Reklam, birbiriyle ilintili, birbirlerinin bir parçası durumunda olan bir dizi faaliyet sonucu oluşturulan bir tasarımdır. Reklam kampanyası dediğimiz bu süreci reklam ajansları takip etmektedir. Çok nadir olmakla beraber bazı işletmeler kendi reklam kampanyalarını hazırlamaktadır. Çünkü bu tip çalışmalar, uzmanlık, öngörü, yaratıcılık, isteyen çalışmalardır. Bu yüzden reklam kampanyalarını reklam ajansları ve reklam araştırma şirketleri yapabilmektedir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan yöntem ise; reklam veren firmanın, reklam hedeflerini belirledikten sonra reklam ajanslarıyla görüşmesidir. Reklam veren firma, neyi, ne şekilde gerçekleştirmek istediğini reklam ajansına bildirerek, bütün sorumluluğu ona bırakmaktadır. Reklam veren firma, reklam ajansına brifing vererek, reklam ajansına yaratıcı reklam kampanyası için çıkış noktası sunar. Aslında reklam veren firmanın, sunumdan önce öncü çalışmaların yapılması ve yapılan çalışmanın sonuçlarına göre hedeflerini yeniden gözden geçirerek, bunu gerçekleştirmesi yapılması gerekendir. Buna göre reklam kampanyasının aşamaları;

  • Bilgi toplama ve durum analizi ile başlatılır.
  • Reklam ile amaçlanan hedefler saptanır.
  • Reklam kampanyasının stratejik planlaması yapılır.
  • Reklam veren firmanın, reklam kampanyasına ayıracağı bütçe saptanır.
  • Reklam ajansı yönetiminde reklam tasarımları yapılır.
  • Reklam kampanyasının kullanacağı reklam araçları yani medya seçimi yapılır.
  • Reklam ajansı tarafından, reklam uygulamaları yapılır.
  • Reklam yayındayken bilgi toplama ve durum analizi devam eder.
  • Reklam kampanyasının bitiminde gene ölçme ve değerlendirme için analiz çalışmaları devam eder.
Bu aşamaların hepsi, reklam kampanyasının, hedef kitlede istediği etkileri yaratabilmek, reklam veren firmayı hedeflediği noktalara taşıyabilmek için geçtiği aşamalardır. Kimi zaman reklam vermek isteyen işletmeler, bu aşamaların hepsini takip edememektedir. Gerek ayırması gereken bütçenin ayrılamamasından kaynaklı, gerek yeterince uzman görüşüne sahip olamaması yüzünden, reklamın geçmesi gereken aşamaların hepsi yapılamamaktadır. Bu durum ise, reklam hatalarına, toplum üzerinde yanlış etkilerin oluşmasına neden olmaktadır. Yetersiz analizler sonucu yapılan hatalı reklam, reklam veren firmaya ağır bedeller ödetmektedir. Amaçladığı noktalara gelmesi uzun sürmekte, ya da gelememektedir.

Arşiv

Etiketler