Reklam tasarımı yapılmadan önce, toplumun pazara yönelik eğilimlerini, ihtiyaçlarını, özlemlerini, davranış biçimlerini, beklentilerini belirlemeye yönelik araştırmalar yapmak gerekmektedir. Bu tip araştırmalar, reklam veren veya reklam ajansları tarafından, reklam araştırma şirketlerine verilmektedir. Reklam araştırma şirketleri, bu alanda uzmanlaşmış kuruluşlardır. Araştıracakları konuları nasıl ele alacaklarını bilen, konu bütünlüğünü ortaya çıkaran soru tiplerini oluşturacak ekiplere sahiptirler. Konu reklam araştırmaları olunca, soru tiplerinin çok dikkatli hazırlanması gerekmektedir. Hangi soru tipinin istenilen sonucu verebileceğini, hangi seçeneğin neleri ifade edebileceğini belirlemek uzmanlık isteyen bir alandır. Araştırma şirketleri bu tip uzmanları bünyelerinde istihdam etmektedir. Reklam araştırma şirketleri, aşağı yukarı şu konularda araştırma yapmaktadır; marka bağlılığı ölçümleri, müşteri memnuniyeti, ön fizibilite etüt çalışmaları, pazarlama planlamaları, perakendeci ölçümleri, reklam araştırma ve analizi, sektör araştırmaları yapılmaktadır. Medya, işletme ile ilgili araştırmalar, imaj, alışkanlıklar, durum, Pazar dinamikleri, ambalaj, isim, tat, satın alma davranışları, fiyat ve hedef kitlenin profilini belirlemeye yönelik araştırmalarla devam etmektedirler. Reklam araştırma şirketleri, reklam veren firmanın bugüne kadar ki bütün çalışmalarının yansımalarını toplamaktadır. Buna göre, reklam veren firmanın geçmiş başarılarını, hatalarını, eksik yönlerini, ürüne katması gereken özellikleri veya çalışma prensiplerini yeniden yapılandırması bağlamında bu araştırmalar hayati bir önem taşımaktadır. Reklam araştırma şirketleri, bu tip araştırmaları hem resmi kurum ve kuruluşların istatistiksel verilerini kullanarak, hem de araştırma ekiplerini piyasaya dağıtarak, birebir anketlerle yapabilmektedir. Anketlerin birebir yapılması, hedef kitleyi teşkil eden insanların hal ve hareketlerinin, satın alma davranışlarının gözlenmesine de fırsat verebilmektedir. Reklam ajansları, reklam kampanyasının stratejik planlamasını yapmaya başlamadan önce, bu tip araştırmaları yapan şirketleri görevlendirmektedir. Araştırmaların bitmesiyle, sonuçların, geri bildirimlerin ilgili reklam ajanslarına dönmeye başlamasıyla, reklam stratejisi belirmeye başlar. Örneğin; firma ile ilgili araştırmaların sonuçlarına bakılarak, piyasada var olan durumunun reklam ile güçlendirilip, halk arasında eksik veya yanlış bilgilerin düzeltilmesi yoluna gidilebilmektedir. Markanın tanınma durumuna göre, onunla ilgili reklamların hangi reklam metinleriyle, hangi reklam araçlarının kullanılmasının yeterli olup olmayacağını belirleyebilirler. Yukarıda belirtilen araştırma tipleri, reklam ajansına planlama yönünden epey kolaylık tanımaktadır. Bunların sonuçlarına göre reklam tasarımları, kullanılacak reklam mecraları, reklam veren firmanın bundan sonra izleyeceği yollar ortaya çıkmaktadır. Bunların sırasıyla, konularında uzman kurum ve kuruluşlarla yapılması halinde, firma, sektör içerisinde daha iyi bir konuma gelebilmektedir. Ayrıca Pazar payı büyümekte, hedef kitlesiyle daha sağlıklı iletişim kurabilmektedir.

Arşiv

Etiketler