Marka danışmanları, marka değerinin arttırılmasından sorumlu kişiler olmaktadır. İki çeşit marka danışmanı bulunmaktadır. Pazarlama bölümlerine göre uzmanlaşmış marka danışmanları ve iletişim alanında uzmanlaşmış marka danışmanları bulunmaktadır. Fakat sonuçta her ikisi de, marka danışmanı olmaktadır. Yine de, istenilen amaçlar doğrultusunda, bu iki uzmanlık alanlarından uygun olanının tercih edilmesi önemli olmaktadır. Bu tip kişiler, reklam ajansları bünyesinde veya reklam veren firmanın bünyesinde çalışabilmektedirler. Marka danışmanları, firmaların ürün ve hizmetlerinin reklamlarından çok, marka düşüncesi üzerinde uzmanlaşmış kişilerdir. Marka danışmanlığı, uzun süren aşamalardan sonra yürütülmektedir. Bu kapsamda, marka danışmanları, kurum değerlerinin tespitini yaptıktan sonra, ürün ve hizmetlerin, hedef pazardaki rol ve konumları incelemektedir. Pazar paylarının ve ihtiyaçların analiz çalışmalarını yapmaktadırlar. Markanın tespiti ve tanınabilirliği ile ilgili araştırmalarla devam eden süreç, marka ve logo bütünleşmesi çalışmaları ve marka reklam ilişkisi ise son bulmaktadır. Bu araştırmalardan sonra ve bunlar devam ederken, bir marka danışmanı, tüketiciyi dinler, yani onların beklentilerini, özlemlerini, tercihlerini anlamaya çalışır ve onlara hitap etmenin yollarını bulur. Markanın bütün bileşenlerinin, tüketiciyle ilgili olmasını ve aralarındaki bu ilişkiyi kurmaya çalışır. Günümüzde firmalar, markalarını şirketin yapısına göre kurmaktadır. Aslında olması gereken, markanın, tüketicilerin beklentilerine göre oluşturulmasıdır. Bu durum, tüketicilerin, marka ile daha kolay ilgi kurmasını sağlamaktadır. Bunun olmadığı durumlarda, yani markanın tüketicilerin beklentilerine göre değil de, firmanın yapısına göre kurulmuş olması durumunda, Marka danışmanı, duygusal bağlar kurar. Yani markanın, tüketicilerin özlemledikleri ve kendilerinde olmasını istedikleri konularla özdeşlik kurmasını sağlar. Marka danışmanı, reklam ajansıyla beraber çalışırken, Markayla ilgili tüketicilere aktarılacak tüm mesajlarda basit ve anlaşılır bir dil kullanılmasını sağlar. Markanın faydalarından, tüketicilere en uygun, en çok dikkat çekecek faydanın ön plana çıkarılarak kullanılmasını sağlar. Marka ile ilgili reklam çalışmaları yapılırken, tüketicilerin tüm algılarına hitap edecek işlerin yapılmasının önünü açarak, hem zihinsel, hem görsel, hem işitsel duyularına seslenerek, bilinirliğini arttırmaya çalışır. Tüketicilere verilen sözlerin tutulması noktası, oldukça önemli bir konudur. Tüketicilerin güven duymaları, markanın saygınlığının arttırılması veya güçlendirilmesi için önemlidir. Marka danışmanı markaya sahip olan firmayı yönlendirerek, vaatlerini gerçekleştirmesini sağlar. Marka danışmanı, bütün ekiplerin çalışmalarında yer alır. Hem ekip işlerinde yönlendirici, fikir üretici olur hem de bu işlemlerini markanın sahibi olan firma için de gerçekleştirerek, her iki firmanın bütünlüklü çalışmalarını sağlayarak, markalaşma sürecini hızlandırır.

Arşiv

Etiketler