Dizayn, İngilizce kökenli bir sözcüktür; bir yerin, bir konunun, kullanıcıya veya görücüye çekici gelmesi ya da yolunu bulmasını kolaylaştıracak şekilde biçimlendirilmesi (dizayn edilmesi) anlamında gelmektedir. Reklam sektöründe bu kelime yerine tasarım kelimesi kullanılmaktadır. Tasarım kelimesinin ise temel anlamı; bir araştırma sürecinin sonucunda veya herhangi bir sürecinde elde edilen bilgiler doğrultusunda, resim, grafik, fotoğraf ve metinlerden oluşan verilerin harmanlanarak, çarpıcı, etkileyici bir ifadenin ortaya çıkarılmasıdır. Bu malzemelerden oluşan etkili mesaj anlamında kullanılmaktadır. Reklam dizaynları birbirinden farklı yapılmaktadır. Her reklam aracının kendine has yapısı bulunduğu için; kullandığı malzemenin farklı olması, bulunduğu yerin özelliklerinin farklı olması bunu gerektirmektedir. Her reklam aracının özellikleri, kendine has reklam dizaynını gerekli kılmaktadır. Örneğin televizyon reklam dizaynını yani tasarımını yaparken, görsel-işitsel-algısal olabileceği için, yapım firması, oyuncu seçimi, ses seçimi, müzik seçimi yaptıktan sonra, canlı bir ekiple reklam tasarımı yapılmaktadır. Radyo reklamları ve internet reklamlarında, keza aynı ihtiyaçlar söz konusudur. Fakat diğer reklam araçları olan, baskılı tasarımlara ihtiyaç duyanlarda ise, durum farklıdır. Orada konu bütünlüğüne bağlı kalarak, verilmek istenen ana tema çerçevesinde, resim, fotoğraf, grafik, metinler bilgisayar ortamında harmanlanarak, bütünlüklü, çarpıcı bir iletim görüntüsü oluşturulur. Reklam dizaynı, hangi tür tasarım için kullanılırsa kullanılsın, bir firmanın, vizyonunu, misyonunu en iyi şekilde ifade edecek, resimlerin, görüntülerin, müziklerin, seslerin, grafiklerin yeni ve çarpıcı mesaj verebilecekleri bir bütünlüğe dönüştürülmesiyle oluşturulmaktadır. Baskılı reklam dizaynları, bilgisayar destekli grafik tasarım programları aracılığıyla yapılmaktadır. Bu işi yapan grafik tasarım meslek gurubundan gelmektedir. Bu meslek gurubunun ihtiyaç duyduğu temel özelliklere yani; yaratıcılık, yenilikçilik, farklılık, etkileyicilik v.b. sahip grafik tasarımcı, reklam tasarımlarını yani dizaynlarını, farklı bir fikirle yoğurarak, dikkat çekebileceği bir dizayn yapar. Her grafik tasarımcının, her reklam ajansının, her firma, kurum ve kuruluşun kendilerine has bir dizayn anlayışı bulunmaktadır. Bu noktada önemli olan, reklam veren firmanın ilgilendiği dizayn şeklinin, tasarımcı tarafından kavranarak, ona hitap edecek dizaynı oluşturabilmesidir. Veya tasarımcı öyle farklı, etkileyici bir dizayn yapar ki, firma o güne kadar beğendiği, kullanageldiği biçimden vazgeçer ve o reklam dizaynını kullanır.

Arşiv

Etiketler