İnsan gözünün gördüğü, kulağının işittiği, her alan reklam aracıdır. Fakat toplumsal yasalar, toplum düzenine, şehirlerin yerleşim biçimine uygun, reklam araçlarını tanımlamıştır. Günümüzde reklam araçları, buna rağmen oldukça çeşitlenmiştir.  Televizyon, en etkili reklam araçlarından biri haline gelmiştir. Artık her evin, her yerin içinde olan, insanların, günün belirli saatlerini önünde geçirdikleri, görsel, işitsel, algısal bir bütünlükle olay ve konuları iletebilen, kitle iletişim araçlarından biridir. Yani reklam aracıdır. Sinema da, aslında aynı etkilere sahip bir reklam aracıdır. Fakat televizyon kadar, insanların günlük hayatlarını etkilememektedir. Çünkü insanlar, ara sıra sinemaya gidebilmektedir. Bunun dışında, radyolar da, reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Fakat radyolar sadece işitseldir.

Radyolar dışında, bir de baskılı halde, geniş halk yığınlarına dağıtılan reklam araçları bulunmaktadır. Bunların içinde, en çok geniş kitleye hitap edeni, gazetelerdir. Gazetelerin hem ara sayfalarında, arka sayfalarında hem de seri ilanlarında, reklamlar boy göstermektedir. İnsert te bir tür reklam aracıdır. İnsertler bazen bir gazete arasından, bir derginin arasından çıkabilmektedir. Bu durumlarda insertler de, gazete kadar geniş kitleye hitap eder. Bunu takiben; dergi, katalog, bulunmaktadır. Bunların her biri, ayrı yapılardaki insanlara ulaşabilen reklam araçlarıdır. Dergiler, gazetelere nazaran, daha az bir kitleye hitap eder. Çünkü dergiler ya sektörel dergilerdir ya da fikir-siyaset dergileridir. Dolayısıyla, bunların okurları ya o sektörde faaliyet gösteren firmalardır ya da o fikrin veya siyasetin takipçileridir.

Bunların dışında, gene baskılı olarak, reklam alanında araç olarak kullanılan, açık hava reklamlarıdır. Açık hava reklamlarında, insan gözünün ilişebileceği her yer, araç olarak kullanılabilmektedir. Fakat bunların en yaygın, ayrıca tanımlanmış, isimlendirilmiş olanları vardır. Bunlar da caddelerde, şehir merkezlerinde gördüğümüz billboard, afiş, megalight, silindir kule olmaktadır. Gene açık hava reklamları grubunda olan outdoor TV farklılık göstermektedir. İnsanların bekledikleri yerlerde konumlandırılırlar. Aynı televizyon gibi hem görsel, işitsel ve algısal reklam tasarımlarını yayınlarlar. Bunlar genellikle, metroların içinde, salonlarda v.b. kapalı alanlara konulmaktadırlar.

İnsanların yaşadıkları binaların, yan cepheleri de reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Bina giydirme denilen bu reklam çeşidi, yoldan geçenlere veya o yerleşim birimindeki insanlara hitap etmektedir. Sürekli hareket halinde olan araçların, bir bölümü de, reklam aracı olarak kullanılmaktadır. Araç giydirme denilen bu yöntemde de, firma araçları, toplu taşım araçlarının uygun bölümlerine reklam uygulanabilmektedir.