Reklam sektörü, yaratıcılık, farklılık, zekâ gibi özelliklere ihtiyaç duyar. Fakat en önemli ihtiyacı eğitim ve deneyimdir. Sektörde çalışan reklamcıların, kendi konularında uzmanlaşmış olmaları gerekmektedir. Üniversitelerde, sektöre yönelik bölümler bulunmaktadır. Halkla ilişkiler ve tanıtım anabilim dalları, pazarlama iletişimi bölümleri bulunmakta ve eğitimi en ince ayrıntısına kadar verebilmektedirler. Bunların dışında, sivil toplum kuruluşları, (örneğin; reklamcılar derneği v.b.) reklam eğitim ajansları, dershanelerin bazıları gibi, bu alanda çeşitli eğitimleri vermektedirler. Bu tip kurum ve kuruluşlar, sektörün ihtiyaçlarını tespit ederek eğitim programlarını hazırlamaktadırlar. Bu alanda verilen eğitimler; fotoğrafçılık, grafikerlik, internet reklamcılığı, bütünleşik pazarlama iletişimi, medya planlama, reklam metin yazarlığı v.s olmaktadır. Fakat bunlar, aslında küçük kapsamlı, daha çok teknik kısımlara değinen eğitimler olmaktadır. Geniş kapsamlı eğitim veren üniversitelerde ise reklam sektörüne yönelik şu eğitimler verilmektedir.

  • Reklamcılık ve Marka Yönetimi; Bu eğitimde öğrencilere reklam teorileri, reklam analizleri, marka yönetimi, yaratıcı strateji konularıyla beraber, bilimsel analiz yeteneği kazandırılarak, konuyla alakalı çalışma yapma olanağı sağlamaktadırlar.
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Brief; hedef kitle, iletim ve müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında, hedef kitlenin önemi anlatılmaktadır. Hedef kitlenin doğru belirlenmesi, mesajların belirlenmesi, reklam ve halkla ilişkilerin mesajları arasındaki farklar anlatılmaktadır. Sunum eğitimlerinde ise; sunum ve konkur süreci, sunumun ne olduğu( iyi ve kötü arasındaki farklar), konkur nedir ve hazırlık süreçleri aktarılmaktadır.
  • Tüketici Davranışları ve Araştırma; bu konuda da tüketici davranışlarının üç temel faktörü anlatılmaktadır; a) kültürel etkiler, yani sosyalleşme tanımlanmaktadır, b) bireysel etkilerde ise, güdülenme, duygular, öğrenme ve hatırlama anlatılmaktadır, c) grup etkilerinde, öneri alma, aile, sosyal ilişkiler, etnik ve dini etkiler, sosyal sınıf veya rollerin etkisi verilmektedir.
  • Reklamda Stratejik Planlama; markanın tüm bileşenlerini ve sürecini anlatılmaktadır. Markanın rakipleriyle durumunu, hedef kitle analizi ve markanın yöneliminin nasıl sağlanabileceği üzerinde durulmaktadır.
  • Reklamda Yaratıcılık; yeni, farklı, özgün, zekice üretimin temelleri verilmektedir.
  • Reklam Yazarlığı- Sanat Yönetmenliği; reklam metinlerinin yazımında, yaratıcılık, sadelik, ifade etme kavramları, görsel çekicilik eğitimleri verilmektedir.
  • Reklamda Prodüksiyon; tanıtım filmi, reklam filmi, prodüksiyon, post-prodüksiyon, video, klip eğitimleri verilmektedir.
  • Stratejik Medya Planlama ve Yaratıcı Mecra Kullanımı; maliyet-medya araçları, yeni, farklı reklam alanlarının yaratımı konularını işlemektedir.

Arşiv

Etiketler