Rexona, Tofita, Patos Rolls, gibi markalar, ünlü oyuncu Beren Saati, reklam yüzü olarak seçerek, farkındalık yaratmaya çalıştılar. Ünlü simaların markalar tarafında seçilmesi, bu tip filmlerde kullanılmalarının nedenlerini aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Ünlü oyuncuların toplum nezdinde edindikleri konumdan firmalar yararlanıyor. Toplum, oyuncuları, çekici, sempatik, komik, usta, uzman, etkileyici, deneyimli bulduğu anda, onları dikkatle takip etmeye başlamaktadır. Giydiklerine, yediklerine, gittiği yerlere, girdiği sosyal ilişkilere, sahip olduğu konumlara özenmektedir. İnsanlar genellikle, kendilerinde olmasını istedikleri özelliklere sahip olanlara daha çok ilgi duymaktadır. Pek çok marka yüzünde, seçen firmanın, hangi mantıkla bu seçimi yaptığı anlaşılıyor. Fakat Beren Saat’te durum biraz farklıdır. Sanatçının oynadığı bütün filmlerde, erotizm ağır basıyor. Bu ister giyiminde, ister davranışlarında en çok öne çıkan özelliği durumunda. Ayrıca Beren Saat’in birbirinden farklı toplum kesiminde edindiği yerler de farklı özellikler gösteriyor. Yani oyuncu her kesim tarafından sevilen, beğenilen bir oyuncu değil.

Ünlü Oyuncu Beren Saat, erotizm dışında, bir de güvenilmezlik, ihtiras, heyecan, intikam, topluma aykırı davranış ve hallerle de tanınıyor. Bu, oynadığı filmlerin senaryoları dahilinde bile olsa, sonuçta toplumda edindiği yerin özellikleri arasında bulunuyor. Bütün bu özellikler, sanatçının güzelliği, çekiciliği tarafından örtüldüğü için, insanlar onaylamasalar da onu izlemekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Bu özellik, firmaların onu seçmesi için geçerli bir neden olarak görülebilir. Şimdi bir de markalara bakalım. Bir firmanın, ünlü bir oyuncuyu marka yüzü olarak kullanabilmesi için, onun toplumda edindiği yerin özelliklerinin markanın vizyonuyla, misyonuyla örtüşebilmesi gerekiyor. Beren Saat’in bugüne kadar, yüzü olduğu markalar arasında, en çok örtüştüğü cips markasıdır. Belki cips için ihtiras, intikam, erotizim, heyecan uygun düşebilir. Neticede, baharat içeren bir üründen söz ediyoruz. Bu özellikler baharat içeren bir gıda ürünü için şirin gelebilir. Ama marka üretim kalitesi, güvenilirlik düşünüldüğünde, seçilen oyuncu uygun düşmüyor. Markalar bu noktada gölgede kalıyorlar.

Tofita markası reklamına gelince, burada da belki, markayı çok fazla gölgede bırakmadığı düşünülebilir. Hem cips markasının hem de sakız markasının seçimleri, az çok doğru kabul edilebilir. Ama deodorant markasının, daha farklı bir oyuncuyu tercih etmesi daha uygun düşebilirdi. Çünkü ünlü oyuncu Beren Saat, bu markayı gölgede bırakmış durumda. Bunu böyle değerlendirince, insanların aklına, deodorantların, parfümlerin en nihayetinde kokuların, kışkırtıcı, erotik özeliklere kendi bileşenlerinde zaten sahip oldukları gelebilir. Bu yüzden de seçilen oyuncuyla örtüştüklerini düşünebilirler. Fakat her insan, bu özelliklerinden dolayı kokuları seçmiyor. Sempati, hoşluk, saflık, güven, huzur için de koku seçiliyor. Kokuları kullanan marka yüzlerinin, Beren Saat’in bazı özelliklerine yani fiziksel çekicilik, etkileyicilik gibi unsurlara sahip ama bunların yanında hal ve davranışlarıyla beğeni toplayan, kendilerinden olarak kabul edebildiklerinden seçilmesi daha uygun olurdu.