Reklam mesajının, marka veya ürün özelliklerini vurgulaması gerektiğini düşünecek olursak, televizyonlarda bir süredir yayınlanmakta olan, vivident markasının, asai üzümü ile karpuz birlikteliğinden doğan lezzeti vurgularken, reklam tasarımının, konu bütünlüğünde ilettiği mesajlar, değişik yorumlara neden olmaktadır. Hâlbuki reklam tasarımlarının konu bütünlüğü de dâhil, kullanılan oyuncuların mimik hareketleri, diyalogları, reklam tasarımında kullanılan ortam ve görüntülerin hepsi, yan anlamları çağrıştırmayacak, istenilen mesajlar dışında, yanlış herhangi bir mesajın çıkmaması gerektiği bilinen bir konu olmakla beraber, oldukça önem taşımaktadır.

Vivident reklam mesajı tam olarak nedir?. Anlaşılabilmiş değildir. Tüketicilerine neyi önermektedir?  Uyum-tat-duygu-yaklaşım oldukça farklı anlamlara gelecek şekilde tasarlanmış ve yayınlanmaktadır. Oyuncuların hangi hareketi, hangi duygularla ne için yaptıkları belli değildir. Toplum tarafından onaylanmayan ilişkiler konu edilerek, uyumlu tatların lezzetinden bahsedilmektedir. Üstelik burada uyumluluk gösteren öğelerin dışında kalan bireylerin algıları, davranış şeklerinin verdiği mesajlar da ayrıca düşündürücüdür.

Arşiv

Etiketler