Reklam ajansları derneği, aynı diğer sivil toplum kuruluşları gibi bir kuruluştur.  Sivil toplum kuruluşu olduğu için diğerleri ile aynı misyon ve vizyona sahiptirler. Kulvarları farklı olsa da aynı görevleri ifa ederler. Reklam sektöründe, faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşları (ajans, matbaa v.b.) üyelik sistemiyle kendi çatısı altında toplamaya çalışır. Bölgesinde reklamcılık alanında veya kendi tüzükleri kapsamında faaliyet gösteren tüm firmaları, bünyesine alarak, onlarla birlikte sektörü güçlendirmeye çalışır. Bu tip dernekler, sektörde faaliyet gösteren firmaların, sorunlarını, karşılaştıkları zorlukları, çalışanlarının performanslarını etkileyecek olayları, çözmeye çalışarak daha güçlü bir sektör oluşturmaya çalışırlar. Sektör üzerinde ve diğer sektörlerde söz sahibi olmaya gayret ederler. Hem ülkede hem de kendi bölgelerinde reklam verebilir potansiyele sahip firmaların, tespitini yapar, ayrıca ülkede veya bölgede sektöre harcanan paranın miktarını veri bankasına ekler. Reklam ajansları derneği hukuk mücadelelerinin de içinde yer alır ve önemli etkilere sahiptir. Sektör içinde yaşanan sorunların çözümlerini üretmekle kalmaz, aynı zamanda bunların çözümünde yapılaması gereken bir hukuk mücadelesi varsa, dernek olarak bunu üstlenir. Bu tip derneklerin sivil toplum kuruluşu olmasından kaynaklı, yani kendi öznitelikleri gereği, sürekli bir piyasa araştırması halindedir. Hem piyasadaki firmaların, tanıtımla ilgili çalışma biçimlerini, hem kendi üye ajansların çalışma biçimlerini araştırır. Bu araştırmaları ve sonuçlarını, çözüm önerilerini piyasaya sunarak sektörün önünü açmaya ve ileriye yönelik yeni açılımlara zemin hazırlar. Derneklerin sektörleri ile ilgili her soruna, her açmaza yönelik çalışma yapması, kendi öznitelikleriyle ilgili bir konudur. Sektörün standartlarını belirler, uygulanması için çalışmalar yaparak öncülük ederler. Sektör firmalarının ve sektöre iş ve imkan sağlayan firma, kurum ve kuruluşların, bu alan konusunda ki bilgi, beceri, algı ve hukuki yapılar bağlamında bilgilendirir. Verilerini paylaşarak, ajansların iş imkanlarının artmasını sağlar.  Bu dernekler, aynı zamanda topluma da bu sektör ve çalışmalarının etkileri konusunda bilgi verir, algılarını bu alana daha duyarlı hale getirerek, tanıtımların izlenme oranını arttırır. Reklam ajansları derneği; sektörün kalkınması, gelişmesi, üye firmalarının bu alanda uzmanlaşması için projeler üretir. Bu projelere ajansları dahil etmeye çalışır. Bu konuda çeşitli organizasyonlar planlar. Seminerler, toplantılar, kurslar, bilgilendirme toplantıları organize eder ve ajans çalışanlarını ve yöneticilerini bunlara davet ederek bilgi ve birikimlerine yenilerini katar. İlerleyen teknolojiyi, bazen ajanslardan daha yakından takip eder ve bilgilerini üyeleriyle paylaşır. Tanıtımın toplumdaki etkilerini araştırır ve paylaşarak, reklamcılar içinde saygın bir yer edinmeye çalışırlar. Reklam ajanslarının iş yaşamlarında etik (ahlak) kurallarına uygun hareket etmelerini sağlamaya özen gösterirler.

Arşiv

Etiketler