Reklam tasarımı  yapılmadan önce, reklam ajanslarının, piyasa araştırma şirketlerine yaptırdığı, kamu yoklamasıdır. Reklam Veren firmanın, şimdiye kadar toplumda edindiği yeri ve müşterilerini tanıma anlamında, üretilen ürün ve hizmetin, toplum tarafından tanınma, kullanılma, satın alınma ölçümlerinin yapılması için kullanılan ölçüler sistemidir. En önemlisi de, hedef kitlenin ekonomik yönelimlerini, gelecek özlemlerini, günlük eğilimlerini, etkilendikleri noktaları, dikkatlerini nelerin çektiği v.s gibi tanımlama ve bilgilerin toplandığı araştırmalar bütünü olmasıdır. Analizler, büyük bir özen ve dikkatle yapılmaktadır. Analiz sonuçları ele geçtiğinde, hem reklamın nasıl tasarlanması gerektiği, hangi kitle iletişim araçlarının kullanılarak verilmesi gerektiği, neleri içermesi gerektiği, hatta sonuçlarının aşağı yukarı tahminine kadar bilgi verebilmektedir. Reklam analizleri aşağıdaki ana yolları izleyerek analiz çalışmalarına başlar. a. Nitel Analizler b. Nicel Analizler c. Veritabanı d. Arşiv-yazılı kaynakların taranması e. Teknik Araştırma ve Danışmanlık f. Satış noktalarında döküm sayımları şeklinde sıralanmaktadırlar. Nicel Araştırmalar; firma, marka, imaj analizi, alışkanlıklar, önceki ve sonraki durum reklam testi, piyasa dinamikleri, ambalaj analizi, sektör analizi, gizli tüketici analizi, kavram testleri, alım davranışları, fiyat analizi, çalışan ve tüketici memnuniyeti, hedef kitle görüntüsü, gibi alanlarda analizler yapılmaktadır Nitel araştırmalar ise; teori oluşturma, insanların alışkanlıkları, özlemleri, firma-marka-hizmet ile ilgili yaklaşımları v.s. ayrıca hedef kitlenin belirlenmesi, ulaşılma noktaları, firmanın pazardaki geçmiş yaşamı ve müşterileri, bu müşterilerin kaybedilmemesi için yapılan çalışmalar, Veri tabanı analizleri adı altında geçmektedir. Teknik analizler ve danışmanlık hizmet kapsamında ise bütün bu araştırma sonuçlarının tek bir rapor haline getirilmesi ve sunumu bulunmaktadır. Reklam analizi, reklam kampanyasının bütün içeriğini ortaya çıkarır nitelikte yapılmaktadır. Bu araştırmalardan sonra, uzman bir reklam ajansının, istediği etkiyi toplumda yaratabilmesi oldukça çok kolaylaşmaktadır. Nasıl olsa nereden başlamaları gerektiğini, nelere ihtiyaçları olduğunu, toplumun onlardan neleri beklediğini bilmektedirler. Şu durumda, reklamcıları etkileyen en önemli durum, yani bunların etkisini azaltabilecek tek durum, benzer ürün rekabetleridir. Onlar da benzeri reklam analizlerine gittikleri için, aynı özellikleri tespit ettikleri için, söz konusu ürünün etkisi azalabilmektedir.

Arşiv

Etiketler