Bir ülkede, bölgede yapılan tüm reklam mecralarında ki reklam tasarımlarının, reklam uygulama esaslarına uygun olup olmadığını inceleyen kurumdur. Türkiye de bu anlamda kurulmuş en önemli kuruluş, reklam özdenetim kuruludur. Bu kuruluş, reklam verenler derneği, reklamcılar derneği üyelerinden oluşturulmuştur. 1994 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan kurul, uluslar arası reklam uygulama esaslarına aykırı bulduğu reklamların, düzeltilmesini, yayınlanmamasını reklam veren firmadan talep etmektedir. Bunun dışında radyo televizyon üst kurulu bulunmaktadır. Bu da televizyon ve radyolarda yayınlanan reklamların, standartlar ölçütünde yapılması ve yayınlanmasını, çeşitli yaptırımlarla sağlamaya çalışmaktadır. Reklamların, toplumsal sorumluluk taşımaları gerektiği, kitlere zarar verebilecek niteliklerden uzak yapılması amacıyla faaliyet gösteren bu kurumlar; Tüketiciyi koruyan, doğru bilgilendiren, haksız rekabet etmeyen, toplumun farklı yaş seviyelerinin ahlakını bozucu her hangi bir etki taşımayan, reklam tasarımlarının yapılmasına destek vermektedirler. Bunların dışında hareket eden kurum ve kuruluşlara ise, para cezası veya reklam yayınlarını durdurma yoluna giderek engellemeye çalışmaktadırlar. Reklam veren firmaların satışlarını arttırmak amacıyla, tüketicilerine ürün veya hizmet özellikleriyle ilgili kanıtlanabilir bilgi vermelerini sağlamaya çalışmaktadırlar. Türkiye de hemen her bakanlığa bağlı, reklam denetim kurulları bulunmaktadır. Sanayi bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı v.s. bunların hemen hemen hepsi, kendi faaliyet alanlarında çalışan firma, kurum ve kuruluşların reklamlarını denetlemektedir. Birbirinden farklı alanlarda çalışan bu kurullar, uygulama esaslarına uygun reklamın yapılmasına uğraşmaktadırlar. Reklam özdenetim kurulu ise, hemen her alanda yapılan, tüm reklam mecralarıyla ilgilenmektedir. Denetleme kurulları, tüketicilerin korunması, toplumun ahlaki-kültürel yapısının zarar görmemesi amacıyla çalışmalarını yaparken, aynı zamanda reklam veren firmaları da, bir anlamda korumaktadırlar. Onların yanlış reklam mecralarına girerek, markalaşma yolunda zarar görmemelerini sağlamaktadır. Hedef kitlenin bu tip firmalara güvenlerinin yıkılmaması, Pazar paylarının düşmemesini sağlamaktadırlar. Bunlara benzer bir yapı da tüketiciler adına bulunmaktadır. Tüketiciler Derneği adı altında kurulmuştur. Bu kuruluşun amacı da; firma ürün ve hizmet özelliklerinin, belirtildiği özellikleri taşımaması halinde, tüketicinin kandırılması, aldatılması halinde, tüketici adına resmi kanallara başvurarak, hatanın düzeltilmesini sağlayıp, tüketicinin korunmasına destek olmaktadır.

Arşiv

Etiketler