Reklam tasarımı, yapılmadan önce, bazı ön çalışmalara ihtiyaç duyar.  Reklamcı, içinde bulunduğu toplumun yapısını tanımak zorundadır. Toplumun yapısını tanımadan, piyasaya yeni bir ürün veya hizmeti veya piyasada var olan bir ürünü tanıtmak, reklamın başarısı açısından, geri dönülemez hataların yapılmasına neden olup, hem reklamcıya, hem reklam veren firmaya ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden içinde yaşanılan halk yığınlarının, kültürel yapısı, ekonomik düzeyleri, eğilimleri, özlemleri, gelecek beklentileri v.b. özelliklerinin çok iyi tahlil edilmesi gerekmektedir. Ancak bunlar yapıldıktan sonra, reklamın hangi hedef kitleye, hangi özellikleri içererek, hangi reklam aracını kullanarak etki edilebileceği saptanabilir. Reklam, zaten pazarlama iletişimi kökeninden gelen bir öğedir. Dolayısıyla reklam, araştırma konusunda, yeterli bir altyapıya sahip olarak, bu günkü başarısını göstermektedir. Pazarlama iletişiminin, bütün araştırma metotlarını kullanabilmektedir. Reklam veren firma ile anlaşma yapıldığı an, firmanın reklama ayırdığı  bütçe ortaya çıkmaktadır. Buna göre reklamcı, reklamı yapacağı toplumu, tahlil etmeye başlar. Buna reklam analizi denir. Reklam analizi; pazarlama iletişiminin de kapsadığı, araştırma araç ve yöntemleri kullanarak, ürünün toplum tarafından nasıl karşılanacağını veya karşılandığını, ürüne yönelik düşüncelerini, beklentilerini, satın almaları için, nelerin olması gerektiğini belirlemektedir. Aynı araştırma teknikleri, reklam veren firmanın, toplumdaki yerini de belirlemektedir. Firma markasının, tanınmışlığını, halk arasında ki vizyonunu belirler. Firmanın, daha iyi bir konuma gelmesi için, nelerin eksik veya yanlış olduğunu tespit eder. Reklam analizi yapılırken, çok çeşitli alanlarda araştırma ve testler yapılmaktadır. Hedef kitlenin içinde, ona yönelik olarak yapılan testler, pek çok bilgiyi açığa çıkarır. Marka, imaj, işletme araştırması, alışkanlıklar, reklam öncesi ve sonraki durum analizi, pazarın değişkenleri, ambalaj/isim/tat anketleri, sektör ile ilgili araştırmalar, tüketici araştırmaları, kavram testleri, satın alma eğilimleri, fiyat, tüketim, kullanım araştırmaları, tüketicilerin güdü, engel özellikleri v.b. test, anket yöntemleriyle, hedef kitleyi tanımaya çalışır. Ayrıca, hedef tüketici kitlesini açığa çıkaran, ona ulaşma yollarını araştıran yöntemleri de kullanır. Reklamcı, reklam araştırmalarının sonuçlarına göre, hem firmayı bilgilendirerek, onun kendini yenilemesini, ürünün ihtiyaç duyduğu, toplumun beklentilerini ürüne uygulayabilecekleri bilgi ve özelliklerin neler olduğunu iletir. Reklam veren firmanın, reklama ne kadar yatırım yapması gerektiğini, hangi reklam mecralarını kullanarak, hedefine ulaşabileceğini belirler. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlarla, firmanın eski müşterilerine yönelik; onları kaybetmeme, daha fazla bağlama, onlarla firma arasında ki iletişimin güçlenmesi noktalarında da, firmaya danışmanlık yapabilir konuma gelmektedir. Reklam analizi; piyasaya çıkacak olan firma ile onun ürün ve hizmetleriyle ilgili, toplumun tepkilerinin ne yönde olacağını, toplumu yönlendirmek için, nelerin yapılması gerektiğini belirleyen, piyasa araştırma tekniklerinin bütününü kapsamaktadır. 

Arşiv

Etiketler