Reklamın yararları kavramı, sadece Pazar payını büyütmek isteyen firmalar için geçerli değildir. Bu, her kesim, her yaştaki insan için de çok yararlı unsurları sağlıyor. Evet, ilk başta, firmalar için yararları çok önemlidir. Çünkü onlar, bunun sayesinde amaçlarına ulaşabiliyor. Firmaların amaçları nelerdir sorusunda verilecek yanıtların başında; Pazar paylarının büyümesi, rakip firmalarla mücadele edebilmeleri, yeni ürün ve hizmetlere talebin oluşturulması, marka bilinirliğinin artması gibi konular geliyor. Bu tip konular, firmaların en genel amaçlarını oluştururken, bugün bilinen markaların hepsi, bu sektörün yardımıyla bulundukları noktalara gelmişlerdir. Reklam, firmaların üretiminden, ürün ve hizmetlerinin bileşenlerinden, faydalarından tüketicilerin haberdar olmasını sağlıyor. Tüketicileri etkileyen bu sektör, ürün veya hizmetleri satın almalarını, sürekli kullanmalarını, yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlıyor. Firmalar, bu sektörün mecralarını kullanarak, vizyonunu, misyonunu potansiyel tüketicilerine aktarıyor ve onlarla iletişim kuruyor. Tüketicilerin yapılan tanıtımlara tepkisini, yorumlarını, geri dönüşlerini aldıklarında da karşılıklı bir diyalog kurulmuş oluyor. Firmaları, pazarla ilgili hedeflerine ulaştıran reklam, aynı zamanda tüketicileri aydınlatıyor. Piyasada var olan ürün ve hizmetleri, bunların özelliklerini, üretim yerlerini, üretim teknolojilerini, her birinin diğerinden üstünlüğünü veya zayıf kalan noktalarını anlamalarını sağlıyor. Bununla birlikte, tüketiciler kendi bütçelerine en uygun ürün veya hizmetin, hangi kuruluş tarafından, nerede satıldığını, hangi ihtiyaçlarına cevap verebileceğini anlamalarını sağlıyor. Yani insanların bilinçli birer tüketici haline gelmelerine sağlıyor. Firmalar, pazarlarda birbirleriyle rekabet edebilmek için, bu sektörü kullanıyorlar. Her biri, kendi ürün ve hizmetlerinin tüketici tarafından tercih edilmesini sağlamak için, özelliklerini öne çıkarıyor, diğer firmanın ürünlerinde olan zayıf noktalara vurgu yapıyor. Bunun karşılığında diğer firma da benzerini yapıyor. Tüketici ise, ürün ve hizmetlerin zayıf ve güçlü yönlerini görebiliyor. Bu sektör, özellikle günümüzde, firmalar için daha da önemli hale geldi. Çünkü firmaların birbirleriyle olan rekabetleri, gittikçe daha çok kızışmaya başladı. Birbirine benzer veya farklı ürün ve hizmetlerin onca çeşitliliği, gittikçe bunların çoğalması, firmaların hedeflerine ulaşmasını zorlaştırırken, tüketicilerin seçme olanaklarını arttırıyor. Kısaca reklam, firmalar ile tüketiciler arasında kurulan iletişim köprüsüdür. Birbirlerinin isteklerinden, yaptıklarından, amaçlarından haberdar olmalarını sağlıyor. Bugün firmaların hepsi tüketici odaklı üretim yapıyor. Yani tüketicilerin isteklerine, beğenilerine, arzularına hitap eden, satın almaktan mutlu olabilecekleri malları üretiyorlar. Firmaların bu yönü tercih etmelerinin nedeni de reklamdır. Yani karşılıklı kurulan iletişim köprüsünün getirdiği faydalardan biridir. Firmayı, kuruluş aşamasından dünya çapında bir marka haline gelmesini sağlayan da bu sektördür. Bugün, tanıtım yapmayan bir firmanın büyümesi çok zordur. Çünkü ne üretirse üretsin, pazarda benzerleri veya aynıları bulunmaktadır. Rekabet etmek zorundadır. Rekabet içinde tanıtım şarttır.

Arşiv

Etiketler