktadır. Hedef kitle eğilimlerinin araştırıldığı bu nokta, son noktadır. Reklamın başarısı, kitle eğilimlerinin istenilen yönde değişmiş olmasıdır. Zihinlerinde oluşan fikir ve beğenilerin oluşup oluşmadığına bakılmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam tasarımı yapılmadan önce, toplumun pazara yönelik eğilimlerini, ihtiyaçlarını, özlemlerini, davranış biçimlerini, beklentilerini belirlemeye yönelik araştırmalar yapmak gerekmektedir. Bu tip araştırmalar, reklam veren veya reklam ajansları tarafından, reklam araştırma şirketlerine verilmektedir. Reklam araştırma şirketleri, bu alanda uzmanlaşmış kuruluşlardır. Araştıracakları konuları nasıl ele alacaklarını bilen, konu bütünlüğünü ortaya çıkaran soru tiplerini oluşturacak ekiplere sahiptirler. Konu reklam araştırmaları olunca, soru tiplerinin çok dikkatli hazırlanması gerekmektedir. Hangi soru tipinin istenilen sonucu verebileceğini, hangi seçeneğin neleri ifade edebileceğini belirlemek uzmanlık isteyen bir alandır. Araştırma şirketleri bu tip uzmanları bünyelerinde istihdam etmektedir. Reklam araştırma şirketleri, aşağı yukarı şu konularda araştırma yapmaktadır; marka bağlılığı ölçümleri, müşteri memnuniyeti, ön fizibilite etüt çalışmaları, pazarlama planlamaları, perakendeci ölçümleri, reklam araştırma ve analizi, sektör araştırmaları yapılmaktadır. Medya, işletme ile ilgili araştırmalar, imaj, alışkanlıklar, durum, Pazar dinamikleri, ambalaj, isim, tat, satın alma davranışları, fiyat ve hedef kitlenin profilini belirlemeye yönelik araştırmalarla devam etmektedirler. Reklam araştırma şirketleri, reklam veren firmanın bugüne kadar ki bütün çalışmalarının yansımalarını toplamaktadır. Buna göre, reklam veren firmanın geçmiş başarılarını, hatalarını, eksik yönlerini, ürüne katması gereken özellikleri veya çalışma prensiplerini yeniden yapılandırması bağlamında bu araştırmalar hayati bir önem taşımaktadır. Reklam araştırma şirketleri, bu tip araştırmaları hem resmi kurum ve kuruluşların istatistiksel verilerini kullanarak, hem de araştırma ekiplerini piyasaya dağıtarak, birebir anketlerle yapabilmektedir. Anketlerin birebir yapılması, hedef kitleyi teşkil eden insanların hal ve hareketlerinin, satın alma davranışlarının gözlenmesine de fırsat verebilmektedir. Reklam ajansları, reklam kampanyasının stratejik planlamasını yapmaya başlamadan önce, bu tip araştırmaları yapan şirketleri görevlendirmektedir. Araştırmaların bitmesiyle, sonuçların, geri bildirimlerin ilgili reklam ajanslarına dönmeye başlamasıyla, reklam stratejisi belirmeye başlar. Örneğin; firma ile ilgili araştırmaların sonuçlarına bakılarak, piyasada var olan durumunun reklam ile güçlendirilip, halk arasında eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi yoluna gidilebilmektedir. Markanın tanınma durumuna göre, onunla ilgili reklamların hangi reklam metinleriyle, hangi reklam araçlarının kullanılmasının yeterli olup olmayacağını belirleyebilirler. Yukarıda belirtilen araştırma tipleri, reklam ajansına planlama yönünden epey kolaylık tanımaktadır. Bunların sonuçlarına göre reklam tasarımları, kullanılacak reklam mecraları, reklam veren firmanın bundan sonra izleyeceği yollar ortaya çıkmaktadır. Bunların sırasıyla, konularında uzman kurum ve kuruluşlarla yapılması halinde, firma, sektör içerisinde daha iyi bir konuma gelebilmektedir. Ayrıca Pazar payı büyümekte, hedef kitlesiyle daha sağlıklı iletişim kurabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

İnsan gözünün gördüğü, kulağının işittiği, her alan reklam aracıdır. Fakat toplumsal yasalar, toplum düzenine, şehirlerin yerleşim biçimine uygun, reklam araçlarını tanımlamıştır. Günümüzde reklam araçları, buna rağmen oldukça çeşitlenmiştir.  Televizyon, en etkili reklam araçlarından biri haline gelmiştir. Artık her evin, her yerin içinde olan, insanların, günün belirli saatlerini önünde geçirdikleri, görsel, işitsel, algısal bir bütünlükle olay ve konuları iletebilen, kitle iletişim araçlarından biridir. Yani reklam aracıdır. Sinema da, aslında aynı etkilere sahip bir reklam aracıdır. Fakat televizyon kadar, insanların günlük hayatlarını etkilememektedir. Çünkü insanlar, ara sıra sinemaya gidebilmektedir. Bunun dışında, radyolar da, reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Fakat radyolar sadece işitseldir. Radyolar dışında, bir de baskılı halde, geniş halk yığınlarına dağıtılan reklam araçları bulunmaktadır. Bunların içinde, en çok geniş kitleye hitap edeni, gazetelerdir. Gazetelerin hem ara sayfalarında, arka sayfalarında hem de seri ilanlarında, reklamlar boy göstermektedir. İnsert te bir tür reklam aracıdır. İnsertler bazen bir gazete arasından, bir derginin arasından çıkabilmektedir. Bu durumlarda insertler de, gazete kadar geniş kitleye hitap eder. Bunu takiben; dergi, katalog, bulunmaktadır. Bunların her biri, ayrı yapılardaki insanlara ulaşabilen reklam araçlarıdır. Dergiler, gazetelere nazaran, daha az bir kitleye hitap eder. Çünkü dergiler ya sektörel dergilerdir ya da fikir-siyaset dergileridir. Dolayısıyla, bunların okurları ya o sektörde faaliyet gösteren firmalardır ya da o fikrin veya siyasetin takipçileridir. Bunların dışında, gene baskılı olarak, reklam alanında araç olarak kullanılan, açık hava reklamlarıdır. Açık hava reklamlarında, insan gözünün ilişebileceği her yer, araç olarak kullanılabilmektedir. Fakat bunların en yaygın, ayrıca tanımlanmış, isimlendirilmiş olanları vardır. Bunlar da caddelerde, şehir merkezlerinde gördüğümüz billboard, afiş, megalight, silindir kule olmaktadır. Gene açık hava reklamları grubunda olan outdoor TV farklılık göstermektedir. İnsanların bekledikleri yerlerde konumlandırılırlar. Aynı televizyon gibi hem görsel, işitsel ve algısal reklam tasarımlarını yayınlarlar. Bunlar genellikle, metroların içinde, salonlarda v.b. kapalı alanlara konulmaktadırlar. İnsanların yaşadıkları binaların, yan cepheleri de reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Bina giydirme denilen bu reklam çeşidi, yoldan geçenlere veya o yerleşim birimindeki insanlara hitap etmektedir. Sürekli hareket halinde olan araçların, bir bölümü de, reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Araç giydirme denilen bu yöntemde de, firma araçları, toplu taşım araçlarının uygun bölümlerine reklam uygulanabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam tasarımı, yapılmadan önce, bazı ön çalışmalara ihtiyaç duyar.  Reklamcı, içinde bulunduğu toplumun yapısını tanımak zorundadır. Toplumun yapısını tanımadan, piyasaya yeni bir ürün veya hizmeti veya piyasada var olan bir ürünü tanıtmak, reklamın başarısı açısından, geri dönülemez hataların yapılmasına neden olup, hem reklamcıya, hem reklam veren firmaya ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden içinde yaşanılan halk yığınlarının, kültürel yapısı, ekonomik düzeyleri, eğilimleri, özlemleri, gelecek beklentileri v.b. özelliklerinin çok iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Ancak bunlar yapıldıktan sonra, reklamın hangi hedef kitleye, hangi özellikleri içererek, hangi reklam aracını kullanarak etki edilebileceği saptanabilir. Reklam, zaten pazarlama iletişimi kökeninden gelen bir öğedir. Dolayısıyla reklam, araştırma konusunda, yeterli bir altyapıya sahip olarak, bu günkü başarısını göstermektedir. Pazarlama iletişiminin, bütün araştırma metotlarını kullanabilmektedir. Reklam veren firma ile anlaşma yapıldığı an, firmanın reklama ayırdığı  bütçe ortaya çıkmaktadır. Buna göre reklamcı, reklamı yapacağı toplumu, tahlil etmeye başlar. Buna reklam analizi denir. Reklam analizi; pazarlama iletişiminin de kapsadığı, araştırma araç ve yöntemleri kullanarak, ürünün toplum tarafından nasıl karşılanacağını veya karşılandığını, ürüne yönelik düşüncelerini, beklentilerini, satın almaları için, nelerin olması gerektiğini belirlemektedir. Aynı araştırma teknikleri, reklam veren firmanın, toplumdaki yerini de belirlemektedir. Firma markasının, tanınmışlığını, halk arasında ki vizyonunu belirler. Firmanın, daha iyi bir konuma gelmesi için, nelerin eksik veya yanlış olduğunu tespit eder. Reklam analizi yapılırken, çok çeşitli alanlarda araştırma ve testler yapılmaktadır. Hedef kitlenin içinde, ona yönelik olarak yapılan testler, pek çok bilgiyi açığa çıkarır. Marka, imaj, işletme araştırması, alışkanlıklar, reklam öncesi ve sonraki durum analizi, pazarın değişkenleri, ambalaj/isim/tat anketleri, sektör ile ilgili araştırmalar, tüketici araştırmaları, kavram testleri, satın alma eğilimleri, fiyat, tüketim, kullanım araştırmaları, tüketicilerin güdü, engel özellikleri v.b. test, anket yöntemleriyle, hedef kitleyi tanımaya çalışır. Ayrıca, hedef tüketici kitlesini açığa çıkaran, ona ulaşma yollarını araştıran yöntemleri de kullanır. Reklamcı, reklam araştırmalarının sonuçlarına göre, hem firmayı bilgilendirerek, onun kendini yenilemesini, ürünün ihtiyaç duyduğu, toplumun beklentilerini ürüne uygulayabilecekleri bilgi ve özelliklerin neler olduğunu iletir. Reklam veren firmanın, reklama ne kadar yatırım yapması gerektiğini, hangi reklam mecralarını kullanarak, hedefine ulaşabileceğini belirler. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlarla, firmanın eski müşterilerine yönelik; onları kaybetmeme, daha fazla bağlama, onlarla firma arasında ki iletişimin güçlenmesi noktalarında da, firmaya danışmanlık yapabilir konuma gelmektedir. Reklam analizi; piyasaya çıkacak olan firma ile onun ürün ve hizmetleriyle ilgili, toplumun tepkilerinin ne yönde olacağını, toplumu yönlendirmek için, nelerin yapılması gerektiğini belirleyen, piyasa araştırma tekniklerinin bütününü kapsamaktadır. 


Devamı için tıklayınız ...

Reklam tasarımı  yapılmadan önce, reklam ajanslarının, piyasa araştırma şirketlerine yaptırdığı, kamu yoklamasıdır. Reklam Veren firmanın, şimdiye kadar toplumda edindiği yeri ve müşterilerini tanıma anlamında, üretilen ürün ve hizmetin, toplum tarafından tanınma, kullanılma, satın alınma ölçümlerinin yapılması için kullanılan ölçüler sistemidir. En önemlisi de, hedef kitlenin ekonomik yönelimlerini, gelecek özlemlerini, günlük eğilimlerini, etkilendikleri noktaları, dikkatlerini nelerin çektiği v.s gibi tanımlama ve bilgilerin toplandığı araştırmalar bütünü olmasıdır. Analizler, büyük bir özen ve dikkatle yapılmaktadır. Analiz sonuçları ele geçtiğinde, hem reklamın nasıl tasarlanması gerektiği, hangi kitle iletişim araçlarının kullanılarak verilmesi gerektiği, neleri içermesi gerektiği, hatta sonuçlarının aşağı yukarı tahminine kadar bilgi verebilmektedir. Reklam analizleri aşağıdaki ana yolları izleyerek analiz çalışmalarına başlar. a. Nitel Analizler b. Nicel Analizler c. Veritabanı d. Arşiv-yazılı kaynakların taranması e. Teknik Araştırma ve Danışmanlık f. Satış noktalarında döküm sayımları şeklinde sıralanmaktadırlar. Nicel Araştırmalar; firma, marka, imaj analizi, alışkanlıklar, önceki ve sonraki durum reklam testi, piyasa dinamikleri, ambalaj analizi, sektör analizi, gizli tüketici analizi, kavram testleri, alım davranışları, fiyat analizi, çalışan ve tüketici memnuniyeti, hedef kitle görüntüsü, gibi alanlarda analizler yapılmaktadır Nitel araştırmalar ise; teori oluşturma, insanların alışkanlıkları, özlemleri, firma-marka-hizmet ile ilgili yaklaşımları v.s. ayrıca hedef kitlenin belirlenmesi, ulaşılma noktaları, firmanın pazardaki geçmiş yaşamı ve müşterileri, bu müşterilerin kaybedilmemesi için yapılan çalışmalar, Veri tabanı analizleri adı altında geçmektedir. Teknik analizler ve danışmanlık hizmet kapsamında ise bütün bu araştırma sonuçlarının tek bir rapor haline getirilmesi ve sunumu bulunmaktadır. Reklam analizi, reklam kampanyasının bütün içeriğini ortaya çıkarır nitelikte yapılmaktadır. Bu araştırmalardan sonra, uzman bir reklam ajansının, istediği etkiyi toplumda yaratabilmesi oldukça çok kolaylaşmaktadır. Nasıl olsa nereden başlamaları gerektiğini, nelere ihtiyaçları olduğunu, toplumun onlardan neleri beklediğini bilmektedirler. Şu durumda, reklamcıları etkileyen en önemli durum, yani bunların etkisini azaltabilecek tek durum, benzer ürün rekabetleridir. Onlar da benzeri reklam analizlerine gittikleri için, aynı özellikleri tespit ettikleri için, söz konusu ürünün etkisi azalabilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamın, pazarlama iletişiminin bir öğesi olmasından kaynaklı, pazarlama iletişimi adına yapılan bütün analizler, reklam analizlerinde kullanılabilmektedir. Bu noktada reklam, sesleneceği hedef kitleyi tanımayı hedefler. Onunla iletişim kurma yolunu ve yöntemini tespit edebilmek için, çeşitli araştırma ve analiz yöntemleri geliştirmiştir ve bunları uygulayarak, sonuçlar elde eder. Reklamın, hedef kitle analizinden elde ettiği bu sonuçlar, ona; reklamın içeriğinde bulunması gereken öğeleri, seslenme biçimini, bu mecrada kullanabileceği araç ve gereçlerin bilgisini verir. Ayrıca reklam veren kurumun, hedef kitledeki durumu ile ilgili bilgileri de içerir. Reklam veren firmanın, ürün ve hizmetlerinin toplumdaki etkileri ve yerleri konusunu da çözebilmektedir. Genel anlamda kamuoyu ve Pazar araştırmaları adı altında yapılan çalışmalardır. Bunlar; a. Nicel Analizler b. Nitel Analizler c. Veritabanı d. Teknik Araştırma ve Danışmanlık e. Arşiv-yazılı kaynakların taranması f. Satış noktalarında döküm sayımları şeklinde sıralanmaktadırlar. a. Nicel Araştırmalar kapsamında yapılan araştırma anketleri İşletme, marka, imaj araştırması, alışkanlıklar, önceki durum-sonraki durum reklam testleri, pazar değişkenleri, paket-isim- tat anketleri, sektör araştırmaları, gizli tüketici araştırmaları, kavram testleri, satın alma davranışları, fiyat araştırması, çalışan memnuniyeti, hedef kitle profili, tüketici memnuniyeti, gibi alanlarda araştırmalar yapmakta ve sonuçlar üretmektedir. b. Nitel araştırmalar ise; teori oluşturma, hedef kitlenin, tüketim ve kullanım alışkanlıkları, beklentileri, kurum-marka-ürün ile ilgili yaklaşımları, reklam üretme çabaları, ürün ile ilgili özelliklerin test edilmesi, tüketicinin davranışları, (yani güdü, engel v.b.) c. Veritabanı; hedef tüketici kitlesini belirleme, ona ulaşma, tanıtım, analiz formu, eski müşterilerin bilgilerinin yeniden düzenlenmesi, bu bilgilerin etkin kullanımının sağlanması, eski müşterilerle ilişkilerin sağlanması d. Teknik Analizler ve Danışmanlık hizmeti; anket sonuçlarının dökümü, veri girilip bunların tablolara dönüştürülme süreci, veri araştırmaları, teknik araştırmalar, rapor haline getirilmeleri, araştırma verilerine yönelik danışmanlık Bütün bu araştırma ve analizlerin sonucunda, reklam ajansının bilmediği, her hangi bir özellik kalmamaktadır. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlarla, reklam veren kurumu güçlendirmek için, nelere ihtiyaç duyduğunu, neleri kullanması gerektiğini, reklam mesajlarında yer alması gereken bilgileri, v.b. birçok özelliği ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda reklam ajansı, daha reklam kampanyasının başındayken bile, reklamın uyandıracağı etkiyi aşağı yukarı, tahmin eder halde işe başlar. Bu tip araştırma metotları, genellikle anket şeklinde düzenlenmektedir. İnsanlara sorulan sorular, araştırma anket türlerinin yöntemlerine göre düzenlenmektedirler. İnsanların anket türlerine verdikleri cevaplar yönelimleri, eğilimleri v.s sonuçlarını verebilmektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam anketleri, hem piyasa analizi için, hem reklam vermek isteyen firmanın, toplumda edindiği yerin özellik analizi için, hem de piyasaya girecek ürünün, karşılanma biçim analizi için, yapılmaktadır. Bu şekilde, reklam firmaları, yapacakları reklam kampanyasının içermesi gereken, etkili mesaj ve iletileri, topluma, ürüne ve firmaya getiri sağlayacak şekilde tasarlayabilmektedir. Bununla birlikte, reklam kampanyasına nereden başlaması, hangi reklam araçlarını kullanması gerektiğini belirlemektedir. Reklam anketleri, çeşitli türlerde ve alanlarda yapılmaktadır. Anketler; duyguları, düşünceleri, fikirleri, gelecek beklentileri, özlemleri, inançları ayrıca kişilerin sosyo-ekonomik yapıları hakkında veri toplama yöntemidir. İnsanlardan veri toplamak için birçok yöntem kullanılmaktadır. Anket’te bu tip yollardan biri olup, soru ve yönergeler şeklinde oluşturulur. Anket çalışmaları; a. Örnekleme Ve Tasarım, b. Pilot, c. Data İşleme Ve Analiz, d. Sonuç Kısımlarından Oluşur. Anketlerin aşamalarını ise şunlar oluşturmaktadır;

 • Soruların seçilmesi, sıralanma biçimi, anlatımı ve cevap şekilleri
 • Yönergelerin bulunması,
 • Veriler kimden, hangi sıklıkta, ne zaman alınacağı konuları.
Pilot dediğimiz çalışma denemedir. İstenilen bilgiyi, kullanılabilir şeklinde, oluşturmayı hedefler. Yüzde, ortalama, karşılaştırma, dinamikler arası ilgileşim, zaman içerisinde değişecek mi? Buna dikkat edilmesi gerekiyor mu? Gibi özellikler hesaplanarak yapılmaktadır. Anket sorularının oluşturulması konusunda ise izlenen yöntemler şunlardır. a. Soru formatı b. Hangi soru formatı? c. Soru yazımıyla ilgili formatlar d. Cevap formatları e. Cevaplarda taraf olma f. Soru sayısı g. Soruların sırlanması Soruların oluşturulması, anket sürecinin en önemli yapıtaşıdır. Sorulan soruların, istenilen verileri elde etmesi bağlamında, diğer süreçlerin hepsinden daha çok önem kazanmaktadır. Bilgi toplamak için yapılan bu anketlerin, içeriklerinin belirlenmesi ise sınırlarını çizer. Bunun için, ölçülecek olan verinin, karşıdakilere net anlatılması gerekmektedir. Güven veren, geçerli bir anketin soruları, ancak soruların seçimindeki tanımlamaların, bir birikime dayalı olmasıyla sağlanabilir. Ne tür verilere ihtiyacım var? Bunları elde edebilmek adına, sorduğum soruların cevapları, bunları verebilecek mi? Gibi soruların sorulması gerekmektedir. Soruların, bütün konuyu kapsadığından emin olunmalıdır. Sorular ne kadar davranış odaklı olursa, yararı da o ölçüde fazla olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Türkiye'de Açıkhava reklamcılığı her geçen gün gelişim göstermektedir. Şehir merkezleri, yollar bu tip reklamlarla donatılmaya devam ediyor. 2009 da Açıkhava reklamlarının kazancı 193 milyon lira civarında oldu. Televizyon ve gazete reklamlarından sonra, en çok gelir getiren reklam getirisi açısından, üçüncü sıraya yerleşmişti. Bu sene de bulunduğu yeri korudu.


Devamı için tıklayınız ...