Reklam ajansı hizmet sektörünün taşlarından biridir. Onların hizmetleri, firmanın ürün veya hizmetlerini hedef kitleye tanıtmak amacıyla, iletişim ve pazarlama tekniklerini planlamak ve yürütmektir. Plan ve proje dâhilinde işe başlarlar. Bu proje ve planlar belirli yöntem ve yasalar içerirler. Müşteri ilişkileri firma ile görüşür, piyasanın hangi alanında tanıtım faaliyetlerini yürüteceğini tespit eder. Tanıtımlarda hangi mesajların, hangi hedef kitleye verileceğine karar verir. Müşterinin istediği çalışma için, ortaya çıkan fikirler, yaratıcı birim tarafından dönüştürülüp, çarpıcı, farklı, anlaşılır hale getirilerek, uygulama biçimleri tasarlanır. Bir tanıtım planlanırken şu aşamaları geçirir; a- Varolan durum tespiti: ürün veya hizmetlerle ilgili firmanın bugüne kadar yaptığı çalışmalar incelenir. Bu çalışmaların nasıl ve ne şekilde yapıldığı, ne tür sonuçlar elde ettiği, sonuçların firma tarafından nasıl kullanıldığı tespit edilir. b-  Reklam hedefleri ve gelinmek istenilen nokta tespiti; durum tespitinden çıkan sonuçlar, istenilen nokta ile karşılaştırılarak hedef belirlenir. Tespit edilen bu hedef, ölçülebilir, açık olarak belirlenmelidir. Genellikle tanıtımlarda amaç hedef kitlenin tanıtım sloganlarına ve çağrılarına cevap vermesidir. c- Reklam veren firmanın ayıracağı bütçe; Yukarıda saydığımız bütün aşamalar, araştırma, planlama, tanıtım hedefi, kullanılacak araçların her biri ayrı bir maliyeti firmaya yükler. Bunların hepsi kullanılacak bütçe ile doğru orantılı olarak planlanır. d- Reklam tasarımı; tanıtım metinin hazırlanması, fon müzikleri, sözcükler, görüntü, baskılı işlerin tasarlanması, prodüksiyon işleri yapılır. Bu işlerin hemen her biri ayrı bir birim tarafından tasarlanır ve ortaya çıkarılır. e- Reklam araçları seçimi; Araçların seçimi tamamen bütçe ile ilgili bir durumdur. Var olan bütçe, araçları istenilen hedef için seçtirir. f-  Reklam Etkinliğinin Ölçülmesi; Tanıtımların izlediği mecra, son noktasına geldiğinde, yine bir piyasa araştırması yapılır ve beklenen etkinin oluşup oluşmadığı ölçülür. Öncesi hedef kitle hareketleri ve sonrası yine hedef kitle hareketleri incelenir ve sonuçlar ortaya çıkar. Ajans firmaya geri bildirimlerde bulunur.

Arşiv

Etiketler