Yararlılık noktasında reklam ajansları; firma, kurum ve kuruluşların piyasa içerisindeki yaşam mücadelesinin motor gücünü oluşturur. Çünkü firmaların hedef kitle ile aralarındaki iletişimi sağlar, diyalogun oluşması için köprüler kurar. Firmaların ürettiği ürün ve hizmetlerin özelliklerini, kalitesini, farklılığını hedef kitleye taşıyarak, ürünle ilgili bilgilenmelerini sağlar. O ürünleri almaları için yönlendirip bilgilendirir. Firmanın, Pazar payını arttırarak, büyümesini sağlar. Geniş halk yığınları içerisinde firmanın logosunu, ismini, adresini, telefon ve internet erişim bilgilerinin tanınmasını sağlar. Reklam ajansları; tek başına ürünlerle ilgilenmezler, onlar aynı zamanda fikir ve düşüncelerin de tanıtımlarını yaparlar. Yani fikir ve düşüncelerin, halk yığınları ile buluşmasını sağlayarak, onları bu düşüncelerin içine çekmeye çalışır, katılımlarının artması için zemin hazırlarlar. Piyasada zaten varlığını hasbelkader sürdüren firmaların, markalaşmalarına destek olurlar. Markalaşmak isteyen firma için, önce piyasa araştırması yapar, bunu yaparken kendi bünyesinde ilgili bölüm bulunmasa bile, başka yerde bu alanda uzmanlaşmış, araştırma firmalarıyla ortaklık kurarak veya işbirliğine giderek, araştırmanın yapılmasını sağlar. Yapılan araştırmalar sonucunda, firmanın markalaşması için gerekli koşulları ve özellikleri belirler ve bunu firmaya sunar. Firma gerekli düzenlemeleri yapar ve piyasaya yeni düzenlemelerinin tanıtımlarını, gene reklam ajansları yardımıyla iletir. Piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda özellikleri belirlenmiş ürün yaratıcı, etkileyici, anlaşılır bir tasarımla piyasaya çıkar ve hedef kitlenin dikkatini çeker. Alıcı bulur ve firma markalaşır. Ajanslar, firmaların ürün ve hizmetlerini hedef kitle ile buluşturup tanıtırken, aynı zamanda ilgili firmanın da, alanında uzmanlaşmasına destek olur. Bu çalışmalar sırasında, gerek ön araştırmaların gerek tanıtım kampanyasının geri bildirimlerini, firmaya sunar. Bu geri bildirimler, piyasanın o ürüne ve o firmaya bakış açısını, eksik veya yanlış buldukları özellikleri yansıtır. Firma bu verilere göre hareket ederek, piyasanın ihtiyaçlarına cevap verip daha başarılı bir ürün veya hizmet sunmaya başlar. Reklam ajansları firmaların markalaşmasını sağlayarak hem firmanın büyümesini sağlar hem de firma bünyesinde olan departmanların çoğalmasına neden olur. Firma büyüdükçe yeni alanları keşfeder, keşfettikçe yeni departmanları bünyesine katar, bu ise yeni istihdamların oluşmasına yardımcı olur. Çalışan insan sayısı artar. Firmanın kendi bünyesine kattığı yeni alanlar da kendi ürünlerini vermeye başladıkları zaman, daha başarılı, daha nitelikli ürün ve hizmetlerin geniş halk yığınlarına sunulması anlamına gelir ki, bütün bu saydığımız işler, entegre reklam ajanslarının başarılı bir tanıtım kampanyası yürütmesiyle olan durumlardır.

Arşiv

Etiketler