Reklam atasözleri, reklam veren firmaların veya ajanslarının, serbest ekonomik pazarda bilinirliği arttırmak, insanların zihinlerinde yer edinebilmek amacıyla ürettiği, sloganlardır. Bilindiği gibi, atasözü toplumsal deneyimlerin sonucunda halk tarafından üretilmiş, dilden dile aktarılan köklü bir kültür öğesidir. Atasözleri, edinilen acı deneyimlerin veya edinilen genel doğruların, sonraki nesiller tarafından bilinmesi, deneyimleyerek yaşamamaları için üretilip kullanılmışlardır. Fakat reklam sektöründe kullanılan atasözleri bu temelden gelmemektedir. Onlar, geniş halk yığınlarının zihinlerinde kolayca tutabilecekleri, bilinçli bir yaratıcılık temelinde, halkın yaşamıyla özdeşleştirilerek, zekice üretilen sloganlardır. Bu tip reklam atasözleri, reklam veren firmanın hedeflerine ulaşması noktasında oldukça faydalı olabilmektedir. İnsanlar markayı unutmamaktadır. Alışveriş yaparken, ilgili ürün hatırlanmakta ve incelenmektedir. Yani marka imajının sahip olması gereken koşulları oluşturabilmektedir. Reklam atasözlerinin yani sloganların iki kelimden oluşması bu durumu güçlendirmektedir. Örneğin; Connecting people (biz insanları bağlarız), dök dök ye, bir dünya markası, bağlan hayata, hayatın tadı, kirlenmek güzeldir, Arçelik demek yenilik demek, kontrolüsüz güç güç değildir, bira bu kapağın altında gibi sloganların, firma isimlerini yazmasak bile, eminiz hangisinin kime ait olduğunu tahmin etmişsinizdir. Bu tip sloganlar, çok çabuk kabul görmektedir. İnsanlar onları kendi yaşamlarına katabilmekte, onlara yer ayırabilmektedir. Çünkü onların yaşamlarına yeni bir bakış sunabilmektedirler. başarılı sloganların ortak özellikleri vardır; 1. Yaratıcı, çok kısa ve özdür. 2. Anlaşılır, kolay akılda kalır ve basittir. 3. Markanın vizyonunu ve misyonunu yansıtır. Marka sloganları uzun yıllar aynı şekilde kullanılabilmektedir. Fakat ürün veya hizmete yönelik reklam sloganları sık sık değişmektedir. Marka uzmanları sık sık slogan değiştirmeyi uygun görmemektedir. Onlara göre; marka bilinirliğine zarar veren bu yaklaşımın, ancak, marka da herhangi bir değişikliğin olması durumunda, güncel hayata uyum sağlayabilmek açısından değiştirilmeli demektedirler. Örneğin CocaCola reklamlarında sık sık slogan değiştiren firmalardan biridir. Enjoy, always, coke side of life, happiness factory v.b sloganlarını kullanmıştır. Bugüne kadar, markaların kullanmış oldukları, toplumların zihinlerinde yer etmiş atasözleri yani sloganlarıyla bütünleşmiş firmalar;

 • BEKO Dünya markası,
 • SOLO Hem yumuşak hem hesaplı,
 • ETİ Lezzet uygarlığı,
 • BRIDGESTONE Yola tutkuyla bağlı,
 • TEFAL Ne varsa sende var,
 • BOSCH Yaşam için teknoloji,
 • PİRELLİ Kontrolsüz güç güç değildir,
 • ARÇELİK demek yenilik demek,
 • OMO Kirlenmek güzeldir,
 • FORD Farkı hisset,
 • TAMEK’se koy sepete

Arşiv

Etiketler