İyi reklamdan kasıt, firmaların amaçlarının gerçekleşmesi yönünde, başarı sağlayan reklam olmaktadır. İyi reklam, hem tasarımcılarının yani reklam ajanslarının kendi alanlarında ki başarısını gösteren, hem de reklam veren firmaların amaçları veya hedeflerine varmalarını sağlayan olmaktadır. Pahalı reklamdan kasıt, yüksek bütçeli, büyük prodüksiyonlarla yapılan reklam tasarımıysa, hayır yapılan reklam tasarımı ne kadar büyük bir bütçeyle yapılırsa yapılsın, iyi bir reklam olmayabilir. Yani hedeflerini gerçekleştiremeyebilir. Fakat pahalı reklam derken, eğer tüketicilerine ulaştırılabilmesi için kullanılan, reklam araçlarının kullanımından doğan maliyet ise, evet pahalı olması, iyi bir reklam olmasını, başka etkenlerle beraber sağlayabilir. Birden fazla şekilde reklam pahalıya mal olabilir. Birincisi, sinema veya televizyon reklam filmi çekilir. Bu filmde, yüksek maliyet gerektiren, animasyonlar, efektler, oyuncular v.s. kullanılarak tasarım yapılır. Bu noktada milyon dolar harcanabilir. Fakat reklam tasarımı, olması gerektiği gibi yani reklam, tasarım biçimleriyle birebir örtüşmezse başarısız olabilir. Bu noktada, reklam tasarımı önemli olmaktadır. Reklam metinleri, mesajları, sloganları, görüntülerin ilettikleri, müziklerin, seslerin ilettikleri önemli olmaktadır. Reklam tasarımı, reklam veren firmanın beklentilerini, amaçlarını gerçekleştirmesi yönünde, mesajlarını net ve anlaşılır olarak verebilen, çarpıcı, farklı, yenilik içeren, tüketicilerin dikkatlerini ve zihinlerini işgal edebilecek kadar etkili tasarlanmak durumundadır. Bunların hepsi, işlenen ana temanın, nasıl ve ne kullanılarak işlendiği ile ilgilidir. Verilmesi gereken mesajların ne kadar net ve vurucu verildiği ile ilgilidir. Fakat reklamın pahalı olma durumu, daha geniş halk kitlelerine ulaştırmak için, kullanılması gereken kitle iletişim araçlarının veya açık hava reklam araçlarının veya diğer reklam mecralarının kullanılması ile ortaya çıkan, yüksek maliyetle ilişkili ise bunların kullanımı, reklamın daha başarılı olmasını getirmektedir. Çünkü bunların kullanımının geniş çaplı olması, her kesimden her yerde bulunan tüketicilere ulaşması ve mesajlarını etkin bir şekilde iletmesi anlamına gelmektedir. Her reklam mecrasını kullanarak yapılan reklam tasarımlarının, her an insanların gözü önünde olması, tanıdık olmasını, bilinir olmasını getirmektedir. Bunun üzerine bir de, reklam tasarımın başarılı olduğu eklendiğinde, başarı kaçınılmaz olmaktadır. Basit bir reklam tasarımı, çok fazla maliyet gerektirmeyen, bazen tek bir slogan ve logo, bazen bir melodi ve slogan veya küçücük bir görüntü, zekice, çarpıcı bir şekilde işlendiğinde, en yüksek maliyetli reklam filminden daha etkili ve başarılı olabilmektedir. Fakat bu düşük ama başarılı reklam tasarımı, ne kadar iyi olursa olsun, tüketicilere ulaştırılamaz ise, amaçlarını gerçekleştiremeyebilmektedir. Veya bu reklam tasarımının ulaşabildiği tüketici kitlesi kadar başarılı olabilmektedir.

Arşiv

Etiketler