Bilindiği gibi reklam mecraları hem etkileri, hem biçimleri hem de uygulandıkları araçlar açısından farklılık göstermektedirler. Görsel-işitsel-algısal reklam tasarımlarının yapıldığı ve kullanıldığı kitle iletişim araçları, televizyonlar, sinema, internet ortamları olmaktadırlar. Radyolar ise bu tasarım biçiminin işitsel-algısal olanlarını kullanabilmektedir. Gazete, dergi, billboard, afiş, insert, katalog reklamları, matbaalar tarafından, birbirinden farklı özellikler gösteren malzemeler üzerine baskı yapılarak, görsel-algısal reklam alanlarına girmektedirler. Açık hava reklamcılığı kapsamında olan bina giydirme, araç giydirme, stant, durak, organizasyonlarda kullanılan; sandalye masa, iç mekân baskı biçimleri ise dijital baskı yapan ajanslar tarafından, gene farklı özellikler gösteren malzemeler üzerine basılmış görse-algısal reklam alanında kullanılmaktadır. Son zamanlarda yaygınlık kazanan, internet ortamı ise, yukarıda saydığımız reklam türlerinin hepsini yayınlayabilmektedir. Her çeşit tasarımı gösterebilmektedir. Günümüzde en geniş kitleye hitap eden kulvarlardan birini oluşturmaktadır. Televizyonlar ise hala internetten önce gelmekte. Reklam dergileri, yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi, görsel-algısal reklamların olduğu kitle iletişim araçlarından biri olarak kullanılmaktadır. Dergiler, hitap ettiği kitle açısından değerlendirildiğinde, televizyon, radyo ve gazetelerden sonra gelmektedir. Çünkü reklam dergileri, ya sektörel olarak veya siyasi, fikir dergileri olarak piyasaya çıkabilmektedir. Bunlar sadece kendi kitlelerine hitap ettikleri için, içerdiği reklamlar sadece o kitle tarafından görülebilmektedirler. Reklam dergilerinde yer alan tasarımlar, reklamla alakası kurulmuş konuların arasına, kapak sayfasının arkası ve takiben gelen sayfaya, arka kapak ve öncesindeki sayfalara yerleştirilmektedir. Burada ki reklam tasarımları, resim, fotoğraf, metin ve sloganların, tasarımcı grafiker tarafından harmanlanarak, çarpıcı, etkileyici bir konsept haline dönüştürülmeleriyle yapılmaktadırlar. Reklam dergilerinde alanlar, tam sayfa, yarım sayfa, çeyrek sayfa standartlarıyla belirlenmiştir. Her birinin birbirinden farklı maliyeti bulunmaktadır. Ayrıca reklam dergilerinde kullanılan, reklam tasarımlarının içerdiği renk sayısı da maliyeti değiştirebilen bir özellik olmaktadır. Buradaki tasarımların, illa ki resim, fotoğraf, bilgi metinlerinin hepsinin harmanlanmasıyla oluşturulmuş reklam tasarımları olmaları gerekmemektedir. Bu tip tasarımlar sadece metin, sadece fotoğraf v.s. olabilmektedir. Ayrıca dergi reklamları az ve kendi sektör veya kendi fikir, siyasetine bağlı insanlar tarafından incelendiği için, daha dikkatli incelenmekte ve ilgi görmektedirler. Bu tip dergileri takip eden insanların, burada bulunan kurum ve kuruluşları sahiplenmiş olmaları,kendilerine yakın hissetmeleri, bunun en büyük nedenlerinden biri olmaktadır.

Arşiv

Etiketler