Haber Kategorisindeki Bloglar

Reklam sektörü, yaratıcılık, farklılık, zekâ gibi özelliklere ihtiyaç duyar. Fakat en önemli ihtiyacı eğitim ve deneyimdir. Sektörde çalışan reklamcıların, kendi konularında uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir. Üniversitelerde, sektöre yönelik bölümler bulunmaktadır. Halkla ilişkiler ve tanıtım anabilim dalları, pazarlama iletişimi bölümleri bulunmakta ve eğitimi en ince ayrıntısına kadar verebilmektedirler. Bunların dışında, sivil toplum kuruluşları, (örneğin; reklamcılar derneği v.b.) reklam eğitim ajansları, dershanelerin bazıları gibi, bu alanda çeşitli eğitimleri vermektedirler. Bu tip kurum ve kuruluşlar, sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek eğitim programlarını hazırlamaktadırlar. Bu alanda verilen eğitimler; fotoğrafçılık, grafikerlik, internet reklamcılığı, bütünleşik pazarlama iletişimi, medya planlama, reklam metin yazarlığı v.s olmaktadır. Fakat bunlar, aslında küçük kapsamlı, daha çok teknik kısımlara değinen eğitimler olmaktadır. Geniş kapsamlı eğitim veren üniversitelerde ise reklam sektörüne yönelik şu eğitimler verilmektedir.

  • Reklamcılık ve Marka Yönetimi; Bu eğitimde öğrencilere reklam teorileri, reklam analizleri, marka yönetimi, yaratıcı strateji konularıyla beraber, bilimsel analiz yeteneği kazandırılarak, konuyla alakalı çalışma yapma olanağı sağlamaktadırlar.
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Brief; hedef kitle, iletim ve müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında, hedef kitlenin önemi anlatılmaktadır. Hedef kitlenin doğru belirlenmesi, mesajların belirlenmesi, reklam ve halkla ilişkilerin mesajları arasındaki farklar anlatılmaktadır. Sunum eğitimlerinde ise; sunum ve konkur süreci, sunumun ne olduğu( iyi ve kötü arasındaki farklar), konkur nedir ve hazırlık süreçleri aktarılmaktadır.
  • Tüketici Davranışları ve Araştırma; bu konuda da tüketici davranışlarının üç temel faktörü anlatılmaktadır; a) kültürel etkiler, yani sosyalleşme tanımlanmaktadır, b) bireysel etkilerde ise, güdülenme, duygular, öğrenme ve hatırlama anlatılmaktadır, c) grup etkilerinde, öneri alma, aile, sosyal ilişkiler, etnik ve dini etkiler, sosyal sınıf veya rollerin etkisi verilmektedir.
  • Reklamda Stratejik Planlama; markanın tüm bileşenlerini ve sürecini anlatılmaktadır. Markanın rakipleriyle durumunu, hedef kitle analizi ve markanın yöneliminin nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmaktadır.
  • Reklamda Yaratıcılık; yeni, farklı, özgün, zekice üretimin temelleri verilmektedir.
  • Reklam Yazarlığı- Sanat Yönetmenliği; reklam metinlerinin yazımında, yaratıcılık, sadelik, ifade etme kavramları, görsel çekicilik eğitimleri verilmektedir.
  • Reklamda Prodüksiyon; tanıtım filmi, reklam filmi, prodüksiyon, post-prodüksiyon, video, klip eğitimleri verilmektedir.
  • Stratejik Medya Planlama ve Yaratıcı Mecra Kullanımı; maliyet-medya araçları, yeni, farklı reklam alanlarının yaratımı konularını işlemektedir.


Devamı için tıklayınız ...

Edison araştırma raporuna göre; Twitter kullanıcıları, aynı zamanda markalar ile etkileşimi olan, diğer sosyal ağların da üyeleridir. Bu durum ise,  markaların reklam modeline uyumu açısından elverişli bir ortam yaratmaktadır.

2010 yılında yapılan ve Amerika'da Twitter kullanımı ve reklam modeli adlı rapora göre, Twitter, farkındalık açısından, patlamanın yaşandığı bir sosyal ağın incelikli portresini çizerken, aktüel kullanıcıların katılımının yavaş olduğunu göstermiştir. 12 ve üzeri yaşlarda, 1.753 Amerikalının telefon görüşmelerinin esas alındığı araştırmada, Twitter popülâsyonunda, şaşırtıcı demografik bakış açılarının yer aldığı, sonucu çıkmıştır. Rapora göre, Twitter kullanıcılarının % 51'i, bir sosyal ağda bir markayı takip etmektedir. Bu sayı tüm sosyal ağların kullanıcıları açısından değerlendirildiğinde % 16'ya düşmektedir. Twitter kullanıcılarının % 42'si, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi aldıklarını, % 41'i de ürün ve hizmetler hakkında görüş bildirdiklerini belirtmişlerdir. Twitter kullanıcılarının  %28'i indirim ve satış noktası aradığını, %21 ürün ya da hizmetleri satın aldığını ve %19'u da müşteri desteği aradığını belirtmiştir.


Devamı için tıklayınız ...

İnsanlık tarihinin en eski kavramlarından biri olan pazarlama, insanlık ile birlikte ekonomik, sosyolojik ve psikolojik değişimler geçirerek, başkalaşıma uğramıştır. Pazarlamada sırası ile yüz yüze yapılan, malın mal ile alındığı ilk evre, paranın icadı ile başlayan ikinci evre, kitlesel üretimin başlattığı üçüncü evreden söz edebiliriz ki bu dönem reklamın da anlam kazandığı dönemdir. Kitlesel üretim aşamasını, kitlesel pazarlama ve kitlesel pazarlamayı da klasik pazarlama dönemleri takip etmiştir. Klasik pazarlama ile birlikte iletişim yöntemleri değişmiş, reklama halkla ilişkiler, kişisel satış ve doğrudan pazarlama gibi unsurlar eklenmiştir. Zamanla bu dönem de kapanmış, bütünleşik pazarlama denilen ve pazarlamanın iletişim, iletişimin de pazarlama anlamına geldiği yeni bir dönem başlamıştır. Bu dönemler içerisinde önce reklamın sadece ne söylediği ile ilgilenilirken herkesin bir şeyler söylemeye başlamasıyla ne söylendiğinden çok nasıl söylendiği önem kazanmıştır. Herkesin neyi nasıl söylediğine dikkat etmeye başlamasıyla söylenenin ne zaman ve nerede söylendiği daha önemli olmuş, böylelikle medya planlama metotları değişmiş ve reklamda alternatif teknikler artmıştır. İnteraktif pazarlama, gerilla pazarlama teknikleri bunlardandır. Reklamcılığın bu gün bulunduğu noktada, herkes mükemmelliğe bu kadar yaklaşmışken mükemmel olmak artık pek de bir anlam ifade etmiyor. Herkesin bildiği şekilde yapılan reklamcılığın fark yaratamayacağı açıktır. İşte tam da bu sebeple, Amerikalı uzmanlara göre çare, yeni bir reklamcılık ve reklam ajansı modelindedir. Bu konuda ABD’de etkinlik gösteren, küresel pazarlama ve satış sahasında söz sahibi bazı isimlere kulak verelim; “Çizgi üstü ve altı alışılagelmiş reklam yöntemlerini unutun. Klasik rekabet modellerini, pazarlama, reklam yöntemlerini hatta bilinen yaratıcılık ve pazarlama tekniklerini de unutun. Gerçekten ileri adım atmak istiyorsak, reklam ile ilgili tüm yöntemleri yıkmalı ve yeniden yaratmalıyız.” Scott Donaton, AdAge “Tüketicilere ulaşma yöntemimizi ve reklam felsefemizi yeniden yaratmak zorunlu hale gelmiştir. Bunun için yeni bir reklam yöntemine ihtiyacımız var. Henüz bunu uygulayabilen yok. Ama bir gün mutlaka gerçekleşecek. Ve biz o zaman orada olacağız.” A. G. Lafley, Procter&Gamble Başkanı ve CEO’su “Reklam ve pazarlama sektörü ciddi bir sorun ile karşı karşıya. Yeni pazarlama ve reklam modellerinde, yaratıcı süreç ile reklam ortamları yönetimi arasında bir uyumsuzluk var. Klasik reklam yöntemlerinin çoğu artık işe yaramıyor.” Alan Rutherford, Unilever Global Medya Direktörü “İşletmeler ve reklam verenler panik içerisinde. Her firma, bir reklam ajansının onu kurtarmasını ve satışlarını arttırmasını bekliyor. 50 yıldır uygulanmakta olan reklam teknikleri artık pazarlama ve satış sorunlarnıı çözemiyor. Müşteriler bu nedenle, devamlı reklam ajansı değiştiriyor. Aslında sorun klasik reklam modelinde. Çünkü klasik reklamcılık yöntemleriı artık bitmek üzere .” John Stratton, CMO Başkanı, Reklam sektörü, genel olana ve alışılmışa uymayan, kurallara aykırı olacak şekilde değişmektedir. Ve buna da Anormal Reklamcılık denmekte. Bu kavram temel olarak reklam ajansının pazarlama karmasını oluşturan diğer elemanlara müdahale etmesi anlamına geliyor. Ne demek istediğimizi anlatabilmek için bir örnek verelim; Normal bir ajans-müşteri ilişkisinde üretici ortaya bir ürün çıkarır, üretimini yapar, fiyatı ve dağıtım şekline bir yön çizdikten sonra pazarda yer edinebilmek için reklam ajansına başvurur ve elindeki ürünün özelliklerini belirterek ürününün satılabilir olmasını talep eder. Fakat Anormal Reklamcılık ta, reklam ajansı reklam vereni müşteri olarak değil de bir iş ortağı olarak değerlendirir. Reklam ajansı iç ve dış pazarı uzmanlarla analiz ederek fikrin doğruluğunu test eder. Ürünle ilgili olarak üretici firma ile birlikte ar-ge çalışmalarına ve ürünün tasarımına katılır hatta bu çalışmalarda yaratıcı ekiplerinin de etkisiyle yeni ürünlerin oluşumuna da sebep olabilir. Fiyatlandırma ve dağıtım kararlarına da müdahale edebilir. Ürünün isminin belirlenmesinde, ürüne kimlik kazandırılmasında ve paketleme çözümleri üretilmesinde fikir verebilir. Ve tabi ki son olarak hazırlanan bu pazarlama yönetimini uygulamaya geçirir. En önemlisi de stratejik bir ortak olarak çalışan reklam ajansı tüm bu aşamalarda ücret talep etmektense hazırladığı markanın arkasında durarak, performans odaklı bir fiyatlandırma yöntemi olan “Satıştan Kar Payı Alma Modeli”ni tercih edebilir.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam; firmaların, ürün ve hizmet özelliklerinin, çeşitli kitle iletişim araçları vasıtasıyla, geniş halk kitlelerine tanıtılmasıdır. Tanıtım amacıyla yapılan her şey reklam faaliyetleri kapsamına girmektedir. Tanıtım amaçlı yapılan; televizyon, radyo, internet gibi araçlarda yayınlanmak üzere yapılan, reklam filmleri, cıngıllar, reklam metinleri, reklam görselleri, reklam animasyonları v.b. çalışmalar reklam faaliyetlerine girmektedir. Bunların yanında; bina giydirme, araç giydirme, billboard, afiş, silindir kule, megalight, tabela gibi açık hava reklamları kapsamına giren araç ve alanlara ilişkin yapılan, tasarımlar da reklam faaliyetleri kapsamına girmektedir. İster açık hava olsun, ister diğer kitle iletişim araçlarının kullanımıyla olsun, tanıtım amaçlı yapılan her şey reklam faaliyetidir. Günümüzde ekonominin gelişimiyle beraber, reklam faaliyetleri oldukça çeşitlenmiştir. Yaşamımızın her alanında reklam karşımıza çıkmaktadır. Evde, sokakta, yürürken, yemek yerken, sinema izlerken, her noktada bu tip faaliyetlere rastlayabilmekteyiz. Kimi dilden dile, kimi radyo dinlerken veya televizyon izlerken, kimi yolda yürürken, yol kenarına yerleştirilmiş bir tabela da, gazete okurken sayfa aralarında, yoldaki bina duvarlarında, önümüzden geçen bir aracın üzerinde, seminer veya konferanslarda oturduğumuz sandalye giydirmesinde, oturduğumuz masa üzerinde karşımıza çıkmakta ve bize tanıtım yapmaktadırlar. Tanıtım biçimleri, temaları farklı farklı; kimi dikkat çekici, kimi etkileyici mesajlar içeren, kimi insani özelliklerimizin herhangi bir yanına hitap ederek, karşımıza çıkmakta ve ilgimizi çekmeye çalışmakta, bize bir şeyler anlatmaya başlamaktadır. İşletmelerin ürettikleri, ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgiler vermekte, bilgilerimizi arttırmaktadır. Ürün ve hizmetlerin içerdikleri faydalı özellikleri, nasıl kullanmamız gerektiğini, dayanma sürelerini, nereden ve nasıl temin edebileceğimizi, kimin tarafından nerede üretildiğini anlatarak, onları satın almamızı veya kullanmamızı istemektedir. Reklam faaliyetleri; toplum analizleri ile işe başlamaktadır. Analizlerden çıkardığı sonuçlarla, hangi faaliyeti, hangi reklam aracını kullanarak yapması gerektiğine karar vermekte ve süreci başlatmaktadır. Bazı firmalar oldukça geniş reklam kampanyaları ile karşımıza çıkmaktadır. Bu noktada uzun bir zaman diliminde, her reklam alanını kullanarak tanıtımlarını yapmaktadır. Bazı firmalar ise, kampanya niteliğinde değil de, tek bir ürün veya hizmet tanıtımını bir defaya mahsus yapabilmektedir. İster geniş reklam kampanyaları düzeyinde olsun, ister tek bir defaya mahsus olsun, hangi kitle iletişim aracını kullanırsa kullansın, herhangi bir ürün, hizmet, marka, fikir, projeyi tanıtan, her afiş, her söylem, her cıngıl, her film, her görüntü reklam faaliyeti olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam mesajının, marka veya ürün özelliklerini vurgulaması gerektiğini düşünecek olursak, televizyonlarda bir süredir yayınlanmakta olan, vivident markasının, asai üzümü ile karpuz birlikteliğinden doğan lezzeti vurgularken, reklam tasarımının, konu bütünlüğünde ilettiği mesajlar, değişik yorumlara neden olmaktadır. Hâlbuki reklam tasarımlarının konu bütünlüğü de dâhil, kullanılan oyuncuların mimik hareketleri, diyalogları, reklam tasarımında kullanılan ortam ve görüntülerin hepsi, yan anlamları çağrıştırmayacak, istenilen mesajlar dışında, yanlış herhangi bir mesajın çıkmaması gerektiği bilinen bir konu olmakla beraber, oldukça önem taşımaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Firma, kurum ve kuruluşlar, reklama ihtiyaç duyduğunda reklam ajanslarıyla çalışmaktadırlar. Reklamın uzmanları ve yürütücüleri olmaları dolayısıyla, neyi nasıl yapmaları gerektiğini öğrenmek ve harekete geçmek için başvurmaktadırlar. Reklam ajansları, önce reklam danışmanlığı yaparak işi başlatmaktadırlar. Yani danışman görevi görmektedirler. Bu noktada, reklam ajansı veya reklamcı, firmanın yapısı, kuruluşu, bugüne kadar ki Pazar macerası, vizyonu, misyonu ayrıca ürün veya hizmetlerinin yapısı, bunların özellikleri gibi bilgileri firmadan öğrenmektedir. Alınan bu bilgiler doğrultusunda ya kendisi ya da (PR) piyasa araştırma şirketlerini devreye sokarak, firmadan aldığı bilgiler doğrultusunda, toplum, Pazar, piyasa araştırmalarını başlatmaktadır. Reklamcı, reklam veren firmaya, bu araştırmalar sürerken, kesintisiz geri bildirim yapmaktadır. Reklamcı, piyasa araştırmaları veya analiz çalışmalarının her kademesinde firmayla, Pazar içerisindeki durumu; bilinirliği, satış dinamikleri, rekabet halindeki firmaların çalışmaları, ihtiyaç duyduğu donanımları, halkın etkilenimlerini, ihtiyaçlarını, hareketlerini v.s çıkan sonuçları paylaşarak, bunların hedeflenen noktaya gelmesi için, reklam planlamasını da ortaya çıkarmaktadır. Reklamcı, araştırma sonuçları ve reklam veren firmanın hedeflerini bir araya getirerek, reklam kampanyasının içermesi gereken çalışmaları, reklam veren firmaya bildirir. Bu noktada reklam veren firma, hem geçmiş durumunu hem de yapması gerekenleri öğrenmektedir. Yapılacak reklam kampanyasının planlamasını bu noktada birlikte yaparak, stratejik planlamanın en önemli kısmını yani, bütçeyi ortaya çıkarırlar. Ortaya çıkarılan bütçe ile kullanılabilecek en etkili reklam mecraları tespit edilir. Reklamcı bu noktaya kadar, reklam veren firmaya danışmanlık hizmeti sağlamış olmaktadır. Ama görevi burada bitmemektedir. Reklam kampanyasının yürütülmesi esnasında da danışmanlık hizmeti devam etmektedir. Bu hizmet, reklam kampanyasının bitimi ve, gene piyasa araştırmaları vasıtasıyla, çıkan sonuçları firmaya ilettikten sonra bitmektedir. Reklam kampanyasının yürütülmesi esnasında, danışman reklam tasarım birimlerinin çalışmalarını da denetler, yaratıcı fikir, etkileyici konu ve slogan üretimine katkı sağlar. Reklam danışmanı, basılacak olan tüm malzemelerin basım yerlerini, Açıkhava reklamcılığı kapsamındaki araçların kiralanması, maliyeti, reklam filmleri için yapım firmalarını, kullanılacak oyuncu niteliğini, cıngılları v.s. ile ilgili reklam veren firmaya yardımcı olarak, bunların yapılmasını sağlar. Reklam filmi, cıngıl, baskılı v.b. tasarım aşamalarında bulunarak fikir verir, hedeflenen noktaya doğru yönlendirir. Reklam kampanyasının bitiminde, piyasa araştırmaları yapılmasını sağlayarak, yapılanların etkilerini ölçerek, firmaya geri bilirim yaparak, danışmanlık hizmetini tamamlar.


Devamı için tıklayınız ...

Bir ülkede, bölgede yapılan tüm reklam mecralarında ki reklam tasarımlarının, reklam uygulama esaslarına uygun olup olmadığını inceleyen kurumdur. Türkiye de bu anlamda kurulmuş en önemli kuruluş, reklam özdenetim kuruludur. Bu kuruluş, reklam verenler derneği, reklamcılar derneği üyelerinden oluşturulmuştur. 1994 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan kurul, uluslar arası reklam uygulama esaslarına aykırı bulduğu reklamların, düzeltilmesini, yayınlanmamasını reklam veren firmadan talep etmektedir. Bunun dışında radyo televizyon üst kurulu bulunmaktadır. Bu da televizyon ve radyolarda yayınlanan reklamların, standartlar ölçütünde yapılması ve yayınlanmasını, çeşitli yaptırımlarla sağlamaya çalışmaktadır. Reklamların, toplumsal sorumluluk taşımaları gerektiği, kitlere zarar verebilecek niteliklerden uzak yapılması amacıyla faaliyet gösteren bu kurumlar; Tüketiciyi koruyan, doğru bilgilendiren, haksız rekabet etmeyen, toplumun farklı yaş seviyelerinin ahlakını bozucu her hangi bir etki taşımayan, reklam tasarımlarının yapılmasına destek vermektedirler. Bunların dışında hareket eden kurum ve kuruluşlara ise, para cezası veya reklam yayınlarını durdurma yoluna giderek engellemeye çalışmaktadırlar. Reklam veren firmaların satışlarını arttırmak amacıyla, tüketicilerine ürün veya hizmet özellikleriyle ilgili kanıtlanabilir bilgi vermelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Türkiye de hemen her bakanlığa bağlı, reklam denetim kurulları bulunmaktadır. Sanayi bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı v.s. bunların hemen hemen hepsi, kendi faaliyet alanlarında çalışan firma, kurum ve kuruluşların reklamlarını denetlemektedir. Birbirinden farklı alanlarda çalışan bu kurullar, uygulama esaslarına uygun reklamın yapılmasına uğraşmaktadırlar. Reklam özdenetim kurulu ise, hemen her alanda yapılan, tüm reklam mecralarıyla ilgilenmektedir. Denetleme kurulları, tüketicilerin korunması, toplumun ahlaki-kültürel yapısının zarar görmemesi amacıyla çalışmalarını yaparken, aynı zamanda reklam veren firmaları da, bir anlamda korumaktadırlar. Onların yanlış reklam mecralarına girerek, markalaşma yolunda zarar görmemelerini sağlamaktadır. Hedef kitlenin bu tip firmalara güvenlerinin yıkılmaması, Pazar paylarının düşmemesini sağlamaktadırlar. Bunlara benzer bir yapı da tüketiciler adına bulunmaktadır. Tüketiciler Derneği adı altında kurulmuştur. Bu kuruluşun amacı da; firma ürün ve hizmet özelliklerinin, belirtildiği özellikleri taşımaması halinde, tüketicinin kandırılması, aldatılması halinde, tüketici adına resmi kanallara başvurarak, hatanın düzeltilmesini sağlayıp, tüketicinin korunmasına destek olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Dizayn, İngilizce kökenli bir sözcüktür; bir yerin, bir konunun, kullanıcıya veya görücüye çekici gelmesi ya da yolunu bulmasını kolaylaştıracak şekilde biçimlendirilmesi (dizayn edilmesi) anlamında gelmektedir. Reklam sektöründe bu kelime yerine tasarım kelimesi kullanılmaktadır. Tasarım kelimesinin ise temel anlamı; bir araştırma sürecinin sonucunda veya herhangi bir sürecinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, resim, grafik, fotoğraf ve metinlerden oluşan verilerin harmanlanarak, çarpıcı, etkileyici bir ifadenin ortaya çıkarılmasıdır. Bu malzemelerden oluşan etkili mesaj anlamında kullanılmaktadır. Reklam dizaynları birbirinden farklı yapılmaktadır. Her reklam aracının kendine has yapısı bulunduğu için; kullandığı malzemenin farklı olması, bulunduğu yerin özelliklerinin farklı olması bunu gerektirmektedir. Her reklam aracının özellikleri, kendine has reklam dizaynını gerekli kılmaktadır. Örneğin televizyon reklam dizaynını yani tasarımını yaparken, görsel-işitsel-algısal olabileceği için, yapım firması, oyuncu seçimi, ses seçimi, müzik seçimi yaptıktan sonra, canlı bir ekiple reklam tasarımı yapılmaktadır. Radyo reklamları ve internet reklamlarında, keza aynı ihtiyaçlar söz konusudur. Fakat diğer reklam araçları olan, baskılı tasarımlara ihtiyaç duyanlarda ise, durum farklıdır. Orada konu bütünlüğüne bağlı kalarak, verilmek istenen ana tema çerçevesinde, resim, fotoğraf, grafik, metinler bilgisayar ortamında harmanlanarak, bütünlüklü, çarpıcı bir iletim görüntüsü oluşturulur. Reklam dizaynı, hangi tür tasarım için kullanılırsa kullanılsın, bir firmanın, vizyonunu, misyonunu en iyi şekilde ifade edecek, resimlerin, görüntülerin, müziklerin, seslerin, grafiklerin yeni ve çarpıcı mesaj verebilecekleri bir bütünlüğe dönüştürülmesiyle oluşturulmaktadır. Baskılı reklam dizaynları, bilgisayar destekli grafik tasarım programları aracılığıyla yapılmaktadır. Bu işi yapan grafik tasarım meslek gurubundan gelmektedir. Bu meslek gurubunun ihtiyaç duyduğu temel özelliklere yani; yaratıcılık, yenilikçilik, farklılık, etkileyicilik v.b. sahip grafik tasarımcı, reklam tasarımlarını yani dizaynlarını, farklı bir fikirle yoğurarak, dikkat çekebileceği bir dizayn yapar. Her grafik tasarımcının, her reklam ajansının, her firma, kurum ve kuruluşun kendilerine has bir dizayn anlayışı bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan, reklam veren firmanın ilgilendiği dizayn şeklinin, tasarımcı tarafından kavranarak, ona hitap edecek dizaynı oluşturabilmesidir. Veya tasarımcı öyle farklı, etkileyici bir dizayn yapar ki, firma o güne kadar beğendiği, kullanageldiği biçimden vazgeçer ve o reklam dizaynını kullanır.


Devamı için tıklayınız ...

Bilindiği gibi reklam mecraları hem etkileri, hem biçimleri hem de uygulandıkları araçlar açısından farklılık göstermektedirler. Görsel-işitsel-algısal reklam tasarımlarının yapıldığı ve kullanıldığı kitle iletişim araçları, televizyonlar, sinema, internet ortamları olmaktadırlar. Radyolar ise bu tasarım biçiminin işitsel-algısal olanlarını kullanabilmektedir. Gazete, dergi, billboard, afiş, insert, katalog reklamları, matbaalar tarafından, birbirinden farklı özellikler gösteren malzemeler üzerine baskı yapılarak, görsel-algısal reklam alanlarına girmektedirler. Açık hava reklamcılığı kapsamında olan bina giydirme, araç giydirme, stant, durak, organizasyonlarda kullanılan; sandalye masa, iç mekân baskı biçimleri ise dijital baskı yapan ajanslar tarafından, gene farklı özellikler gösteren malzemeler üzerine basılmış görse-algısal reklam alanında kullanılmaktadır. Son zamanlarda yaygınlık kazanan, internet ortamı ise, yukarıda saydığımız reklam türlerinin hepsini yayınlayabilmektedir. Her çeşit tasarımı gösterebilmektedir. Günümüzde en geniş kitleye hitap eden kulvarlardan birini oluşturmaktadır. Televizyonlar ise hala internetten önce gelmekte. Reklam dergileri, yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi, görsel-algısal reklamların olduğu kitle iletişim araçlarından biri olarak kullanılmaktadır. Dergiler, hitap ettiği kitle açısından değerlendirildiğinde, televizyon, radyo ve gazetelerden sonra gelmektedir. Çünkü reklam dergileri, ya sektörel olarak veya siyasi, fikir dergileri olarak piyasaya çıkabilmektedir. Bunlar sadece kendi kitlelerine hitap ettikleri için, içerdiği reklamlar sadece o kitle tarafından görülebilmektedirler. Reklam dergilerinde yer alan tasarımlar, reklamla alakası kurulmuş konuların arasına, kapak sayfasının arkası ve takiben gelen sayfaya, arka kapak ve öncesindeki sayfalara yerleştirilmektedir. Burada ki reklam tasarımları, resim, fotoğraf, metin ve sloganların, tasarımcı grafiker tarafından harmanlanarak, çarpıcı, etkileyici bir konsept haline dönüştürülmeleriyle yapılmaktadırlar. Reklam dergilerinde alanlar, tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa standartlarıyla belirlenmiştir. Her birinin birbirinden farklı maliyeti bulunmaktadır. Ayrıca reklam dergilerinde kullanılan, reklam tasarımlarının içerdiği renk sayısı da maliyeti değiştirebilen bir özellik olmaktadır. Buradaki tasarımların, illa ki resim, fotoğraf, bilgi metinlerinin hepsinin harmanlanmasıyla oluşturulmuş reklam tasarımları olmaları gerekmemektedir. Bu tip tasarımlar sadece metin, sadece fotoğraf v.s. olabilmektedir. Ayrıca dergi reklamları az ve kendi sektör veya kendi fikir, siyasetine bağlı insanlar tarafından incelendiği için, daha dikkatli incelenmekte ve ilgi görmektedirler. Bu tip dergileri takip eden insanların, burada bulunan kurum ve kuruluşları sahiplenmiş olmaları,kendilerine yakın hissetmeleri, bunun en büyük nedenlerinden biri olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklam Danışmanlığı Reklam kampanyaları; piyasada faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların, piyasadaki varlığını duyurmak veya ürün, hizmetleriyle ilgili Pazar payını büyütmek, markalaşma yolunda hedef kitlede bilinirliği arttırmak, benzer ürün veya hizmetlerle rekabet edebilmek amacıyla gerçekleştirdikleri tanıtım, iletişim sürecidir. Firmalar bu nokta da, reklam konusunda uzmanlaşmış, farklılık yaratabilen, dikkat çekebilecek işlere imza atabilen, reklam ajanslarıyla çalışmaktadır. Firmalar reklam ajanslarıyla çalışarak, hedef kitlesi ile bugüne kadar ki etkileşimini görmekte, hem de bu etkileşimi istediği şekilde yönlendirmek için, neler yapması gerektiğini öğrenmektedir. Reklamın firmalar için önemini, hangi reklam mecralarının halkın üzerinde etkili olduğunu, maliyet hesaplarının nasıl veya hangi kriterleri göz önüne alarak yapılmasının doğru olabileceğini öğrenmektedir. Reklam danışmanlığı bir yerde, firmaların pazardaki ilerleyişine hız katan motor görevi görmektedir. Reklam ajansları, bu şekilde, genel anlamda bir bilgilendirme yaptıktan sonra, firmaların isteği doğrultusunda, onların reklam danışmanlığını üstlenmektedir. Buna göre reklam danışmanlığı şunları kapsamaktadır. a) (PR) piyasa araştırmalarının kimler tarafından nasıl yapılacağını ve sonuçlarının nasıl değerlendirilmesi gerektiği bilgisini firmaya vermektedir. Araştırmaları başlatıp, sonuçlarını firma ile paylaşmaktadır. Yani geri bildirim yapmakta ve birlikte sonuç üretmektedirler. Piyasa araştırmaları; kurumun içinde bulunduğu Pazar durumu, marka bilinirliği, tüketicilerinin firmaya yaklaşımları, satış miktarı, firmanın ürün veya hizmetleriyle ilgili eksikleri v.s. gibi özellikleri ortaya çıkaran bir dizi analiz çalışmalarını kapsamaktadır. b) Yukarıdaki sonuçlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, firmanın reklama ne kadar yatırım yapması gerektiğini, yani reklam kampanyasının bütçesini çıkarmalarında yardımcı olmaktadırlar. c) Bütçe hesabı ortaya çıktıktan sonra, hangi tip reklamların tasarlanması gerektiğini, reklam filmleri mi?, reklam cıngılları mı?, yoksa sadece açık hava reklamları mı?, gazete, dergi, billboard türü, baskılı reklam tasarımları mı? yapılacağının tespiti noktasında yardımcı olmaktadır. d) Basım yerleri, ofset, dijital baskı, yapım firmaları, oyuncu seçimleri, kanal seçimleri gibi diğer kuruluşlarla iletişimi kurmakta ve maliyet konusunda anlaşma yapılmasına destek olmaktadırlar. e) Yapılan reklam tasarımlarının her noktasında, yaratıcı fikir, etkileyici slogan, çarpıcı her hangi bir verinin bulunması noktasında da destek olmaktadır. f) Son aşamada ise, reklam kampanyasının bitmesiyle yapılan, kampanyanın etkilerini öğrenmek amacıyla, piyasa araştırmalarını yönlendiren ve sonuçlarının firmaya bildirilmesine yardımcı olmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...