Reklam anketleri, hem piyasa analizi için, hem reklam vermek isteyen firmanın, toplumda edindiği yerin özellik analizi için, hem de piyasaya girecek ürünün, karşılanma biçim analizi için, yapılmaktadır. Bu şekilde, reklam firmaları, yapacakları reklam kampanyasının içermesi gereken, etkili mesaj ve iletileri, topluma, ürüne ve firmaya getiri sağlayacak şekilde tasarlayabilmektedir. Bununla birlikte, reklam kampanyasına nereden başlaması, hangi reklam araçlarını kullanması gerektiğini belirlemektedir. Reklam anketleri, çeşitli türlerde ve alanlarda yapılmaktadır. Anketler; duyguları, düşünceleri, fikirleri, gelecek beklentileri, özlemleri, inançları ayrıca kişilerin sosyo-ekonomik yapıları hakkında veri toplama yöntemidir. İnsanlardan veri toplamak için birçok yöntem kullanılmaktadır. Anket’te bu tip yollardan biri olup, soru ve yönergeler şeklinde oluşturulur. Anket çalışmaları; a. Örnekleme Ve Tasarım, b. Pilot, c. Data İşleme Ve Analiz, d. Sonuç Kısımlarından Oluşur. Anketlerin aşamalarını ise şunlar oluşturmaktadır;

  • Soruların seçilmesi, sıralanma biçimi, anlatımı ve cevap şekilleri
  • Yönergelerin bulunması,
  • Veriler kimden, hangi sıklıkta, ne zaman alınacağı konuları.
Pilot dediğimiz çalışma denemedir. İstenilen bilgiyi, kullanılabilir şeklinde, oluşturmayı hedefler. Yüzde, ortalama, karşılaştırma, dinamikler arası ilgileşim, zaman içerisinde değişecek mi? Buna dikkat edilmesi gerekiyor mu? Gibi özellikler hesaplanarak yapılmaktadır. Anket sorularının oluşturulması konusunda ise izlenen yöntemler şunlardır. a. Soru formatı b. Hangi soru formatı? c. Soru yazımıyla ilgili formatlar d. Cevap formatları e. Cevaplarda taraf olma f. Soru sayısı g. Soruların sırlanması Soruların oluşturulması, anket sürecinin en önemli yapıtaşıdır. Sorulan soruların, istenilen verileri elde etmesi bağlamında, diğer süreçlerin hepsinden daha çok önem kazanmaktadır. Bilgi toplamak için yapılan bu anketlerin, içeriklerinin belirlenmesi ise sınırlarını çizer. Bunun için, ölçülecek olan verinin, karşıdakilere net anlatılması gerekmektedir. Güven veren, geçerli bir anketin soruları, ancak soruların seçimindeki tanımlamaların, bir birikime dayalı olmasıyla sağlanabilir. Ne tür verilere ihtiyacım var? Bunları elde edebilmek adına, sorduğum soruların cevapları, bunları verebilecek mi? Gibi soruların sorulması gerekmektedir. Soruların, bütün konuyu kapsadığından emin olunmalıdır. Sorular ne kadar davranış odaklı olursa, yararı da o ölçüde fazla olmaktadır.

Arşiv

Etiketler