Reklamın, pazarlama iletişiminin bir öğesi olmasından kaynaklı, pazarlama iletişimi adına yapılan bütün analizler, reklam analizlerinde kullanılabilmektedir. Bu noktada reklam, sesleneceği hedef kitleyi tanımayı hedefler. Onunla iletişim kurma yolunu ve yöntemini tespit edebilmek için, çeşitli araştırma ve analiz yöntemleri geliştirmiştir ve bunları uygulayarak, sonuçlar elde eder. Reklamın, hedef kitle analizinden elde ettiği bu sonuçlar, ona; reklamın içeriğinde bulunması gereken öğeleri, seslenme biçimini, bu mecrada kullanabileceği araç ve gereçlerin bilgisini verir. Ayrıca reklam veren kurumun, hedef kitledeki durumu ile ilgili bilgileri de içerir. Reklam veren firmanın, ürün ve hizmetlerinin toplumdaki etkileri ve yerleri konusunu da çözebilmektedir. Genel anlamda kamuoyu ve Pazar araştırmaları adı altında yapılan çalışmalardır. Bunlar; a. Nicel Analizler b. Nitel Analizler c. Veritabanı d. Teknik Araştırma ve Danışmanlık e. Arşiv-yazılı kaynakların taranması f. Satış noktalarında döküm sayımları şeklinde sıralanmaktadırlar. a. Nicel Araştırmalar kapsamında yapılan araştırma anketleri İşletme, marka, imaj araştırması, alışkanlıklar, önceki durum-sonraki durum reklam testleri, pazar değişkenleri, paket-isim- tat anketleri, sektör araştırmaları, gizli tüketici araştırmaları, kavram testleri, satın alma davranışları, fiyat araştırması, çalışan memnuniyeti, hedef kitle profili, tüketici memnuniyeti, gibi alanlarda araştırmalar yapmakta ve sonuçlar üretmektedir. b. Nitel araştırmalar ise; teori oluşturma, hedef kitlenin, tüketim ve kullanım alışkanlıkları, beklentileri, kurum-marka-ürün ile ilgili yaklaşımları, reklam üretme çabaları, ürün ile ilgili özelliklerin test edilmesi, tüketicinin davranışları, (yani güdü, engel v.b.) c. Veritabanı; hedef tüketici kitlesini belirleme, ona ulaşma, tanıtım, analiz formu, eski müşterilerin bilgilerinin yeniden düzenlenmesi, bu bilgilerin etkin kullanımının sağlanması, eski müşterilerle ilişkilerin sağlanması d. Teknik Analizler ve Danışmanlık hizmeti; anket sonuçlarının dökümü, veri girilip bunların tablolara dönüştürülme süreci, veri araştırmaları, teknik araştırmalar, rapor haline getirilmeleri, araştırma verilerine yönelik danışmanlık Bütün bu araştırma ve analizlerin sonucunda, reklam ajansının bilmediği, her hangi bir özellik kalmamaktadır. Bu araştırmalardan çıkan sonuçlarla, reklam veren kurumu güçlendirmek için, nelere ihtiyaç duyduğunu, neleri kullanması gerektiğini, reklam mesajlarında yer alması gereken bilgileri, v.b. birçok özelliği ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda reklam ajansı, daha reklam kampanyasının başındayken bile, reklamın uyandıracağı etkiyi aşağı yukarı, tahmin eder halde işe başlar. Bu tip araştırma metotları, genellikle anket şeklinde düzenlenmektedir. İnsanlara sorulan sorular, araştırma anket türlerinin yöntemlerine göre düzenlenmektedirler. İnsanların anket türlerine verdikleri cevaplar yönelimleri, eğilimleri v.s sonuçlarını verebilmektedir.

Arşiv

Etiketler