Reklam araştırmaları, iki yönde yapılmaktadır. Bunlardan birincisi, reklam veren firmaların Serbest Pazar ekonomisinde bulunduğu yeri belirlemeye yöneliktir. İkincisi ise, pazarda istenilen yeri edinebilmek için, hangi ölçütleri temel alarak yani reklam çalışmalarının izlemesi gereken stratejileri belirlemeye yönelik yapılmaktadır. Reklam araştırmaları, hem reklam öncesi, reklam yayınlanırken ve reklam yayından kalktıktan sonra devam edebilmektedir. Reklam öncesi var olan durumları öğrenmeye ve hareket etmeye yönelik yapılırken, Reklam yayınlanırken yapılan araştırmalar, reklamın geniş halk yığınlarını etkileme durumu yani başarı grafiği ölçülmektedir. Reklam yayından kalktıktan sonra ise, reklamın marka, ürün veya hizmeti istenilen noktaya taşıyıp taşımadığı ölçülmektedir. Başlangıçta yapılan araştırmalar, var olan duruma yönelik yapılmaktadır. Buna göre hangi sonuçların elimize geçmesini istediğimiz çok önemlidir. Bu noktada dört tane ana konu bulunmaktadır.


 • Reklam Veren İşletme

 • Markası

 • Pazarın Dinamikleri

 • Reklam StratejisiReklam kampanyasının stratejik planlamasını yapabilmek için, geniş halk yığınlarının bu dört konuya yönelik davranışlarını ve düşüncelerini bilmemiz gerekmektedir. Bunları öğrenmeye yönelik, her bir konuyu kendi çerçevesinde ele alıp, soru tiplerini belirlemek gerekmektedir. Araştırmaların, reklam öncesi-yayındayken-reklam sonrasına ilişkin, karışık soru örneklerine birkaç örnek vermek gerekirse;


 • Müşteriler memnun mu?

 • Ürün veya hizmetim nerelerde, ne kadar, ne zaman aralıklarında kullanılıyor?

 • Yeni ürün için hazırlar mı?

 • Ürün veya hizmeti satın alan insanlar kimler?

 • Ne tür insanlar?

 • Onlar nasıl bir ambalaj, isim isterler?

 • Yeni fiyatı nasıl belirlemeli?

 • Markayı tanıyorlar mı?

 • Müşteriler gerçekte neyi nasıl görüyor?

 • Bayiler başarılı ve aktif mi?

 • Reklam neyi içerirse başarılı olur?

 • Kurumsal kimliyi nasıl tanıyorlar?

 • Reklam yayınlanıyor ama etkili mi?

 • Reklam hedeflenen noktaya yaklaşıyor mu?

 • Medyada kim ne yapıyor?Bu tip soru ve yönergelerle piyasa araştırmaları yapılmaktadır. Reklam öncesi yapılan araştırmalar reklamın stratejisini belirlemektedir. Burada gaye; oluşturulan reklam kavram veya materyallerinin yayın öncesi belirlenmesi, test edilmesidir. Etkili olabilmek için çarpıcı materyallerin oluşturulma çabasıdır. Araştırmaların devamında ise, reklam kampanyası yayın veya aktif haldeyken devam etmektedir. Burada ise; reklamın istenilen etkiyi sağlayıp sağlamadığı test edilmektedir. Hedef kitle reklamla ilgileniyor mu? Gereken etki altındalar mı?, Marka, ürün veya hizmete yönelik eğilimler gelişmeye başlamış mı?, gibi sonuçlar alınmaya çalışılmaktadır.

Reklam kampanyasının bitimi yani yayın sonrası yapılan araştırmalar ise; marka, ürün veya hizmetin istenilen noktaya gelip gelmediği araştırılmaktadır. Hedef kitle eğilimlerinin araştırıldığı bu nokta, son noktadır. Reklamın başarısı, kitle eğilimlerinin istenilen yönde değişmiş olmasıdır. Zihinlerinde oluşan fikir ve beğenilerin oluşup oluşmadığına bakılmaktadır.