Haber Kategorisindeki Bloglar

MOBİL REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE 2010 YILI ÖNGÖRÜLEN GELİR ARTIŞI: 3.5 MİLYAR DOLAR

İnternet üzerinden çeşitli şirketlere ve bireylere bilgi sağlayan bir firma olan ‘Informa'nın cep telefonu reklamcılığı üzerine yaptığı son araştırmaya göre 2010 yılında sektör 3.5 milyar dolarlık bir hacme ulaşacak. Ek olarak, sektörün önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu yüksek ivmeli büyümeyi koruyarak, toplam değerini 6 ya katlaması ve 24 milyar dolar değere ulaşması beklenmekte.


Devamı için tıklayınız ...

Rexona, Tofita, Patos Rolls, gibi markalar, ünlü oyuncu Beren Saati, reklam yüzü olarak seçerek, farkındalık yaratmaya çalıştılar. Ünlü simaların markalar tarafında seçilmesi, bu tip filmlerde kullanılmalarının nedenlerini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Ünlü oyuncuların toplum nezdinde edindikleri konumdan firmalar yararlanıyor. Toplum, oyuncuları, çekici, sempatik, komik, usta, uzman, etkileyici, deneyimli bulduğu anda, onları dikkatle takip etmeye başlamaktadır. Giydiklerine, yediklerine, gittiği yerlere, girdiği sosyal ilişkilere, sahip olduğu konumlara özenmektedir. İnsanlar genellikle, kendilerinde olmasını istedikleri özelliklere sahip olanlara daha çok ilgi duymaktadır. Pek çok marka yüzünde, seçen firmanın, hangi mantıkla bu seçimi yaptığı anlaşılıyor. Fakat Beren Saat’te durum biraz farklıdır. Sanatçının oynadığı bütün filmlerde, erotizm ağır basıyor. Bu ister giyiminde, ister davranışlarında en çok öne çıkan özelliği durumunda. Ayrıca Beren Saat’in birbirinden farklı toplum kesiminde edindiği yerler de farklı özellikler gösteriyor. Yani oyuncu her kesim tarafından sevilen, beğenilen bir oyuncu değil. Ünlü Oyuncu Beren Saat, erotizm dışında, bir de güvenilmezlik, ihtiras, heyecan, intikam, topluma aykırı davranış ve hallerle de tanınıyor. Bu, oynadığı filmlerin senaryoları dahilinde bile olsa, sonuçta toplumda edindiği yerin özellikleri arasında bulunuyor. Bütün bu özellikler, sanatçının güzelliği, çekiciliği tarafından örtüldüğü için, insanlar onaylamasalar da onu izlemekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Bu özellik, firmaların onu seçmesi için geçerli bir neden olarak görülebilir. Şimdi bir de markalara bakalım. Bir firmanın, ünlü bir oyuncuyu marka yüzü olarak kullanabilmesi için, onun toplumda edindiği yerin özelliklerinin markanın vizyonuyla, misyonuyla örtüşebilmesi gerekiyor. Beren Saat’in bugüne kadar, yüzü olduğu markalar arasında, en çok örtüştüğü cips markasıdır. Belki cips için ihtiras, intikam, erotizim, heyecan uygun düşebilir. Neticede, baharat içeren bir üründen söz ediyoruz. Bu özellikler baharat içeren bir gıda ürünü için şirin gelebilir. Ama marka üretim kalitesi, güvenilirlik düşünüldüğünde, seçilen oyuncu uygun düşmüyor. Markalar bu noktada gölgede kalıyorlar. Tofita markası reklamına gelince, burada da belki, markayı çok fazla gölgede bırakmadığı düşünülebilir. Hem cips markasının hem de sakız markasının seçimleri, az çok doğru kabul edilebilir. Ama deodorant markasının, daha farklı bir oyuncuyu tercih etmesi daha uygun düşebilirdi. Çünkü ünlü oyuncu Beren Saat, bu markayı gölgede bırakmış durumda. Bunu böyle değerlendirince, insanların aklına, deodorantların, parfümlerin en nihayetinde kokuların, kışkırtıcı, erotik özeliklere kendi bileşenlerinde zaten sahip oldukları gelebilir. Bu yüzden de seçilen oyuncuyla örtüştüklerini düşünebilirler. Fakat her insan, bu özelliklerinden dolayı kokuları seçmiyor. Sempati, hoşluk, saflık, güven, huzur için de koku seçiliyor. Kokuları kullanan marka yüzlerinin, Beren Saat’in bazı özelliklerine yani fiziksel çekicilik, etkileyicilik gibi unsurlara sahip ama bunların yanında hal ve davranışlarıyla beğeni toplayan, kendilerinden olarak kabul edebildiklerinden seçilmesi daha uygun olurdu.


Devamı için tıklayınız ...

Türk sinemasının ünlü ismi Şener Şen, yıllardır, reklam sektörüne karşı seçici davranıyordu. Markasına, ürün ve hizmetlerine güvenmediği, tam olarak tanımadığı markaların tanıtımlarını yapmak istemiyordu. Bu yüzden, gelen tekliflerin hiçbirini kabul etmiyordu. Buna rağmen pek çok marka, sanatçının peşini bırakmadı. Şener Şen, firmaların teklif ettiği miktarları bile öğrenmek istemiyor, direkt olarak reddediyordu. Ama “Av Mevsimi” filminde, birlikte oynadığı Cem Yılmaz’ın uzun zamandır reklam yüzü olduğu Türk Telekom firmasına bağlı, TTNET’in teklifine hayır demedi. Şener, markayla 2,5 milyon TL üzerinden anlaşma imzalayarak, bir sene boyunca tanıtım filmlerinde rol alacak. Onunla birlikte rol alması için seçilen oyuncu da Olgun Şimşek oldu. Şener Şen, TTNET’in marka yüzü olacak. Türk Telekom’un alt yapısına, hizmet anlayışına bakıldığında, Cem Yılmaz’ı öncelikte seçmiş olması oldukça uygun görünüyor. Yani marka burada doğru bir seçim yapmış. Türk Telekom’un internet servis sağlayıcısı TTNET’in marka yüzü olarak, Şener Şen’i seçmesi de yine bir o kadar uygun düşüyor. Çünkü her iki sanatçının ne geçmişinde, ne de yaşama bakış açılarında, yaşam tarzlarında, markaları olumsuz etkileyecek bir durumları bugüne kadar görülmedi. Her iki sanatçı da, bulundukları yeri, ustalıkları, bilgi birikimleri ve kendi alanlarına hâkimiyetleri ile elde ettiler. Tanınıyorlar ve her yönleri bilindiği için, toplum tarafından saygı görüyorlar. İleriki zamanlarda bile, bunlardan birinin, garip veya kötü bir olaya karışması muhtemel görünmüyor. Böylesi bir olaya karışmaları, ya da herhangi bir durumda, olmadık seçimler yapmaları, toplumun tepki göstereceği yaşamlara sahip olmaları, tuhaf karşılanacak ilişkilere sahip olmaları, bu tip alışkanlıklar edinmeleri mümkün görünmüyor. Daha farklı bir ifadeyle, markanın vizyonunu toplum nezdinde bozacak bir şeyleri olmayacaktır. Bu düşünceleri, onları tanıyan, çalışmalarını bilen pek çok insan rahatlıkla söyleyebilir. Bu anlamda markalar, en doğru seçimleri yapmışlardır. Her iki sanatçının toplum içerisinde oluşturdukları saygınlığın temelini, mesleklerindeki başarı, ustalık ve yaşama dair düşüncelerinin, bakış açılarının anlaşılmasını sağlayan, ara sıra çeşitli programlarda, demeçlerde, yorumlarda verdikleri mesajlardır. Her ikisi de zeki, çalışkan, özverilidir. Aynı zamanda her ikisinin de belirli bir ağırlığı vardır. Markalara baktığımızda da, Türk Telekom ülkemizin en geniş ağına sahip, en güçlü firmalardan biri. Kökü eskilere dayanıyor. Onun da belirli bir ağırlığı var. Bu yüzden, buradaki her noktada seçimler çok doğru yapılmış. Marka yüzü olarak bu isimlerin seçilmiş olması, marka bilinirliğini otomatik olarak arttırıyor diyemeyeceğiz, tam olarak en üst düzeyde marka biliniyor hale geliyor. Bugün en çok bilinen marka yüzü, Türk Telekom ve Cem Yılmaz’dır. Şener Şen ise, reklam filmleri dönmeye başlar başlamaz, aynı noktada bilinecek, o da aynı oranda marka bilinirliğini sağlayacaktır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamın yararları kavramı, sadece Pazar payını büyütmek isteyen firmalar için geçerli değildir. Bu, her kesim, her yaştaki insan için de çok yararlı unsurları sağlıyor. Evet, ilk başta, firmalar için yararları çok önemlidir. Çünkü onlar, bunun sayesinde amaçlarına ulaşabiliyor. Firmaların amaçları nelerdir sorusunda verilecek yanıtların başında; Pazar paylarının büyümesi, rakip firmalarla mücadele edebilmeleri, yeni ürün ve hizmetlere talebin oluşturulması, marka bilinirliğinin artması gibi konular geliyor. Bu tip konular, firmaların en genel amaçlarını oluştururken, bugün bilinen markaların hepsi, bu sektörün yardımıyla bulundukları noktalara gelmişlerdir. Reklam, firmaların üretiminden, ürün ve hizmetlerinin bileşenlerinden, faydalarından tüketicilerin haberdar olmasını sağlıyor. Tüketicileri etkileyen bu sektör, ürün veya hizmetleri satın almalarını, sürekli kullanmalarını, yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlıyor. Firmalar, bu sektörün mecralarını kullanarak, vizyonunu, misyonunu potansiyel tüketicilerine aktarıyor ve onlarla iletişim kuruyor. Tüketicilerin yapılan tanıtımlara tepkisini, yorumlarını, geri dönüşlerini aldıklarında da karşılıklı bir diyalog kurulmuş oluyor. Firmaları, pazarla ilgili hedeflerine ulaştıran reklam, aynı zamanda tüketicileri aydınlatıyor. Piyasada var olan ürün ve hizmetleri, bunların özelliklerini, üretim yerlerini, üretim teknolojilerini, her birinin diğerinden üstünlüğünü veya zayıf kalan noktalarını anlamalarını sağlıyor. Bununla birlikte, tüketiciler kendi bütçelerine en uygun ürün veya hizmetin, hangi kuruluş tarafından, nerede satıldığını, hangi ihtiyaçlarına cevap verebileceğini anlamalarını sağlıyor. Yani insanların bilinçli birer tüketici haline gelmelerine sağlıyor. Firmalar, pazarlarda birbirleriyle rekabet edebilmek için, bu sektörü kullanıyorlar. Her biri, kendi ürün ve hizmetlerinin tüketici tarafından tercih edilmesini sağlamak için, özelliklerini öne çıkarıyor, diğer firmanın ürünlerinde olan zayıf noktalara vurgu yapıyor. Bunun karşılığında diğer firma da benzerini yapıyor. Tüketici ise, ürün ve hizmetlerin zayıf ve güçlü yönlerini görebiliyor. Bu sektör, özellikle günümüzde, firmalar için daha da önemli hale geldi. Çünkü firmaların birbirleriyle olan rekabetleri, gittikçe daha çok kızışmaya başladı. Birbirine benzer veya farklı ürün ve hizmetlerin onca çeşitliliği, gittikçe bunların çoğalması, firmaların hedeflerine ulaşmasını zorlaştırırken, tüketicilerin seçme olanaklarını arttırıyor. Kısaca reklam, firmalar ile tüketiciler arasında kurulan iletişim köprüsüdür. Birbirlerinin isteklerinden, yaptıklarından, amaçlarından haberdar olmalarını sağlıyor. Bugün firmaların hepsi tüketici odaklı üretim yapıyor. Yani tüketicilerin isteklerine, beğenilerine, arzularına hitap eden, satın almaktan mutlu olabilecekleri malları üretiyorlar. Firmaların bu yönü tercih etmelerinin nedeni de reklamdır. Yani karşılıklı kurulan iletişim köprüsünün getirdiği faydalardan biridir. Firmayı, kuruluş aşamasından dünya çapında bir marka haline gelmesini sağlayan da bu sektördür. Bugün, tanıtım yapmayan bir firmanın büyümesi çok zordur. Çünkü ne üretirse üretsin, pazarda benzerleri veya aynıları bulunmaktadır. Rekabet etmek zorundadır. Rekabet içinde tanıtım şarttır.


Devamı için tıklayınız ...

Bugünlerde, televizyon ekranlarında dönen reklam kampanyasının “benim babam Toyota gibi adam” reklam sloganıyla dikkat çeken marka, çevreci araçların yaygınlaşmasına katkıda bulunmak için, İstanbul Enerji A.Ş ile işbirliği yapmayı planlıyor. Çevreci araçların yayınlaştırılmasını sağlamak için hem dünyada hem de Avrupa’da çeşitli çalışmalar yapılıyor. Toyota markası da, bunların bir benzerini Türkiye’de İstanbul’da yapmayı planlıyor. İstanbul Enerji A.Ş. İstanbul Büyük Şehir Belediyesine bağlı bir kuruluş olarak faaliyetlerini yürütüyor. Toyota, hibrid ile hibrid-elektrik konusunda ki tecrübelerini bu çalışmalarda, insanlarla paylaşmayı planlıyor. Bu tip araçların teknolojilerinde gelinen son noktada nelerin olabileceğini, yeni araç teknolojilerinin çevre üzerindeki etkilerini, faydalarını insanlara aktaracaklar. Marka İstanbul Autoshow’da en yeni modellerini müşterileriyle buluştururken, çevreci araçlarla ilgili çalışmaları yapacağı, yukarıda ismi geçen firma ile anlaşma imzaladı. Marka, Autoshow’da hibrit teknolojiyle üretilmiş araçları da sergiliyor. Hibrit araçların içinde, elektrik motoruyla beraber benzinli motor da bulunuyor. Elektrik motoru enerjisini pillerden alıyor, benzin motoru ise, bilindiği gibi, benzinden enerji alarak çalışıyor. Bu tip araçlar, klasik araçlara göre daha sağlıklı ve verimli oluyorlar. Bu teknolojiyle üretilmiş araçlarda yüksek performansı benzinli motor sağlıyor. Elektrik motoru ise yardımcı görevde çalışıyor. Markanın bir de “Hybrid Synergy Drive” adını verdiği sistem bulunuyor. Bunda da, aracın performansı olduğu gibi kalırken, elektrikli motor daha önemli roller üstleniyor. Bu tip araçların en çok bilinenleri, paralel hibrit olanlarıdır. Bunlarda her iki motor, aynı anda arabaya güç veriyor. Aslında hibrit teknolojisi mobiletlerde de bulunuyor, orada da araç gücünü normal motor ve pedalın çevrilmesinden alıyor. Özellikle günümüzde, çevre kirliliğinin hem had safhaya ulaştığı hem de insanların, giderek bu konuda daha çok bilinçli hale geldiği şartlarda, bu araçların tercih edilmesi için dünyada ve Avrupa’da çeşitli kuruluşlar tarafından tanıtım kampanyaları v.b. çalışmalar yapılıyor. Hibrit teknolojisi ile üretilen araçlar, çevreyi klasik araçlara göre çok daha az kirletiyorlar. Toyota 2005 yılında, ilk seri üretimini gerçekleştirdiği Toyota Prius modeli, bu teknolojiyle üretilmiş araçlar arasından yılın otomobili seçilmişti. Marka, daha sonra da, bu teknolojiyi kullanarak üretimine devam ederken, öte yandan, insanların bu araçları tanıması ve tercih etmesi için çaba sarf ediyor. Ülkemizde Toyota markasının dışında bir de Honda markasının bu teknolojiyle ilgilendiği, bu alanda üretim yapmaya çalıştığı biliniyor. Toyota’nın İstanbul Enerji A.Ş. ile birlikte yürüteceği çalışmalarda, bu tip araçların daha çok tercih edilmesinin hem insanları rahatlatacağı hem de çevrenin de daha az kirleneceği vurgulanarak, insanların bu konularda bilgi sahibi olmaları sağlanacak.


Devamı için tıklayınız ...

Bilinen Klasik pazarlama iletişimi değişiyor. Gerçi tüketicilerin her geçen gün isteklerinin, eğilimlerinin değiştiği biliniyordu. Fakat işin içine teknoloji de girince, değişen sadece istekler ve eğilimler olmamaya başladı. Eskiden tüketicilerin, firmaların satış noktalarına gelmesi, ürün veya hizmetleri incelemesi için tanıtım kampanyaları sürdürülüyordu. Fakat bugün, internetin de ortaya çıkmasıyla, firmalar, tüketicilerin satış noktalarına gelip gelmemesini önemsememeye başladı. Çünkü internet ortamı her şekilde, tüketicilerle onları buluşturuyor. Sanki yüz yüzeymiş gibi anında haberleşebiliyor, birbirlerinin düşüncelerini öğrenebiliyorlar. Bundan da önemlisi internet ortamlarıyla birlikte, mobil pazarlama devri başladı. Firmalar, potansiyel tüketicilerine ulaşmak istediklerinde az bir bütçeyle, yaptıkları çalışmaların etkinliğini ölçebildikleri, teknolojik ürünlerle ulaşabiliyorlar. Bugün kullanılan bu tip cihazların hepsi, farklı mecralarla da bağlantı kurabilmektedir. Bu şekilde, firmalar tüketicileriyle istedikleri an iletişim kurabiliyor, tüketiciler de onlara cevap verebiliyorlar. Geleneksel yöntemlerin geride kalmasını sağlayan mobil pazarlama, iletişim devrinde firmalar, marka, ürün ve hizmetleriyle ilgili mesajları, tüketicilerin cep telefonlarına gönderebiliyor, tüketiciler de ilgi duydukları mesajları dikkate alıyor ve onlarla bağlantı kurabiliyorlar. Üstelik bu mesajlar gönderilen kişiye özel olabiliyor. Direkt olarak kişinin istek ve ihtiyaçları temel alınarak hazırlanabiliyorlar. Bu yüzden, şimdilerde sosyal pazarlama, tüketici ilişkileri daha da önem kazandı. Bu durum eski mecraları değiştirirken, bazı mecraların içinden yeni mecraların ortaya çıkmasını ve bunların çeşitlenmesini sağladı. Firmalar da bu yeni mecralara uygun olarak, yeni pazarlama kurguları yaparak, tüketicileriyle ilişki kuruyorlar. Mobil devrinin başladığı şu sıralarda, bu kategoride olduğu kabul edilen mecraların en önemli olanları; yeni ve eskilerden farklı promosyon ürünleri, mobil anket, katıl_kazan, markaların işbirlikleri, mobil anketler, görsel mecralardır. Bütün bunlar, henüz çok yeni olsa bile, firmaların bunlara yönelik ilgisi çoktur. Pek çok firma, tanıtım kampanyalarını sadece bu mecralar üzerinden yürütmektedir. Tabi bu durum, eskiden kullanılan pek çok mecranın da sonunu hazırlamaktadır. Her ne kadar, hala eski mecralar da kullanılıyor olsa bile, firmaların yeni yatırım tercihleri, bunlara yönelik olarak gerçekleşiyor. İleriye doğru, sürekli değişen pazarlamanın yeni yöntemleri, teknoloji odaklı olarak sürdürüleceğe benziyor. Eski mecralar üzerine yaratıcı çalışmalar yapılır mı bilinmez ama gittikçe önemini kaybeden, özellikle baskılı mecralar, bu noktada epey sıkıntı yaşayacak gibi görünüyor. İnternet, cep telefonları, diz üstü bilgisayarlar yeni ürünler, bunların birbirlerine erişiminin olabilmesi, aynı zamanda firmaların bütün bunları aktif olarak kullanıyor olması, iletişimin biçimini de değiştireceğe benziyor.


Devamı için tıklayınız ...

Son zamanlarda, ürün ve hizmetlerle ilgili tüketici sorunları, farklı yollardan çözümlenmeye başladı. Eskiden, firmaların pazarlama çalışmalarında olduğunu söyledikleri ürün ve hizmet özelliklerinin, ilk kullanımdan sonra olmadığının ortaya çıkmasıyla veya satış sonrası hizmetlerin söylendiği şekilde yapılmamasıyla, verilen vaatlerin gerçekleştirilememesiyle, gündeme gelen tüketici sorunları, belirli kuruluşlara gidilerek, belgelerle, dilekçelerle ifade ediliyordu. Şikâyet ettikleri kuruluş, onların adına süreci takip ediyordu, fakat bu süreç oldukça karmaşık ve sıkıntılı geçiyordu. Son zamanlarda, internetin gelişmesiyle birlikte, ürün ve hizmetlerin kullanılmasından sonra, ortaya çıkan tüketici sorunları daha çabuk çözülebiliyor. İnternet üzerindeki bazı platformlar, tüketicilerin şikâyetlerini alarak, firmalar üzerinden tek tek takip edip sonuç alabiliyorlar. Tüketiciler, firmaların pazarlama anlayışı üzerine yorum yapabildikleri bu alanları, gittikçe artan sayıda, daha sık kullanmaya başladılar. Tüketiciler sıkıntılı, uzun süren ve nedense bir türlü sonuç alınamayan eski yöntemlerdense, çok çabuk sıkıntılarını ifade edebildikleri, cevap alabildikleri, duygu, deneyimlerini paylaştıkları, yorumlarını yapabildikleri ortamları daha çok tercih ediyorlar. Bu tip platformlar, aslında pazarlama açısından da çok faydalı olmaktadır. Çünkü firmalar, buralardan tüketicilerin bu tip sorunlara karşı yaklaşımlarını, düşüncelerini, beklentilerini, ilk kullanımdan sonraki tepkilerini öğrenebiliyorlar. Bu, aynı zamanda onları memnun edecek yöntemlerin geliştirilebilmesine olanak tanıyor. Firmaların genel anlamda, tüketicilerin hatalı ürünlere karşı, firmanın vaatlerini gerçekleştirmemesine karşı, kullanımda ortaya çıkan sorunlara karşı, tüketicileri kazanmak için, nasıl bir tavır alması gerektiğini de ortaya koyuyor. Bu, bir bakıma, pazarlama alanı için tüketici analizini yapmaktadır. Aynı zamanda tüketicilerin bu ortamlarda yorumlarını yapmaları, duygu ve düşüncelerini belirtmeleri, firmaların onlara daha kısa sürede ve mutlaka cevap vermelerini de sağlamaktadır. Çünkü özellikle son zamanlarda, insanların internete erişiminin kolaylaşması, aynı anda milyonlarca kişinin bu tip yorumları, düşünceleri görebilmesi, firmaların cevap vermesini zorunlu hale getirmektedir. Bugün pek çok firma, sadece internet üzerinden reklam kampanyalarını sürdürür hale gelmiştir. Çünkü bu ortam, hemen herkesin günde mutlaka girdiği alan haline gelmiştir. Reklam anlamında da neredeyse televizyon reklamcılığını geçmek üzeredir. Bu ortamda, herhangi bir firmayla ilgili negatif bilgilerin, yorumların, deneyimlerin olması, aynı zamanda, bunları yaşamayan tüketicileri de etkilediği için firmalar zarar görmektedir. Bu firmaların pazarlama anlayışına duyulan güveni sarsmaktadır. Bu yüzden, her geçen gün daha çok tüketici, satın aldığı ürün veya hizmetlerle ilgili yaşadığı sıkıntıları, kurumlara giderek değil buralardan çözmeye çalışmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Öncelikle reklam filmi hazırlamadan önce, hedef kitle ve özellikleri araştırılmaktadır. Hedef kitle özellikleri, firmanın üretmiş olduğu ve pazara sunacağı ürün veya hizmetin niteliği ve sektörü çerçevesinde analiz edilmektedir. Öncelikle, hedeflediği kitlenin ortaya çıkan özelliklerini hesaba katmak durumundadır. Hedef kitlenin özelliklerinde neler ortaya çıkmıştır; özlemleri, beklentileri, girdikleri sosyal çevrenin özellikleri, bilinç düzeyleri, arayışları, açıkları, ihtiyaçları, istedikleri, mutluluk şablonları v.b. unsurlar olabilir. Reklam filminin sloganları belirlenirken, bu özelliklerden en çok öne çıkan unsur tespit edilir ve bu unsuru çağrıştıracak, onlara özlemlerini sunacak, beklentilerini karşılayacağını düşünmelerini sağlayacak şekilde üretilmektedir. Bunun dışında gene hedef kitlenin ortaya çıkarılmış özelliklerine bağlı olarak, televizyonlarını veya filmi izleyecekleri mecrayı, ne zaman izledikleri, ne kadar süreyle izledikleri tespit edilmektedir. Ona göre reklam filminin süresi belirlenmektedir. Onları sıkmayacak süre, izlemekten kendilerini alıkoyamayacakları konularla işlenmekte ve sunulmaktadır. Filmin çekim alanları, hedef kitlenin beğendiği, oralarda olmaktan mutlu olabilecekleri, özlemlerinde olan yerler arasından seçilmektedir. Bununla birlikte aynı seçim kriterleri, kullanılan oyuncular için de geçerlidir. Hedef kitlenin en sevdiği, onun gibi olmak istediği, onun gibi giyinmek istediği, onun tarafından beğenilebilecek unsurlarla belirleniyor. Gene hedef kitlenin bilgi birikimi, bilinç düzeyi, statüsüne bağlı olarak, yukarıda da araştırılıp tespit edilmiş, sosyal çevreleri, onların müzik seçimleri, yaşama bakış açıları bağlamında, onların sevebileceği, akıllarında kalabilecek müzik seçilmekte veya üretilmektedir. Bütün bu süreçler yani slogan, müzik, oyuncu, çekim alanı, kullanılan malzemeler v.b. unsurların hepsi, birbiriyle ilişkili ve bütünün parçalarından oluşmaktadır. Bu bütün, ilk etapta, hedef kitlenin özellikleri gibi görünmektedir. Fakat kampanya hazırlanırken, yani reklam filminin tasarlanması aşamasında, ortaya çıkmış olan bu bütünün her bir parçası, firmayla, markasıyla, üretmiş olduğu ürün veya hizmetleriyle, onun özellikleriyle ilişkilendirilir. Bu noktada kullanılan renkler, müzikler, sloganlar, yüzler, oyuncuların giyimleri, filmde göründükleri yerlerde bulunan eşya, araç-gereç aynı hedefe vurgu yapar. Yani marka, ürün veya hizmet, hedef kitlenin bir parçası, onların istedikleri, arzuladıklarıymış gibi aktarılır. Burada önemli olan bir nokta da filmin süresinin sadece hedef kitlesine bağlı olmadığıdır. Firmanın bu filme ayırdığı bütçe de önemli bir rol oynar. Tasarımcılar, yönetmenler, reklam metin yazarları, filmin süresini belirlerken, buna göre strateji çizer. Ama bütçe ne kadar yüksek olursa olsun, hedef kitlesini sıkacak kadar uzun bir filmi tercih etmezler. Bir reklam filminde, her mimik hareketi, oyuncunun üzerindeki her unsur, saç biçiminden ayakkabısına kadar kare kare bilinçli olarak kullanılmakta ve bir şeylerle ilişkilendirilmektedir. Son zamanlarda, pazarlarda rekabetin kızışmaya başlaması, ürün ve hizmetlerin gittikçe çeşitlenmesi, tüketicilerin bilinçlenmesiyle, pazarlama ve reklam anlayışı, marka haline gelebilmek için, tüketiciler ile ürün, hizmet, marka arasında duygusal bağları oluşturmaya özen göstermeye başlamıştır. Bunlar, sevinç, huzur, rahat yaşamın verdiği ego, beğenilme, kabul görme, aşk, cinsellik, güç, iktidar v.b. olmaktadır. Bunlar marka, ürün, hizmete yüklenerek sunulmaktadır.


Devamı için tıklayınız ...

Reklamcılık sektörü yıllardır, özendirme mantığını tasarımlarında kullanmaktadır. Birbirinden farklı özelliklere sahip kitlelerin istediklerini, arzuladıkları unsurları ustalıkla kullanmakta, birbirinden farklı her kitleye, onlara özgü seslenmektedir. Kimine en sevdikleri ünlü yüzün sesinden sesleniyor, kimine en çok sahip olmak istediği marka ürünlerinin sahiplerinin sesinden mesajlar iletiyor, davranışlarını yönlendirmeye çalışıyorlar. Tüketici grupları, birbirinden farklı özellikler sergiler derken, gelir düzeyleri birbirinden farklı olanlar, kültürel birikimleri farklı olanlar v.b.leri kastedilmektedir. Bu ve buna benzer grupların istekleri, arzuları, şimdiki zamanda sahip oldukları çoğu zaman belirlenmiştir. Onlara en çok hitap eden, isteyebilecekleri bütün unsurlar reklamlarda kullanılmaktadır. Tüketiciler, genellikle kendilerinde olmayan ama olmasını arzuladıkları özelliklere daha çok dikkat etmektedir. Fiziksel güzellik, lüks evler, arabalar, tekstil üzerine ünlü tasarımcılarının üretimlerin, en beğendikleri özelliklere sahip sosyal çevre v.b. pek çok unsur, onların dikkatini çektiği için verilen mesajları dikkatle dinlemektedirler. Reklamlarda bunlarla ilgili mesajlar, eşyalar, kişiler, hikâyelerin kullanılması hoşlarına gidiyor ve izliyor, inceliyorlar. Eğer bunlardan bir tanesinin onların üzerindeki etkisi fazlaysa, markayı, kullanılan sloganları, tanıtımın temasını unutmuyorlar. Bu yüzden reklamların, toplum analiz çalışmaları yapılmadan tasarlanması doğru değildir. Özellikle günümüzde, tüketici istekleri sürekli değişmektedir. Yukarıda sözü edilen birbirinden farklı özelliklere sahip kitlelerin bile, o kendilerine has arzuları, sektörlerin gelişimiyle birlikte yine kendine has olarak değişiyor. Bu noktada, analizlerin önemi daha da fazlalaşmaktadır. Analizler, tüketicinin her gün değişen isteklerinin, arzularının nabzını tutabilir. Tabi bu söylenen, analizlerin fokus grupları dışında yapılan tekniklerin kullanılması halinde önemli olmaktadır. Analizlerin, doğal gözlemlerle yani bilimsel tekniklerin kullanılmasıyla yapılması, isteklerin, beklentilerin, özentilerin tespit edilmesi esnasında hedef grupların hiçbir etki altında olmaması, elde edilen bilgilerin daha gerçekçi olmasını sağlamaktadır. Kişiler kendilerinde olmayan ama olmasını istedikleri, birbirinden farklı şeylere özenebilirler. Bunları elde edebilmek için, onların işlendiği reklamlara dikkat edip, istedikleri şeylerin elde edilebilmesini sağlayan herhangi bir yol veya öneri bulduklarında ise bunu kullanırlar. Bunlar, giyim, bakım, araç-gereç, barınma, sosyalleşme kavramların altına girebilecek bütün ürünler ve görünümler için geçerlidir. Tek sorun onların özendiklerini onlara sunarken, kullanılacak sloganların ve reklamlarda kullanılacak diğer unsurların doğru seçilmesi, mesajların anlaşılır ve dikkat çekici olmasıdır. Bütün bunlar yapıldıktan sonra, tüketiciler sunulanı çoğunlukla kabul etmektedirler.


Devamı için tıklayınız ...

YouTube'un Canlı Video Reklamlarını yayınlamaya başlamasıyla birlikte, Google, reklam gösteriminde daha fazlasını yapabileceğini bütün dünyaya kanıtlıyor. Google sektörde dünyada lider olduğunu bir kez daha gösterdi. Reklam yayınlamanın google için yıllık iki buçuk milyar dolarlık bir sektör olması bir yana google şimdi sıkıcı reklam gösterimlerinde standart görüntülemeden daha fazlasını yaparak sınırları zorluyor. Eğer geçen perşembe günü (28 ekim) YouTube'a girdiyseniz neden bahsettiğimi biraz olsun görmüşsunüz demektir. Bahsettiğim şey Ubisoft'un "Just Dance 2" programı reklam kampanyasının bir parçası olarak bir banner'daki canlı video. YouTube Google'ın en büyük görüntüleme alanı ve bu nedenle de reklam görüntüleme alanında yapmak istediği şeyleri denediği bir test platformu. Ubisoftun reklamı hoş bir salon hilesi fakat insan merak ediyor: videonun kayıt değil de canlı olmasını kim umursar ki? Canlı video kesinlikle etkileyici ve akıllıca bir teknik yetenek. Dünya bir süredir YouTube'un izole edilmiş banttan yayınlar yerine canlı yayına başlamasını bekliyor ki zaten YouTube geçen ay bazı yayın kuruluşlarıyla beraber canlı yayın denemeleri yapmıştı. Amma ve lakin; bunu yapabilecek yeteneği ve kaynağı olduğunu göstermeyi bir kenara bırakırsak soru şu: iyi de neden? Canlı video yayını spor programları ve konferans yayın için önemli olabilir fakat başka birçok alanda çok da faydalı olduğu söylenemez. Youtube'un güzelliği şu ki istediğin videoyu istediğin zaman izleyebilirsin ki bunlar neredeyse hiçbir zaman canlı değildir. Ve eğer kaydedilmiş bir videoyu gösterebilmek zor ve bundan para kazanmak daha zorsa bunu canlı yayınla yapmak çok daha zordur. Yine de bannerlara ve reklamların yayınlanma teknikleri ile ilgili olarak teknolojiyi kullanarak bazı yeni düşünceler üretme ve yaratıcılık konusunda Google'ın takdir edilmesi konusunda hemfikiriz. Fakat YouTube reklama canlı yayın eklemede dünyada ilk değildi; geçen ay Google ürün yönetiminden sorumlu Başkan Yardımcısı Neal Mohan ve Medya Direktörü Barry Salzman'ın verdiği konferans AdAge.com ve diğer bazı sitelerdeki reklam bannerı üzerinden canlı yayınlamıştı.


Devamı için tıklayınız ...