Reklam ajansları, yeni kurulan, zaten piyasada yaşamını sürdüren, firmaların gerek kendilerini, gerek ürettikleri ürün ve hizmetleri geniş halk kitlelerine tanıtır. Yeni kurulan firmaların pazara girişini destekler ve kolaylaştırır. Onun halk kitleleri tarafından tanınmasını ve kabul edilmesini, ürettiği ürünün, kitle tarafından satın alınmasını veya hizmetlerinin kullanılmasını sağlar. Firma yeni kurulmamış, zaten Pazar içerisinde bir yere sahipse ve bu noktada büyüme hedefini önüne koymuşsa, reklam ajansları bu firmanın büyümesi için kampanyaları hazırlar. Bu kampanyalar dahilinde daha iyi tanınmasını, ürün ve hizmet kalitesinin anlaşılmasını ve kullanılmasını sağlar. Büyümesi hedeflenen firmanın, piyasada ki durumu bir yol haritası çizer. Bu yol haritası firmanın tanıtım kampanyasına ayırdığı bütçe dahilinde yapılır. Biz yeterli bir bütçenin, firma tarafından tanıtım giderlerine ayrıldığını düşünelim. Firmanın bugüne kadar ne tür tanıtım yaptığı, hangi hedef kitleye hitap ettiği belirlenir. Sonuçları değerlendirilerek yeni yol haritası çizilir. Reklam ajansları, firmanın faaliyet gösterdiği sektör, hangi halk kitlesi dikkate alınarak yapılacaksa ona göre bu işin planlamasına geçilir. Hedef kitleye iletilecek mesajlar, kullanılacak sloganlar, adresler, yön verecek metinler hazırlanır. Kullanılacak tanıtım araçları belirlenir. Araçlar belirlendikten sonra, hangi metin, hangi araç için tasarlanacaksa, yaratıcı birim tarafından dönüştürülür ve uygulamacılar tarafından uygulanır. Mecralar; televizyon, radyo, gazete, dergi, billboard, durak tanıtımları, Outdoor tv, megalight, tabela ve benzerleridir. Mecraların her birinde, farklı tasarımlar uygulanır. Örneğin, televizyon için kısa film, radyo tanıtımları için işitsel oyun, billboard için görsel baskılı afiş tasarlanır. Bu alanların her biri için ayrı ayrı yaratıcı, çarpıcı tasarımların yapılması önemli bir etkendir. Yukarıdaki çalışmalar yapıldıktan sonra reklam ajansları, seslendiklei hedef kitleyi izlemeye başlar, araştırmalar yapar. Tasarladığı kampanyanın, belirledikleri hedefe ne kadar yaklaştığını, hedef kitlenin ilgili çalışmalara karşı tepkilerini ölçer. Büyümesi hedeflenen firma ile tüm kampanyası boyunca iletişim halindedir. Ajans yapacağı her çalışmayı, önceden ilgili firmaya bildirmiştir. Hem firma hem ajans, kampanya boyunca, amaçlara ne kadar hizmet ettiğini izlerler. Kampanyanın amacına ulaşıp ulaşmadığını, hedef kitle belirlemektedir. Tanıtımlar piyasada boy göstermeye başladığında halk kitleleri, gösterilen ürün veya hizmetlere karşı çeşitli tepkiler verir. Ürünü almaya başlar veya ürün eski satış durumunu korur. Firma eğer hizmet sunan bir kurum ise halk yığınları o hizmetleri ya kullanmaya başlar veya eski durumunu korur.  Bazen çok büyük tepkiler elde edilemez. Ama halk yığınlarında hafif bir kıpırdanma bile reklam çalışmalarının işe yaradığı izlenimini uyandırır.

Arşiv

Etiketler