Ürün veya hizmetlerin, fikirlerin, kişilerin, markaların tanıtım tasarımlarını yapmak ve uygulanmasını sağlamak üzere, kurulan reklam ajansları buna göre yapılanmış ve çeşitli departmanları, kendi bünyesine katmıştır. Genel kuruluş amaçları halk ile iletişimi kurmak olduğundan, iletişim, tasarım, medya, firma kurum ve kuruluşlarla ilişkili birimleri içerirler. Kimi birim halkla, kimi birim medya ile, kimi birim medya ile sürekli ve etkili bir iletişim halindedir. Ajanslar yapı itibari ile tanıtım kampanyaları yürütüyor olmasalar bile, sürekli bir bağ ve ilişki halini korumak durumundadırlar. Aslında söylenmek istenen şuna benzetilebilir. Diğer organlarla bağları olan canlı bir organ olarak piyasadaki varlığını sürdürür. Reklam ajanslarının bünyesinde hangi birimler faaliyet gösterir noktasında;

  • Halkla ilişkiler
  • Planlama
  • Tasarım ekipleri (ki görsel, baskılı, prodüksiyon tasarım ekipleri dahildir)
  • Medya planlama (bunun da içine satın alma birimi dahildir)
  • PR (piyasa araştırma ekipleri
  • Halkla ilişkiler bölümü; firma, kurum ve kuruluşlarla iletişim halindedir. Tanıtımların önemini, piyasadaki varlıkları açısından nerelerden nerelere gelebilecekleri bilgisini firma, kurum ve kuruluşlara taşıyarak, bu işlere bütçe ayırmalarını sağlar. Tanıtım işlerini alan ekiplerden oluşur.
  • Reklam ajanslarının planlama bölümü ise alınan işlerin var olan koşullar içerisinde, nerede, ne şekilde, nasıl yapılacağını belirler. Stratejik yol ve plan çizer. Bunu hem firma ile görüşerek hem de piyasa araştırmalarına dayanarak yapar. Planlarını ve izleyecekleri yolları, firma ile birlikte alınan kararlarla yapar.
  • Tasarım ekipleri; tanıtımı yapılacak ürün ve hizmet, hangi mecra kullanılarak kitleye iletilecekse ona en uygun metin, slogan, görsel materyalleri belirler ve ona en çarpıcı tasarımı uygular. Reklam ajanslarında bu birim, birbirinden farklı bölümleri içerebilir. Film ve prodüksiyon birimleri, bilgisayar destekli tasarım birimleri, açık hava yani dijital baskı birimlerini içerebilirler. Her birinin çalıştığı alan tasarımdır, fakat birbirinden farklı yolları izlemektedirler.
  • Medya planlama birimi; yapılacak tanıtım hangi medya kullanılarak uygulanacak? Bunu belirler. Televizyon, radyo, baskılı medya yani gazete, dergi, insert, afiş v.b veya açık hava; billboard, outdoor tv, megalight, gene afiş, bina giydirme, araç giydirme v.b. bunları belirler ve tasarım departmanına bilgisini verir. Kullanacağı mecralar belirledikten sonra, satın alma birimi olarak ta çalıştığı için, bu araçların kiralanması, alımı, veya televizyon için kanal veya firmalarla görüşerek, işini bitirir.

Arşiv

Etiketler