Edison araştırma raporuna göre; Twitter kullanıcıları, aynı zamanda markalar ile etkileşimi olan, diğer sosyal ağların da üyeleridir. Bu durum ise,  markaların reklam modeline uyumu açısından elverişli bir ortam yaratmaktadır.

2010 yılında yapılan ve Amerika'da Twitter kullanımı ve reklam modeli adlı rapora göre, Twitter, farkındalık açısından, patlamanın yaşandığı bir sosyal ağın incelikli portresini çizerken, aktüel kullanıcıların katılımının yavaş olduğunu göstermiştir. 12 ve üzeri yaşlarda, 1.753 Amerikalının telefon görüşmelerinin esas alındığı araştırmada, Twitter popülâsyonunda, şaşırtıcı demografik bakış açılarının yer aldığı, sonucu çıkmıştır. Rapora göre, Twitter kullanıcılarının % 51'i, bir sosyal ağda bir markayı takip etmektedir. Bu sayı tüm sosyal ağların kullanıcıları açısından değerlendirildiğinde % 16'ya düşmektedir. Twitter kullanıcılarının % 42'si, ürünler ve hizmetler hakkında bilgi aldıklarını, % 41'i de ürün ve hizmetler hakkında görüş bildirdiklerini belirtmişlerdir. Twitter kullanıcılarının  %28'i indirim ve satış noktası aradığını, %21 ürün ya da hizmetleri satın aldığını ve %19'u da müşteri desteği aradığını belirtmiştir.

Ancak raporda, Twitter'da faaliyet gösteren ve reklam vermeye aday pazarlamacıların dikkatini çeken noktanın; Twitter'ın, kullanımlarını, reklamcılık hizmetlerini yapmaya doğru kaydırması halinde bile, %50 oranında kullanıcının etkilenmeyeceğini, %50 oranında kullanıcının tamamen kullanmayı bırakacağını, %16'lık kesimin de reklam  modelinden sonra daha fazla kullanacağını göstermesi olmuştur. Bu anketten haftalar sonra, Twitter, “desteklenen Tweet'ler” odaklı yeni bir reklam modelini sundu.

Merkezi Somerville, N.J'de olan Edison pazarlama ve strateji Başkan Yardımcısı Tom Webster; marka konuşmalarında insanlar özgür davranabilmektedir. Bu Facebook'ta olduğundan çok daha doğal ve rahat yapılabilmektedir. “Twitter kesinlikle bu avantajı kullanacaktır.” Dedi. Aslında marka farkındalığı ile kullanıcı sayıları arasında oluşan mesafenin artmasına neden olan bu ilginin desteklenmesi Twitter'ın hatasıdır diyen Webster, Twitter, Facebook'taki farkındalığın tadını çıkarmaktadır.  2008'den bu yana, popülasyonun % 87'sinin Twitter'ı duymasına rağmen, sadece % 5 oranında artışla kullandıklarını, fakat  Facebook'un kullanıcı sayısının 6 kat daha fazla arttığını ifade etti.

Webster, Facebook ve Twitter arasındaki karşılaştırmaların paralel gittiğini, Facebook'un zengin bir medya ara yüzü sunduğunu ve bunun da Twitter'ın işlevselliğini azalttığını, Ancak SMS kullanımı açısından Facebook'un geride kaldığını belirtmiştir. Rapora göre; “Amerikalıların neredeyse % 70'i, cep telefonundan SMS göndermektedir, % 45'de bunu günde birkaç kez yapmaktadır” sonuçları dikkate alınarak “ Twitter Amerikalıların bu ilgileriyle sağladıkları avantajlarını kullanabilirse, Amerikalılar arasında reklam hizmetlerinde büyük bir kullanıcı kitlesine sahip olacaktır demiştir.

Raporun diğer bulguları olan; tweetleyen Afrikalı ve Amerikalıların orantısız sayısını göstermektedir: Twitter kullanıcılarının % 25'i siyahtır ki bu oran ABD'deki siyah nüfusun iki katıdır. Webster; “eğer normal bir günde, Twitter üzerinde ilgi çeken başlıkları takip ederseniz, Afrikalılar ve Amerikalılar ile ilgili birçok başlık görürsünüz. Bence, Afrikalı ve Amerikalıların Twitter'ı karşılıklı konuşma için kullanmaları, Twitter hizmetini kullanan diğer kişilerden çok daha faydalıdır.”

Arşiv

Etiketler